Sparerunde

Sjællandske Mediers nye ‘hjerte’ er under pres

Ny central redaktion på Sjællandske Medier er kommet skidt fra start. Bemandingen tager ikke højde for sygdom, afspadsering og efteruddannelse siger fællestillidsrepræsentanten. Det afviser chefredaktør

Sidste efterår slap Sjællandske Medier gennem en sparerunde uden fyringer, fordi 11 redaktionelle medarbejdere valgte at tage en frivillig fratrædelse.

Men det betyder langt fra, at alt er godt i den store sjællandske mediekoncern efter sparerunden.

En del af spareøvelsen blev løst ved, at centralredaktionen, hvor der før sad 11-12 journalister, er erstattet af en ny ’avisredaktion’, hvor der i dag sidder seks journalister. Til gengæld er der ansat grafikere til at løse nogle af opgaverne.

Da avisredaktionen har åbent alle ugens dage og også fra tidlig morgen til sen aften, betyder det i realiteten, at de er to-tre journalistkollegaer på arbejde ad gangen.

Avisredaktionen kører ikke ideelt, og flere journalist har udtrykt bekymringer for, om vagtplanen hænger sammen, siger fællestillidsrepræsentant Kasper Ellesøe.

”Der er ikke folk nok til at løse de opgaver, som der er nu, når de samtidig skal have muligheden for at afspadsere, holde ferie og være syge,” siger Kasper Ellesøe, som også er blevet spurgt af flere, hvad de skal gøre bemandingsmæssigt i de situationer.

Han siger, at koncernen står med en ’kæmpe udfordring’ med at sikre trivsel på avisredaktionen.

”Det er jo hjertet i hele Sjællandske Medier, så det er enormt vigtigt,” siger han.

Dårlig kommunikation under omlægning

Ideen med den nye struktur er at frigøre journalistiske ressourcer på lokalredaktionerne.

Før layoutede flere lokalredaktioner selv deres sider. Nu afleverer de deres artikler i et system, hvor de er knyttet til bestemte avissider. Herefter skal grafikere sætte siderne op med tekster, billedtekster, rubrikker og øvrige elementer. Hvorefter avissiderne bliver sendt til den nye avisredaktion, der laver den journalistiske redigering af siderne.

”Hele omlægningen af avisredaktionen er ikke gået optimalt,” siger Kasper Ellesøe.

Han peger på, at de ansatte på den tidligere centralredaktion manglede kommunikation fra ledelsen om, hvad der skulle ske med dem.

”For det første vidste de jo ikke, om de var købt eller solgt i forbindelse med selve sparerunden. Men derudover fik de heller ikke rigtigt at vide, hvad arbejdet i den kommende avisredaktion ville gå ud på,” siger Kasper Ellesøe, som har talt med flere ansatte, der har været utilfredse med under-kommunikationen.

Den nye struktur trådte i kraft fra uge 2. Men selv om avisredaktionen endnu ikke har overtaget alle de redigeringsopgaver, som det ifølge Kasper Ellesøe er meningen, de skal, så er de allerede pressede.

”Jeg har hørt, at de mangler hænder til at få vagtplanen til at hænge sammen, især hvis nogen for eksempel er syge eller skal på efteruddannelse eller har anden form for fravær,” siger Kasper Ellesøe.

Han er dog selv i tvivl om, hvad der er den rigtige løsning og understreger flere gange, at den nye struktur netop stadig er meget ny. Blandt andet er det nyt med grafikere i en slags mellemled mellem lokalredaktioner og avisredaktionen, og det tager tid til oplæring og nye rutiner.

”Men hvis du spørger, om jeg synes, der skal være to ekstra journalister, så kan det godt være, det er nødvendigt i en periode,” siger han.

”Vi har manglet mandskab”

Chefredaktør Louise Pettersson anerkender, at der har været meget pres på avisredaktionen. Men hun afviser, at bemandingen er for lavt sat til, at medarbejderne kan nå at holde sygedage og afspadsere efter weekendvagter.

”Min vurdering er faktisk, at bemandingen passer meget godt til opgaverne, ud fra den viden jeg har på nuværende tidspunkt” siger hun.

”For mig at se har udfordringen været, at vi har manglet mandskab.”

Louise Petterson peger på, at der dels kom to sygemeldinger på avisredaktionen før selve omlægningen, og derudover var der en vikar som stoppede på grund af nyt job.

”Vi forsøger på alle mulige måder at finde nogle varige løsninger,” siger hun og tilføjer, at hun netop har forlænget to vikariater på avisredaktionen på grund af de to langtidssygemeldinger.

Derudover vil hun se på en ’kortlægning’ af opgaverne på avisredaktionen, og hvordan de fordeler sig ud over ugens dage.

”Det giver jo ingen mening at give flere ressourcer til noget, før man har et overblik over, hvad det er for en opgave, der skal løses. Og der synes jeg, vi har et vakuum.”

Hun var ikke tiltrådt i den periode, hvor medarbejderne oplevede manglende kommunikation om den kommende avisredaktion.

”Jeg har simpelthen svært ved at vide, om der er blevet kommunikeret godt nok. Men det er ekstremt vigtigt, at vi bliver gode til at kommunikere med hinanden, for at vi kan lykkes med at lave bedre journalistik,” siger hun.

Louise Pettersson anerkender, at avisredaktionen er kommet fra start med nogle ’indkøringsvanskeligheder’.

”Der er et stykke vej endnu, før vi kan sige, at vi er lykkes med den tanke, der ligger bag omlægningen. Efter min opfattelse går det fremad, men vi skal have ledelsesmæssigt fokus på, at det går bedre,” siger hun.

0 Kommentarer