Sidste tur til Skatteøen?

Afkast er vigtigt for en sund forretning. Men solidaritet er vigtigere

Siden 2007 har en del af Dansk Journalistforbunds økonomi stået på et grundlag, som DJ nu, efter at Journalisten har fremlagt sagen, selv finder uetisk. Det drejer sig om investeringer i såkaldte hedgefonde, som har hjemme i et berygtet skattely: Den lille ø Guernsey.

Der er ikke tale om småpenge. I 2014 var 11 procent af DJ’s investeringer på 83 millioner kroner hos Danske Bank placeret i hedgefonde i skattely. Langt størstedelen af den investerede formue stammer fra Sikringsfonden, som DJ skal trække på i forbindelse med arbejdskamp og strejke.

DJ har rutinemæssigt fået rapporter fra Danske Banks investeringsselskab Danske Capital, som fortæller, hvad pengene investeres i. Et par hurtige Google-søgninger kunne have afsløret, at hedgefondene ligger i skattely, hvor man blandt andet kan komme i selskab med investorer, der systematisk underminerer arbejdsvilkår for lønmodtagere.

Måske ikke det sjoveste sted at forrente sine strejkemillioner – selv om afkastet har været helt oppe over 25 procent.

Journalisten afslørede allerede i 2012, at Danske Capital ikke forvaltede DJ’s investeringer i overensstemmelse med DJ’s egen moral. Dengang havde DJ en mindre portion statsobligationer i lande, der havde ondt i pressefriheden.

Den forretning blev stoppet. Obligationerne blev solgt. Og DJ strammede op på investeringsetikken:

”Dette sker under særligt hensyn til, at der investeres med etikken for øje,” lød det.

Med den centrale opfølgning:

”Daglig forbundsledelse vil i samarbejde med kapitalforvalterne sørge for, at DJ’s investeringer lever op til kravene.”

Hvordan kunne dette så ske? Både før, under og efter afsløringerne i 2012 har DJ rutinemæssigt investeret i skattely.

Vi må konstatere, at daglig forbundsledelse ikke i samarbejde med Danske Capital har sørget for, at DJ’s investeringer lever op til DJ’s egen etik.

DJ må derfor komme med en melding, der endegyldigt garanterer medlemmerne, at forbundet tager aktivt, kontrollerende og vedvarende ansvar for, at vores alle sammens strejkemillioner bliver forvaltet ordentligt.

Selvfølgelig er afkast vigtigt for en sund forretning. Men solidaritet er vigtigere. 

 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right