Sidste chance for indstilling til Dahls Mindelegat

Tirsdag klokken 12 udløber fristen for at indstille kandidater til Kristian Dahls mindelegat - også for indstilling af kvinder, som Kristian Dahl-udvalgets formand har efterlyst.

Tirsdag klokken 12 udløber fristen for at indstille kandidater til Kristian Dahls mindelegat – også for indstilling af kvinder, som Kristian Dahl-udvalgets formand har efterlyst.

»Kvinderne være mindre tilbageholdne. Ikke sådan at de skal indstille sig selv, men man kan jo godt opfordre andre til at gøre det, sin egen chef, for eksempel. Eller tag og indstil jeres egne kvindelige kolleger.«

Sådan lød det fra formanden for Kristian Dahl-udvalget, efter journalisten Ditte Giese i Journalisten rejste kritik af den mande-dominans, der præger de få danske journalist-priser, herunder ikke mindst Kristian Dahls Mindelegat.

Nu er sidste time kommet, hvis man vil indstille en kollega – mandlig eller kvindelig. Tirsdag kl. 12 udløber fristen for indstillinger til prisen, som er på 15.000 kroner.

Prisen gives til "en yngre journalist, som med lødig journalistik har skabt øget interesse for sit stofområde. Undtagelsesvis kan legatportionen dog, under overanførte betingelser, udbetales til flere journalister for en fælles præstation."

Desuden skal medlemmet være medlem af DJ's Kreds 1.

Indstillingerne skal være begrundede og med eksempler på journalistens arbejde, det være sig i radio, tv, trykte medier eller web. Kun indstillinger og eksempler som er fremsendt enten elektronisk eller i seks eksemplarer, vil blive taget i betragtning.

Forslag kan sendes på mail til kreds1@journalistforbundet.dk

Selve prisen uddeles i Journalisternes Hus på Gammel Strand 46 torsdag den 25. marts 2010 kl. 15.00.

0 Kommentarer