search

Skal Journalisten sælges – og skal det være for alle?

DJ's medier er sat til debat i hovedbestyrelsen. Der er opbakning til, at Journalistens skal blive ved med at være uafhængigt. Men der er også kritik af, at fagbladet langtfra favner alle grupper godt nok

 

  • Skal den redaktionelle uafhængighed væk og kommunikationsafdelingen styre al formidling?
  • Skal der laves en DJ-portal, hvorfra al digital trafik styres af en mediedirigent?
  • Skal vi køre videre som i dag?
  • Skal Journalisten servicere alle grupper i forbundet med kritisk og uafhængig journalistik, mens journalistforbundet.dk samler nyhedsbreve og portaler fra specialgrupper og kredse?

Ovenstående intro er en ultrakort sammenfatning af hovedbestyrelsens debat om fremtidens medier i DJ, der tog sin begyndelse – men ikke sin afslutning – onsdag eftermiddag.

En konklusion synes dog sikker: Journalistens redaktionelle uafhængighed skal præciseres på skrift.

Og det kan også sammenfattes, at flere grupper efterlyser, at de bliver dækket lige så markant af Journalisten, som for eksempel journalistik bliver.

Journalisten til alle

Baggrunden for debatten er, at DJ i juni nedsatte et medieudvalg, der nu har skitseret fire modeller over, hvordan fremtidens medier kan se ud i DJ.

Og selv om alle varianter er i spil, er den hurtige konklusion, at et flertal – 5 ud af 6 i udvalget – lige nu anbefaler den såkaldte model 1, hvor Journalisten og DJ's nuværende fagsite kommunikationen.dk slås sammen til et mere DJ-favnende uafhængigt medie.

Og hvor journalistforbundet.dk skal samle og distribuere nyhedsbreve og portaler for specialgrupper og kredse under ledelse af kommunikationsafdelingen i DJ. Flere talte for frit valg mellem nyhedsbreve, uafhængigt af fagligt tilførsforhold.

Maria Becher Trier, journalist på Folkeskolen og medlem af medieudvalget bag rapporten, argumenterede for et større Journalisten:

»Jeg kan ikke se, hvorfor den redaktionelle uafhængighed kun skal gælde journalister, den skal da også gælde kommunikationsfolk.«

»Kommunikatører vil også have journalistik. Det er vigtigt, at vi har et fælles journalistisk medlemsblad.«

Journalisten er enøjet

I forlængelse heraf kritiserede flere Journalisten for at være for forankret i den oprindelige DNA – journalistikken.

Lars Refn, medlem af medieudvalget og formand for Danske Bladtegnere, markerede, at det kritiske syn, som Journalisten leverer på dele af medlemsskaren, skal dække alle i fremtiden:

»De små grupper skal behandles med samme saft og kraft som det journalistiske ”vi”.«

Mens flere ”små grupper” kan føle sig overset og mene, at Journalisten stadig er båret af et indforstået ”vi”, der kun gælder journalister, gik journalist og HB-medlem Troels Gadegaard Frølich i en anden retning:

»Jeg scroller lige nu ned over journalisten.dk. Det er fagligt stof, kommunikationsstof, en grafisk historie, mediekritik. Der er kommet et større miks. Vi er ikke i mål, men det går den rigtige vej med at dække andre områder end det snævre journalistiske.«

Journalisten er ikke for kommunikationsfolk

Per Roholt, formand for DJ Kommunikation, brød med flere af de øvrige ved at understrege, at nok skulle Journalisten fortsat være et stærkt mediemagasin, men folk, der arbejder med kommunikation, skal ikke have deres primære DJ-kommunikation via Journalisten.

Per Roholt mener ikke, Journalisten er medlemsblad for alle, men ser hellere en stor DJ-portal redigeret af DJ, hvorfra blandt andet kommunikationsmedlemmerne serviceres.

”Vi er så rig en forening, at vi sponsorerer et kritisk og uafhængigt mediemagasin, men lad os ikke give dem den forpligtelse, at de skal dække alt. Det er en luksus, at vi har Journalisten. Men skal vi også have et frit og uafhængigt kommunikationsmagasin? Det synes jeg ikke.«

Hvad skal bladet hedde?

Allan Boye Thulstrup, journalist, Herning Folkeblad, er en del af medieudvalget og støttede Model 1. Han slog samtidig en streng an, som flere andre senere spillede med på. Journalisten skal have nyt navn:

»Der er grupper i det her forbund, der ikke kan se sig selv i forbundet, det skyldes også navnet Journalisten.«

Hvilket Peter Thornvig, formand for specialgruppen DJ:Fotograferne, støttede:

»Det er et problem, at det hedder Journalisten og journalisten.dk. Det er klart, at det blad kommer til at handle meget om journalistik.«

Grafisk designer Karen Hedegaard, medlem af bestyrelsen i Visuelt Forum, understregede, at det ligefrem er ekskluderende at være medlem af et forbund, der hedder Journalistforbundet, når man for eksempel arbejder med grafisk design.

Og hendes ”kollega” Karina Bjerregaard, illustrator og grafisk designer samt formand for Visuelt Forum, udtrykte først begejstring over, at Journalisten skal vise flere af fagets fagligheder – og støttede derpå tanken om et nyt navn:

»Jeg tror, navnet Journalisten påvirker den måde, vi tænker indholdet på. Jeg kan godt se en god pointe i at tale om andre navne.«

Friheden skal ned på papir

I debatten på hovedbestyrelsens møde blev det slået fast, at DJ bør præcisere Journalistens redaktionelle uafhængighed i et frihedsbrev.

Lars Lindskov, formand for specialgruppen Pressefotografforbundet, slog tonen an:

»Der er behov for at få lavet et decideret frihedsbrev, så det ikke kun står i redaktørens kontrakt.«

Og det blev mødt med bred anerkendelse. Henrik Friis Vilmar, Journalistgruppen i DR, sagde blandt andet:

»Jeg synes, vi skal have et trykt og kritisk magasin. Vi skal have et frihedsbrev, hvis det gør fagbladet mest muligt uafhængigt.«

Villy Dall, journalist, Nordjyske Medier, er en af de få i hovedbestyrelsen, der tidligere har talt imod, at DJ udgiver et mediekritisk magasin som Journalisten:

»Når jeg har kritiseret den redaktionelle frihed, er det ikke på grund af det, Øjvind og hans journalister skriver, men det, de ikke skriver. De har ikke beskæftiget sig med det faglige arbejde, der foregår i DJ og den faglige indsats, der er på arbejdspladserne til hverdag.«

Færre numre

Villy Dall understregede, at han gerne så, at Journalisten skubbede flere af de nuværende økonomiske ressourcer online:

»Jeg synes, 10 udgaver af Journalisten på papir om året er nok. Så der er økonomisk plads til at styrke journalisten.dk med for eksempel video,« lød det fra Villy Dall.

Også journaliststuderende Mathias Bay Lynggård støttede tanken om, at Journalisten skal udkomme færre gange end 15, men til gengæld bruge pengene online:

»Mindre papir – mere lir!« som han sammenfattede det.

Journalisten solgt?

Medieudvalget har også reflekteret kort over at sælge Journalisten.

Det hedder i forslaget:

"Modellen ville indebære, at fagbladet var ejet af en aktør helt eller delvist uden for Dansk Journalistforbund. Ejerkredsen nedsatte en bestyrelse, og DJ’s hovedbestyrelse bemyndigede daglig forbundsledelse til at forhandle en aftale igennem om at formidle fagbladet til samtlige medlemmer – eller de medlemmer, der måtte ønske det."

Modellen er ikke uddybet – og ingen i hovedbestyrelsen dykkede ned i forslaget. Lars Lindskov opfordrede tværtimod til ikke at bruge flere kræfter på det.

Uafhængigt af Facebook

Brugen af sociale medier vinder i stigende grad også ind i DJ's formidling.

Lars Lindskov understregede, at det aldrig må blive en forudsætning for at modtage DJ's information, at man er aktiv på sociale medier, ejet af multinationale selskaber, der ifølge ham stjæler ens rettigheder.

Mødet sluttede med, at Lars Werge, næstformand i DJ og forfatter på medieudvalgets sammenfatning, fastslog, at der nu skal laves to indstillinger til hovedbestyrelsen.

Dels en, hvor det overvejes at gå ned fra de nuværende 15 numre af Journalisten.

Dels en, hvor der formuleres et egentligt frihedsbrev for Journalisten.

Det øvrige arbejde med DJ's medier fortsætter med udgangspunkt i det fire modeller. Kort:

  1. Mediehuset Journalisten skal favne alle og slås sammen med kommunikationen.dk. DJ samler nyhedsbreve og portaler
  2. En ny DJ-portal, der samler al digital trafik, herunder journalisten.dk, der styres af en mediedirigent ansat af DJ
  3. Som i dag
  4. DJ's kommunikationsafdeling får alle ressourcer, også Journalisten. Den redaktionelle uafhængighed erstattes med en ”vis frihed”.

Arbejdsgruppen om DJ's medier består af Mette Schmidt Rasmussen, Maria Becher Trier, Morten Torbjørn Andersen, Allan Boye Thulstrup, Lars Refn og Lars Werge

Kommentarer
19
Morten Terp
09.10.14 08:24
Journalisten skal have et
Journalisten skal have et frihedsbrev og det skal ske på et delegeretmøde.
Fremhævet af Journalisten
Jytte Kjærgaard
09.10.14 09:34
Jeg elsker at få min
Jeg elsker at få min Journalist ind ad døren i papirudgaven, så ikke færre numre, men større bredde i indholdet.
Og gerne flere kvinder i redaktionen
Fremhævet af Journalisten
David Wedege
09.10.14 10:56
Mere DJ-politik i DJ's frie (
Mere DJ-politik i DJ's frie (!) medier. Mange medlemmer ved ikke, hvad de skal mene om aktuelle spørgsmål, fordi debatterne i forbundet savner dækning.
Fremhævet af Journalisten
John Jørgensen
09.10.14 11:45
Glimrende at
Glimrende at Journalistforbundet har forstået, at journalistikken er en fremragende platform for en kontinuerlig medlemsdiskussion om strategi og retning på et demokratisk grundlag. Journalistikken er født med dialogiske muligheder, som andre kommunikationsformer ikke rummer.
Journalistforbundet arbejder ifølge Journalisten.dk med flere forskellige modeller, men den mest livskraftige er efter min vurdering en model, der står på tre ben: 1) Et fagblad, hvis frihed er forankret i et frihedsbrev, 2) digitale medier (hjemmesider/sociale medier) som skal redigeres og holdes i live af en mediedirigent, 3) samt segmenterede udgivelser, hvor de enkelte faggrupper i forbundet kan dyrke de nødvendige fagpolitiske diskussioner i detaljen.
Medlemsorganisationer med (over)styrede medier og ondt i medlemsdemokratiet kan lære af den aktuelle diskussion i DJ.

Fremhævet af Journalisten
Sune Fischer
09.10.14 13:10
Der burde være mulighed for
Der burde være mulighed for at kunne framelde sig bladet.
Fremhævet af Journalisten
Jan August Hillers
09.10.14 13:12
Jeg er enig med John
Jeg er enig med John Jørgensen, Og 10 udgivelser årligt kan jeg nok leve med, men så gerne flere. Journalisten er for mange medlemmer, det de får for medlemsskabet, synes de.
Om Journalisten skal have flere kvinder i redaktionen må afgøre af, om der er noget vigtigt, der manger, som ikke ville mangle med flere kvinder. Jeg tror, at foruden det nødvendige hensyn til andre medlemsgrupper end journalister, er redaktionen bevidst om, at der er godt med kvinder repræsenteret i bladet.
Men jeg synes, det er en ulempe, at det er en relativ ens gruppe journalister, der skriver i bladet. Foto af redaktionen minder om en genforeningsfest for en gymnasieklasse :-) Der skal være mere tyngde og erfaring og der er nok af de dygtige ældre journalister at tage af. Det er et skidt signal, når der skrives om aldersdiskriminering, at den findes lige der.
Har Journalisten haft (ældre) journalister ansat med løntilskud? Eller i jobpraktik? Det ville være et godt signal, selvfølgelig forudsat det ikke er i stedet for faste stillinger.
Fremhævet af Journalisten
Uffe Gardel
09.10.14 13:27
Jeg er blevet opfordret til
Jeg er blevet opfordret til at komme med min mening, og det vil jeg da altid gerne.

I punktform, ganske kort:

1) Mere net, mindre papir. Jeg sluger Journalisten på nettet, også magasinartiklerne. Papirudgaven får jeg sjældent læst.

2) Lidt mere fagpolitik. Journalisten er nu engang DJs kritiske offentlighed; der ER ikke andre til at følge med i hvad DJ går og laver.

3) Behold navnet, og koncentrer jer om journalistik. Et blad der skal handle om kommunikation og journalistik og meget andet på én gang, bliver ufokuseret og uinteressant for alle. Men man kunne måske lave et tilsvarende medie for kommunikation (det ville jeg nok også følge med i).

4) Bevar frihedsbrevet. Der er så rigeligt med politisk styret kommunikation, og uden frihed kan I ikke være vores kritiske offentlighed.

Uffe Gardel, Berlingske

PS. I gør det faktisk fremragende, stort set.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
09.10.14 16:49
Når nu vi er i gang med
Når nu vi er i gang med diskussionen om DJs medier, så synes jeg, at der bliver lavet godt journalistisk arbejde på journalisten.dk , - og at mange artikler i Journalisten er langtyggeri, som måske skal ligne den begavede Zetland-journalistik.

Med hensyn til frihedsbrevet, så er det kun et par linjer, som går på, at der er frihed i Journalisten. Og så kan redaktøren jo selv vælge. hvordan han eller hun bruger den frihed.

Venlig hilsen
Bodil Rohde


Fremhævet af Journalisten
Per Nørklit
09.10.14 17:46
Til Sune Fisher, du kan
Til Sune Fisher, du kan fravælge bladet via forbundets web site. Log på Mit DJ og sæt et flueben så fravælger du bladet i trykt udgave.
Fremhævet af Journalisten
David Bentow
09.10.14 20:08
Jeg elsker Journalisten, både
Jeg elsker Journalisten, både på papir og online. Men jeg er så også et af de medlemmer, der arbejder som journalist. Det er sandt, at bladet er journalistfokuseret. Omvendt er jeg ikke sikker på at det vil vække udelt begejstring, hvis der også blev gået mere kritisk til f.eks. kommunikationsansatte, i et fagforeningsblad. Men Journalistens udfordring er jo i høj grad også forbundets.

Sandheden er, at der er stadig flere medlemsgrupper, der egentlig har meget lidt fagligt fællesskab. I parantes bemærket, så er det jo ikke en udfordring, der vil blive mindre med en KS fusion.

At Journalisten ikke allerede har et frihedsbrev, kommer i nogen grad bag på mig. Men jeg synes altid bladet, på print og online, har leveret lødig og kritisk journalistik. Det eneste andet medie, der dækker branchen, en MediaWatch, og jeg synes de to supplerer hinanden fint.

Men den foreslåede model 1 er i mine øjne tåbelig. Kommunikatører har al ret til eget onlinemedie, som de har. Men der er bare ikke fagligt fællesskab nok mellem journalister og kommunikatører til, at et fælles medie kan ramme alle. Så jeg mener at den nuværende model bør bestå, med frihedsbrev. Men selvfølgelig vil det være helt fint, at alle medlemmer kan vælge mellem nyhedsbreve fra alle grupper.

Endeligt vil jeg bemærke, at forslaget om at droppe navnet "Journalisten" - fordi det er "ekskluderende" må være det det klareste tegn på følgerne af forbundets ekspansionsiver. Så forslaget kan næppe komme bag på nogen. Men det viser, at DJ som faglig organisation og ikke bare fagforening efterhånden hører til i historiebøgerne. Det synes jeg egentlig er trist.
Fremhævet af Journalisten
Ditte Giese
10.10.14 06:39
Mere net, mindre papir. Og så
Mere net, mindre papir. Og så noget flottere, mere tidssvarende net, tak, det skal jo matche jeres gode artikler :-)
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
10.10.14 08:38
Kære alle

Kære alle

Tak for gode replikker i debatten.

Vi er i gang med at forberede næste træk i Journalistens udvikling, ikke mindst med fokus på nettet, ligesom fordelingen af stof mellem papir og net hele tiden er til debat.

Så alle bud er velkomne!

Mange venlige hilsner

Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
10.10.14 16:04
Bare for god ordens skyld.

Bare for god ordens skyld.

Journalisten har allerede et frihedsbrev.

Med mindre det er fjernet, så er det nedfældet i redaktøren ansættelseskontrakt.

Her står der:

”bladet skal redigeres efter principper om åbenhed og uafhængighed af f.eks. annoncørinteresser. Bladet redigeres sådan, at det både opfylder et informationsbehov over for medlemmerne og er debatskabende. Det skal fremtræde som et uafhængigt kritisk mediemagasin, hvilket indebærer, at bladet redigeres uafhængigt af særinteresser for nogen gruppe i forbundet"

Venlig hilsen
Bodil Rohde
Fremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
10.10.14 16:49
Kære Bodil

Kære Bodil

Du har ret. Men DJ ønsker, forstår jeg, et frihedsbrev, der så at sige ligger til grund for min kontrakt. Et frihedsbrev, der fx kan ligge fremme på Journalistens side, og markerer, at vi udgives uafhængigt af bl.a. udgiver.
Fremhævet af Journalisten
Bodil Rohde
10.10.14 18:29
Hej Øjvind

Hej Øjvind

Det er ikke noget problem.

Du har lige bekræftet, at frihedsbrevet ligger i redaktørens kontrakt. Og den skal jo overholdes.

Så frihedsteksten kan man bare sætte et flot og iøjnefaldende sted på Journalisten og journalisten.dk, så alle kan se, hvad den indeholder.

Hvis DJ har problemer med dig og din kontrakt, så er det en sag mellem dig og DJ, og hvis det handler om formuleringen af frihedsbrevet i redaktørens ansættelseskontrakt, så er det et spørgsmål for DJs hovedbestyrelse og delegeretmødet.Venlig hilsen
Bodil RohdeFremhævet af Journalisten
Øjvind Hesselager
10.10.14 18:40
Kære Bodil

Kære Bodil

Nu ligger teksten der i hvert fald :-)

Kh
Fremhævet af Journalisten
Gerda sarah
11.10.14 09:57
Hej.

Hej.
Helt uden for kommentar, men hvorfor skal alting laves om hele tiden.
Vi læsere og forbrugere bliver jo bare mere, og mere forvirede, men det er måske også meningen???
Fremhævet af Journalisten
Christina Guldbrandt
11.10.14 10:37
Helt enig med alle, der siger
Helt enig med alle, der siger mere web og mindre papir. Og gerne en mere moderne og dynamisk web-udgave, der afspejler nye tendenser indenfor mediet. Det kræver både modig økonomisk og politisk prioritering i DJ, men gør det nu for at sikre udviklingen! Jeg savner fx video og infografik på hj.siden og forbundets sociale medier - hvornår kommer det? Der har været video på et tidspunkt, men det forsvandt igen uden nogen rigtig forklaring.
Håber DJ vil være modige, troværdige og udfordre vanetænkningen.
VH fra kommunikatør og journalist
Fremhævet af Journalisten
Mathias Svane Kraft
13.10.14 06:47
Til helvede med papiret. Som
Til helvede med papiret. Som det er nu, ligger Journalisten alligevel først i min postkasse, når nærmest hele bladet er lagt på Journalisten.dk. Jeg gider helt ærligt ikke bladre i magasinet, når jeg i forvejen har læst det hele på nettet.

Brug i stedet tiden og pengene på at gøre Journalisten.dk mere lækkert. Det undrer mig til stadighed, at der fx. er så få billeder på hjemmesiden, når vi har så mange dygtige fotografer i forbundet.

Dertil savner jeg et større fokus på det fagpolitiske i DJ. Det betyder ikke, at der skal livetweetes fra hvert eneste hovedbestyrelsesmøde, men jeg tror, at mange menig medlemmer ville sætte pris på en bedre - journalistisk - indføring i, hvad der foregår i vores forbundet - specielt i lyset af den fusinsdebat, som mange medlemmer oplever som ikke-eksisterende.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen