Skal journalistforbundet støtte Dragsdahl?

Kan man opfordre forbundsledelsen til at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt Dansk Journalistforbund skal støtte Jørgen Dragsdahl i at få sagen ført for Højesteret?

Jeg må mene, at landsrettens frifindelse af Bent Jensen flytter grænsen for, hvad journalister kan beskyldes for med injurier.

– Poul Gerhard Eriksen, DJ-medlem

SVAR. DJ har tidligere besluttet ikke at støtte Jørgen Dragsdahl i injuriesagen. Et mindretal i hovedbestyrelsen mente, at der skulle støttes med 25.000 kroner. Journalisten har fremsendt ovenstående til DJ’s formand, Mogens Blicher Bjerregård. Han har ikke nye kommentarer til sagen.

Med Venlig hilsen
– Øjvind Hesselager, redaktør, Journalisten.

0 Kommentarer