Forslag

Skal DJ være dyrere? Nu skal der stemmes

Til april skal Dansk Journalistforbunds delegeretmøde tage stilling til et forslag om at hæve kontingentet med 10 kroner om måneden

Står det til Rane von Benzon og Mie Hovmark fra Dansk Journalistforbunds hovedbestyrelse, skal det i fremtiden være dyrere at være medlem af forbundet.

Sammen har de stillet forslag til DJ’s delegeretmøde om, at kontingentet fra 2025 sættes op med 10 kroner om måneden fra de nuværende 410 kroner til 420 kroner.

”For mig handler det rigtig meget om økonomisk ansvarlighed,” forklarer Rane von Benzon.

”Jeg genopstiller til hovedbestyrelsen, og jeg vil have svært ved at stå i spidsen for forbundet, hvis vi ikke sætter prisen op. Grundlæggende mener jeg ikke, at vi kan spare os ud af krisen, og jeg tror, at vores evne til at tiltrække og fastholde medlemmer er vigtigere end prisen,” siger han.

Først fra 2025

Forslaget fra de to hovedbestyrelsesmedlemmer kommer på bagkant af, at DJ for nylig har annonceret sparerunde.

Sammenlagt skal forbundet spare tæt på 4,5 millioner kroner i den kommende budgetperiode fra 2023-2025. Besparelserne skal blandt andet findes ved at beskære budgettet for Fagfestival med 300.000 kroner i 2024 og kun at afvikle Fagligt Stævne hvert andet år.

Desuden er fagbladet Journalistens chefredaktør, Christian Lindhardt, blevet pålagt at spare i alt 1,5 millioner kroner fordelt på 750.000 kroner i både 2024 og 2025.

DJ-formand Tine Johansen har tidligere afvist at sætte kontingentet op og dermed øge indtægterne for at imødekomme prisstigningerne.

”Selv om kontingentet ikke er steget i over 20 år, er tidspunktet dårligt i de her inflationstider, der gør det svært for medlemmer at få økonomien til at hænge sammen,” har hun forklaret.

Rane von Benzon anerkender, at økonomien kan være presset hos nogle af DJ’s medlemmer.

”Det er også derfor, vi foreslår, at kontingentstigningen først bliver fra 2025,” siger han.

Vil give 1,6 mio. ekstra om året

Rane von Benzon fortæller, at en prisstigning på 10 kroner om måneden vil give DJ cirka 1,6 millioner kroner ekstra om året.

”Det vil få os et rigtig godt stykke af vejen i forhold til at få sund økonomi på sigt,” siger han.

Mange synes i forvejen, de betaler for meget. Frygter du ikke, at det her for nogen kan blive dråben, der får dem til at melde sig ud?

”Det er jo 20 år siden, vi sidst har hævet prisen, så hvordan medlemmerne reagerer på en stigning i kontingentet, er svært at sige. For nogen kan det måske være dråben. Men i så fald tror jeg, det handler om mange andre ting end bare prisen,” siger Rane von Bentzon.

DJ’s delegeretmøde afholdes den 23.-24. april. Det er forbundets øverste myndighed, hvor de store linjer bliver lagt, hvor hovedbestyrelsen er på valg, og nye strategier skal vedtages.

6 Kommentarer

Nils-Christian Ehlers Nilson
28. MARTS 2023
Fradraget for faglige kontingenter sættes op fra 6000 til 7000 kr, så der er plads. Vi behøver ikke spare os ihjel. Jeg er tilhænger. Hvis forhøjelsen ikke rammer pensionister :)
Torben Elsig-Pedersen
28. MARTS 2023
Alle andre steder gennemføres besparelser, fedt skæres væk og organisationen trimmes. Det er min opfattelse, at der er meget at komme efter også i Journalistforbundet. Så sæt tæring efter næring.
Som medlem af Journalistforbundet i mere end 30 år stiller jeg mig ofte spørgsmålet, hvad har udbyttet været af det. Det er samtidig min opfattelse, at fokus i for høj grad er rettet mod de store arbejdspladser.
Svaret er ikke altid flere penge. Ryst posen.
Karin Bech
27. MARTS 2023
Jeg synes, at det er helt ok, at kontingentet stiger en smule, Hvis altså pengene bruges fornuftigt. Som medlemmer har vi i øvrigt skattefradrag.

Det sagt:

Jeg håber ikke, DJ har tænkt sig at bruge penge på Folkemøder mere. Meget få almindelige medlemmer har deltaget i arrangementerne, og værdien/markedsføringsværdien har været tvivlsom.

Og hvad med at slanke HB? Styrker det demokratiet, at der er så mange om bordet, inkl. folk uden stemmeret? Det lader og til, at HB (og ledelsen af DJ) bruger tid på ting, der er helt uden for kompetencerne. Aktuelt tænker jeg på pension og forsikringer, som jeg tror, der er brugt meget tid på, med virkeligt dårligt resultat, der ikke er i en stor del af medlemmernes interesse.
Argumenter for og imod er velkomne, tak!
Joan T. E. Laurberg Kristensen
27. MARTS 2023
1) Drop hurtigst muligt Journalisten på print - det vil også glæde miljøet????
2) Skriv artikler, der er unikke for os - drop artikler om X-Factor og lign. Skriv unikke artikler - om noget, der vedrører vi medlemmer
3) Der findes masser af medlems-relevante artikler vest for Valby Bakke
4) Vi andre rammes også af besparelser - både freelancere og fastansatte. Og måske mister vi vores job
5) Vrøvl-ish, når I udtaler, at kontingentet “først” skal stige fra 2025 pga den aktuelle inflation - hverken I eller os ved, hvordan økonomien om 2 år ser ud
Peter Zeuthen
27. MARTS 2023
Spar penge og udgiv et mere miljøvenligt medlemsblad: Stop med at udgive Journalisten på print.

Flere