SF: Forslaget til ny offentlighedslov er paradoksalt

SF's retspolitiske ordfører, Meta Fuglsang, er bekymret for den planlagte ændring i ministerbetjeningen. Men hun mener dog at forslaget til den nye offentlighedslov er en tiltrængt modernisering. (opdateret klokken 13.32)

SF's retspolitiske ordfører, Meta Fuglsang, er bekymret for den planlagte ændring i ministerbetjeningen. Men hun mener dog at forslaget til den nye offentlighedslov er en tiltrængt modernisering. (opdateret klokken 13.32)

Medlem af folketingets retsudvalg Meta Fuglsang tilkendegiver over for Journalisten.dk, at lovforslaget til den nye offentlighedslov bærer præg af klare forbedringer.

I forslaget står der, at man bør kunne søge aktindsigt i selskaber, hvor det offentlige ejer mere en 75 procent. Det gælder for eksempel Kommunernes Landsforening. En ændring, som Meta Fuglsang støtter til fulde og kalder en tiltrængt modernisering.

»Når det offentlige kan klandres for beslutninger i det private, så bør man også have mulighed for at få aktindsigt i det privates dokumenter,« siger hun til Journalisten.dk.

Til gengæld finder hun den foreslåede ændring af ministerbetjeningen bekymrende:

»Formålet med ændringen af offentlighedsloven er at give mere åbenhed. Og så rører man ved det helt centrale om ministerbetjening. Det, synes jeg, er et paradoks. «

I dagens udgave af Jyllands-Posten skriver justitsminister Lars Barfoed, at ministerbetjeningen er utidssvarende. Han argumenterer for, at en minister skal kunne modtage rådgivning fra embedsmænd, mens man overvejer politiske initiativer, uden at det bør deles med offentligheden.

Har du aldrig selv brug for rådgivning, uden at hele verden behøves at delagtiggøres i det?

»Jov det har jeg, og det er et godt argument. Men hvis den nye offentlighedslov også undtager dokumenter i deres endelige form for aktindsigt, så er det et problem i mine øjne. Proces behøves ikke i alle tilfælde at være offentlig. Men de faglige vurderinger for et endeligt lovforslag, bør være tilgængelige.«

Har du nogle ultimatummer, før du selv vil stemme for lovforslaget?

»Nej. Det tror jeg er farligt – det vil lukke ned for diskussionen.«

Meta Fuglsang undrer sig over, at SF ikke har været indkaldt til en drøftelse under udformningen af lovforslaget, og hun håber på et bredt forlig.

»Men hvis der bliver udskrevet valg i foråret, er det jo slet ikke sikkert, at den går igennem,« siger hun.

Læs hele lovforslaget her

0 Kommentarer