SF, S og R: Slut med politiserende DR-bestyrelse

Skal Dansk Folkepartis repræsentant i DRs bestyrelse, Ole Hyltoft, have mundkurv på? Ifølge oppositionens endelige medieudspil skal enkelte bestyrelsesmedlemmers politisering i hvert fald stoppe. Se hele oplægget her

Skal Dansk Folkepartis repræsentant i DRs bestyrelse, Ole Hyltoft, have mundkurv på? Ifølge oppositionens endelige medieudspil skal enkelte bestyrelsesmedlemmers politisering i hvert fald stoppe. Se hele oplægget her

Der er ingen af DR's nuværende bestyrelsesmedlemmer, der bliver nævnt direkte ved navns nævnelse. Men det endelige medieudspil fra SF, S og R, som præsenteres i dag, og som kan læses på Journalisten.dk, langer alligevel ud efter politiseringen i DR's bestyrelse. Og indirekte bliver der sat adressat på.

Har man fulgt bare en anelse med i medierne de seneste år, så er det nemlig svært ikke at gætte på nogle få – måske blot et enkelt medlem af DR's bestyrelse – som oppositionen er mere end trætte af.

Journalisten.dk har således tidligere adskillige gange fortalt, hvordan der har været ballade i toppen af DR. Og oftest har det været Dansk Folkepartis repræsentant, Ole Hyltoft, der har været i centrum for debatten. Blandt andet da han talte om, at der var for meget 'indavl' i DR. Andre gange har det været fremme, at Ole Hyltoft skulle have fået særbehandling.

Men uanset hvem det drejer sig om, så vil Socialdemokraterne, SF og Radikale Venstre nu en gang for alle have ryddet op. I partiernes fælles medieudspil for de elektroniske medier, "Frihed, Fællesskab og kvalitet", argumenteres der således i et længere afsnit for på den ene side at oprette et helt nyt, »uafhængigt og højtprofileret "Programforum" for DR, som kan være talerør for seerne«. Og på den anden side skal der skrues ned for den politiske indblanding fra DR's bestyrelse. Således skriver de tre medieordførere Mogens Jensen, Holger K. Nielsen og Jørgen Poulsen:

DR skal fortsat have en folkeligt forankret bestyrelse:

 • Det er vigtigt at fastholde og styrke kontakten mellem DR og det folkelige Danmark. Derfor bør DR's bestyrelse fortsat være politisk udpeget. Men DR's dialog med det nye Programforum må samtidig få som konsekvens, at politiseringen af DR fra enkelte bestyrelsesmedlemmers side skal stoppe, således at vi ikke fremover ser enkelte bestyrelsesmedlemmer lægge pres på navngivne medarbejdere eller blande sig i konkret programindhold. DR's bestyrelse skal derimod, på linje med alle andre bestyrelser, udøve en overordnet styring og kontrol med DR's virke, mens direktionen står for den daglige ledelse. Det indebærer en præcisering af bestyrelsesinstruksen for DR's bestyrelsesmedlemmer ligesom der også er behov for en afklaring af kompetenceforholdet mellem DR's bestyrelsesformand og DR's direktion.

Hvilke bestyrelsesmedlemmer, som de tre partier mener går over grænsen, fremgår ikke. Men et vigtigt element i forbindelse med oppositionens ønske om at begrænse politiseringen er, at man samtidig ønsker at oprette det såkaldte "programforum" for DR.

Ifølge oppositionen skal det yde "et aktivt med- og modspil til DR's direktion". DR skal samtidig bruge debat af institutionens programmer meget mere offensivt. Eller som det hedder:

"Programforummet skal have med repræsentanter fra bl.a. kulturlivet, medierne, forskere, DR's direktion og lytter og seer-organisationer. Programforummet skal drøfte indhold og kvalitet af DR's programmer og sendeflade, men forummet skal ikke have direkte kompetence i forhold DR's programmer. Debat om DR's programmer er et sundhedstegn, for det viser at brugerne og meningsdannerne har et nært forhold, og dermed en holdning til, hvad der sendes på DR's sendeflader. Programforummet skal således bidrage til at rejse og bruge den folkelige debat konstruktivt i forhold til DR. Derfor skal der i tillæg oprettes en internetside med mulighed for folkelig debat før, under og efter de månedlige møder."

Hovedpunkterne i oppositionens medieudspil er i øvrigt følgende:

 • DR bør opprioritere nyheder, drama og dansk musik
 • Det danske Filminstitut skal modtage 25 mio. kr. af licensmidlerne til filmproduktionsstøtte
 • Der skal tages stilling til sluk af FM-båndet i forligsperioden
 • Der skal nedsættes et hurtigt arbejdende udvalg, der skal komme med indstilling om fremtidens digitale radioplatform i Danmark
 • TV 2's forpligtelser til at finansiere dansk film reduceres med 8 mio. kr. årligt
 • TV 2-regionerne skal på sigt have en fælles tv-kanal
 • Tv-stationer, der ikke overholder de danske reklameregler, skal ikke kunne modtage støtte fra public service-puljen
 • Public service-puljen skal fremover kunne give støtte til digitaliseringsprojekter samt radioprojekter af høj kvalitet
 • Tv-stationer skal overholde dansk lovgivning, herunder dansk reklamelovgivning, for at få støtte fra public service-puljen
 • Frit valg af kanaler og mere frit udbydervalg
 • Alle DR's kanaler, Folketingskanalen, den regionale kanal og nabolandskanaler skal være omfattet af must carry-forpligtelser – og dermed kunne ses af alle danskere
 • Tv-seerne skal have bedre mulighed for at se store nationale kultur- og sportsbegivenheder.
 • Licensen skal fremover pris- og løntalsreguleres og opkræves efter frameldingsprincip
 • Loftet over erhvervslicensen skal fjernes
 • Den økonomiske kompensation til kunstnere og indholdsproducenter for den lovlige kopiering, som foregår bl.a. fra radio og tv skal forbedres.
 • Mindre detailregulering af DR
 • Nyt "Programforum" for DR

(opdateret 09:18)

Journalisten.dk er i besiddelse af hele oplægget, som kan læses her.

0 Kommentarer