Skærpede krav til praktiksteder

  Aspiranter. Kildepleje, efterkritik og dybdeborende research. Det er nogle af de kompetencer, journaliststuderende i fremtiden skal udvikle i deres praktiktid. I kølvandet på de senere års kritik af journalistuddannelserne skærper praktikudvalget kravene til de medier, der tager praktikanter. Det kan komme til at betyde færre praktik-pladser.

Aspiranter. Kildepleje, efterkritik og dybdeborende research. Det er nogle af de kompetencer, journaliststuderende i fremtiden skal udvikle i deres praktiktid. I kølvandet på de senere års kritik af journalistuddannelserne skærper praktikudvalget kravene til de medier, der tager praktikanter. Det kan komme til at betyde færre praktik-pladser.

Praktikudvalget, der er sammensat af studerende og repræsentanter fra branchen og uddannelserne, har udarbejdet en liste med kerne-kompetencer, som de studerende bør udvikle i praktiktiden. Listen over kerne-kompetencer vil blive brugt, når praktikudvalget skal godkende og rådgive praktiksteder.

»Det kan ske, at der vil være praktiksteder, der falder fra, fordi de ikke kan leve op til kravene, men det er måske også dem, vi gerne vil være foruden. Omvendt kan der være virksomheder, der får øjnene op for, hvad praktikken drejer sig om, og begynder at tage praktikanter,« siger praktikudvalgets formand, Christian Kierkegaard.

Han understreger, at det kun er virksomheder, der tager praktikanter i 12 eller 18 måneder, som skal kunne stimulere praktikanter på samtlige kompetenceområder.

Oprustningen fra praktikudvalget sker blandt andet på baggrund af den meget kritiske evaluering af journalistuddannelserne, som Undervisnings-ministeriet offentliggjorde i foråret 2004. I evalueringen blev uddannelserne blandt andet kritiseret for kun at have en marginal indflydelse på indholdet og udformningen af praktikforløbet.

Evalueringsudvalget foreslog at forkorte praktiktiden for studerende på Danmarks Journalisthøjskole fra 18 til 12 måneder og rådede uddannelserne til at tage ejerskab til praktikforløbene ved at stille større krav til praktikstederne.

»Det er ærgerligt, man holder fast i den lange praktik mod evalueringsudvalgets anbefalinger. Men det er rigtig godt, at det nye praktikudvalg stiller disse nye krav til praktikstederne. Det er især godt, at praktikanten skal tvinges ud i kreative løsninger – frem for produktsikkerhed hver gang. Lader man praktikanterne få lov til at flyve lidt mere selv, så tror jeg, vi vil se nogle spændende og tiltrængte fornyelser i journalistikken,« siger kommunikationschef i Sundhedsstyrelsen Kirsten Bohl, der var med til at evaluere journalistuddannelserne.

0 Kommentarer