Sig mig, hvem du omgås …

 Dit netværk afslører, hvor stor indflydelse du har. Sociologer og politi har længe analyseret sociale netværk. Nu tager også journalister metoden til sig TYNGDEPUNKTET. Hvordan arbejdede terroristerne bag angrebet på World Trade Center? Hvem står bag bordellerne? Og hvem bestemmer i politik?Netværksanalyser giver svarene.Sociologer, kriminologer, konsulenter og forskere har i årtier lavet analyser af sociale netværk.

 

Dit netværk afslører, hvor stor indflydelse du har. Sociologer og politi har længe analyseret sociale netværk. Nu tager også journalister metoden til sig

 

TYNGDEPUNKTET. Hvordan arbejdede terroristerne bag angrebet på World Trade Center? Hvem står bag bordellerne? Og hvem bestemmer i politik?

Netværksanalyser giver svarene.

Sociologer, kriminologer, konsulenter og forskere har i årtier lavet analyser af sociale netværk.

Nu er også journalister ved at opdage, at den sociale netværksanalyse kan noget, andre metoder har svært ved – nemlig at afdække mønstre for folks adfærd. Metoden bygger på idéen om, at forbindelser mellem personer, organisationer og begivenheder er lige så interessante som de synlige resultater, vi oftest måler på – hvis ikke mere interessante.

I marts i år kunne New York Times forudsige en ultra-polariseret valgkamp i USA. Det skete ud fra den amerikanske netværks-ekspert Valdis Krebs' kortlægning af købemønstre på internettet, når det gælder politiske bøger.

Valdis Krebs arbejder med mange former for netværk. Han begyndte kort efter 11. september på en analyse, der vakte en del opsigt, fordi analysen – ud fra offentligt tilgængelige oplysninger om World Trade-terroristernes færden – faktisk blotlagde terroristernes måde at organisere sig og samarbejde på.

Politiet i Danmark bruger netværks-analyse til at afdække, hvordan bander og andre grupper samarbejder. Siden slutningen af 90erne har politiet inddraget netværksanalyser som en del af en langt mere målrettet og systematisk efterforskning, fortæller chefkriminalinspektør Troels Ørting Jørgensen fra Rigspolitiets nationale efterforskningsstøttecenter:

»Da vi for eksempel skulle kortlægge sammenhængen mellem »trafficking« (international menneskehandel, red.) og prostitution i Danmark, indsamlede vi først al information fra tidligere efterforskninger, fra meddelere og fra politifolk. Vi gennemgik annoncer for al tilgængelig information, vi lavede udfarende observation og så videre. Vi undersøgte, hvem der ejer ejendomme med massageklinikker, og vi undersøgte bestemte sammenhænge: Var det de samme ejere, hvem transporterer kvinderne, hvordan rokerer de mellem massageklinikker, hvordan er pengestrømmene? Sammenhænge mellem disse oplysninger blev blandt andet analyseret i netværksprogrammer.«

Oplysningerne gav på relativt kort tid politiet et meget godt billede af situationen. Det betød, at man kunne målrette indsatsen mod bagmændene.

»I stedet for som tidligere at sparke døren ind på en massageklinik for så at tage fem tjekkiske kvinder og sende dem hjem, kan vi nu arbejde systematisk og ramme længere oppe i hierarkiet. På den måde har vi haft en meget direkte gavn af netværksanalyse,« siger Troels Ørting Jørgensen.

Også i forretningsverdenen har netværksanalyserne vist deres effektivitet. Men analysemetoden kan ikke stå alene, siger adjunkt Christian Waldstrøm ved Institut for Organisation og Ledelse på Handelshøjskolen i Århus. Han afsluttede sidste år sit ph.d.-projekt om social netværksanalyse.

»Analyseformen svarer populært sagt til et røntgenbillede. Man skal ikke stille en diagnose og forsøge en helbredelse ud fra dét alene, men det er en vigtig del,« siger han.

Christian Waldstrøm har blandt andet benyttet netværksanalyse, da han hjalp en bank med at finde ud af, hvorfor samarbejdet mellem to afdelinger ikke fungerede. Udgangspunktet var dels en spørgeskema-undersøgelse, dels en netværksanalyse blandt samtlige medarbejdere.

»Jeg ikke bare bekræftede ledelsens formodninger, jeg overgik dem i, hvor grelt det stod til, og jeg identificerede nøglepersoner, som de kunne tage fat i,« siger Christian Waldstrøm og forsætter:

»En chef sagde en gang til mig, at hans virksomhed vidste en masse konkret om medarbejderne: sygestatistikker, produktivitet, performance, og så videre. Men de anede ikke, hvordan folk samarbejdede, hvem de spurgte til råds, eller hvem der kendte hvem! Det er netop det, en netværksanalyse kan bruges til at undersøge.«

Selv om netværksanalysen er kendt af et fåtal, er Christian Waldstrøm ikke i tvivl om nytteværdien:

»Har man først lært det at kende, er det et redskab, man meget nødig vil være foruden. Bagefter bliver man klar over, hvor meget man har famlet rundt i blinde.«

Læs mere om Valdis Krebs' valgkampanalyse på http://kortlink.dk/a5k

 

Læs også:
En netværksanalyse af DJ bliver til
Navlebeskuelse
Satellitter på egen kurs
Vestjysk boykot
Undersøgelsens resultater – link til Dicars hjemmeside

0 Kommentarer