Skæbnevalg i DR

Det er neglebidende spændende, hvad udfaldet bliver af afstemningen om en ny overenskomst for 1.000 journalister i DR. JOURNALISTEN har set på mæglingsskitsen og forløbet i forhandlingerne.

Den 14. august bliver det offentliggjort, om journalisterne i DR skal tage afsked med det gamle solidariske lønsystem – skalalønnen – og gå over på Ny løn.

Godt 1.000 medlemmer af Dansk Journalistforbund i DR har haft mulighed for at stemme om de nye løn- og arbejdsvilkår.

Den ny overenskomst kan få afsmittende effekt for DJ-medlemmer på andre arbejdspladser. Derfor har forslaget vakt heftig debat både i og uden for DR.

 

IND MED PERSONLIG LØN
Indtil 1999 var alle fastansatte medarbejdere i DR ansat på en såkaldt skalaløn. Det betød, at deres grundløn automatisk voksede med et bestemt antal kroner hvert år.

Ved fornyelse af overenskomsten i 1999 blev DR og DJ enige om, at kommende medarbejdere skulle ansættes på Ny løn. Det vil sige uden nogen garanti for automatiske lønstigninger. Til gengæld kan "populære" medarbejdere på Ny løn belønnes med store lønstigninger.

En del gamle medarbejdere har allerede frivilligt valgt at forlade skalalønnen. Cirka en tredjedel af DJ-medlemmerne er på Ny løn i dag.

 

UD MED TILLIDSMANDEN
Det nye overenskomstforslag betyder, at alle skal over på Ny løn per 1. oktober 2002. De omkring 560 DR-journalister, der i dag er på skalaløn, vil få en kompensation, fordi de mister deres automatiske lønstigninger.

I det gamle lønsystem skulle chefen og tillidsmanden være enige om fordelin-gen af de personlige lønstigninger.

Ved Ny løn skal medarbejderen selv forhandle sit personlige tillæg. Tillidsfolkene har kun "adgang til at drøfte lønforhandlingsforløbet". Det udlægger mange som et farvel til solidariteten.

Læs resume af mæglingsskitse m.m. på www.journalistforbundet.dk

 

0 Kommentarer