Siden sidst

Fagblads-aftale skal styrke fotografernes vilkårPRISAFTALE. I de kommende forhandlinger mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og organisationsbladene om en ny O-aftale bliver en aftale for freelancefotograferne et af de helt centrale emner.»En foto-aftale med organisationsbladene er en væsentlig brik i vores strategi på pressefotograf-området,« siger Mogens Blicher Bjerregård, formand i DJ.

Fagblads-aftale skal styrke fotografernes vilkår

PRISAFTALE. I de kommende forhandlinger mellem Dansk Journalistforbund (DJ) og organisationsbladene om en ny O-aftale bliver en aftale for freelancefotograferne et af de helt centrale emner.

»En foto-aftale med organisationsbladene er en væsentlig brik i vores strategi på pressefotograf-området,« siger Mogens Blicher Bjerregård, formand i DJ.

Ønsket om en foto-aftale med de mange forskellige organisationsblade skyldes det enorme pres, der er på freelancefotografer i øjeblikket, hvor de store billedbureauer Scanpix og POLFOTO dominerer markedet og presser priserne. Ifølge Hans Jørgen Dybro, der er faglig konsulent i DJ, er organisationsbladene positivt stemt over for en aftale for freelancefotograferne, da det vil give større gennemsigtighed på området. /kkh

Himlen faldt ned

RADIODØD. Klokken 24 forrige mandag takkede den kommercielle radiostation Sky Radio af efter godt to år. Det skete med Queen-nummeret »Who wants to live forever?« Mens Queen fortonede sig i æteren, drak de 67 medarbejdere gravøl for deres forhenværende arbejdsgiver.

Sky Radios pludselige lukning betød, at 23 medlemmer af Dansk Journalistforbund mistede deres arbejde.

I DJ har de faglige konsulenter Henrik Bruun og Lone Amtrup haft travlt med at forhandle vilkårene for Sky Radios journalistiske medarbejderes fritstilling, og der er i DJ stor tilfredshed med resultatet.

»Sky Radio har gjort rigtig meget for at behandle folk godt i situationen, og det er min opfattelse, at det i høj grad skyldes de overenskomstforhandlinger, vi har ført med Sky,« siger Lone Amtrup.

Forhandlingerne har blandt andet betydet, at freelancerne får tre måneders opsigelsesvarsel, ligesom det ser ud til, at der bliver gode vilkår for to gravide medarbejdere. Endelig er DJ og Sky Radios ledelse blevet enige om et outplacement-forløb i samarbejde med DJUK og eksterne konsulenter. /kkh

Gamle uvelkomne hos Sander

KUVØSEGUF. Videnskabsminister Helge Sander søger ny pressemedarbejder, men vil ikke have hvem som helst.

I ministeriets stillingsopslag søges der udtrykkeligt efter en 'yngre' medarbejder.

»Det er ulovligt,« siger HKs juridiske chef, Lars Kristiansen, til forbundets netmagasin.

Chefjuristen henviser til loven, der siden 1. januar har forbudt forskelsbehandling på grund af alder. Til HKs netmagasin forklarer kontorchef Jette Søgren Nielsen, Videnskabsministeriet, at »ordet 'yngre' slet ikke handler om alder. Det betyder, at man skal være parat til at tage mange små, forskellige opgaver, at man skal være hurtig, tænke kreativt og alternativt – og ikke må forvente at skulle arbejde med større projekter.«

Til det siger HKs næstformand, Mette Kinberg:

»Det er stærkt kritisabelt, at et ministerium signalerer det stik modsatte af, hvad regeringen ellers siger; nemlig at arbejdsgiverne skal se på kvalifikationerne frem for alderen.«

Videnskabsministeriet har nu slettet ordet 'yngre' i stillingsannoncerne. /A.P.

Succes med 'salgsfremstød' af kommunikationsfolk

NETVÆRK. At god kommunikation giver bonus på bundlinjen, har de store virksomheder fundet ud af for længst. Men de små og mellemstore virksomheder, der ikke har råd til store informationsafdelinger, har i mindre grad fået øjnene op for kommunikationsjournalistikkens styrker.

Derfor tog Dansk Journalistforbunds afdeling for Udvikling og Kompetence (DJUK) initiativ til at lave en stand på den store industrimesse HI Industri i Herning i starten af september. Med initiativet ønskede DJUK at gøre freelancerne opmærksomme på det store jobmarked, der ligger i de små og mellemstore virksomheder, samt at skabe en platform, hvor freelancerne kunne nå ud til denne potentielle kundegruppe.

»Selv om vi ikke er helt færdige med evalueringen, så kan vi vist godt konkludere, at initiativet var en stor succes, som både forbundet, freelancerne og de små og mellemstore virksomheder fik en masse ud af,« siger Jonas Thing Bech, der er konsulent i DJUK.

Han vurderer, at der blev oprettet kontakt til cirka 200 virksomheder under messen. /kkh

0 Kommentarer