Sex i bytte for arbejde

 Det svenske journalistforbund har udarbejdet en rapport om vilkårene for journalister i tidsbegrænsede stillinger. Den beskriver sexchikane og udbrændthed. Chikane. Svenske journalister i tidsbegrænsede stillinger bliver afkrævet sex i bytte for et fast arbejde eller en kontraktforlængelse. De tør heller ikke sætte børn i verden og bliver udbrændte i jagten på tryghed og et fast job.

 

Det svenske journalistforbund har udarbejdet en rapport om vilkårene for journalister i tidsbegrænsede stillinger. Den beskriver sexchikane og udbrændthed.

 

Chikane. Svenske journalister i tidsbegrænsede stillinger bliver afkrævet sex i bytte for et fast arbejde eller en kontraktforlængelse. De tør heller ikke sætte børn i verden og bliver udbrændte i jagten på tryghed og et fast job.

Det viser en rapport om forholdene for tidsbegrænsede ansatte, som den svenske journalistforbund har udarbejdet. Rapporten er netop blevet overrakt til den svenske arbejdsminister, i håb om at han vil komme de trængte journalister til undsætning.

Rapporten beskriver blandt andet den svenske mediebranche som den værste af alle brancher, når det gælder utrygge ansættelsesforhold.

Samtidig rummer den 30 beretninger fra korttidsansatte journalister.

To af dem har været udsat for sexchikane, i forbindelse med at en forlængelse af deres ansættelse skulle drøftes. For eksempel fortæller en vikar, at chefen sagde, at han ville med hende hjem og have sex. Samtidig forklarede han, at det var aktuelt at diskutere forlængelsen af hendes vikariat.

Ud over sexchikane fortæller journalister om, at de ikke tør stifte familie, og at de bliver udbrændte i forsøget på at arbejde sig til et fast job. Eksempelvis har én ikke holdt ferie i seks år.

"Det er bare nogle eksempler på de skandaløse arbejdsvilkår, som kunne give overskrifter og idéer til en nærgående journalistisk granskning af en branche, der systematisk bryder de mest grundlæggende spilleregler på det svenske arbejdsmarked," har Agneta Lindblom Hulthén, formanden for det svenske journalistforbund, netop skrevet i et indlæg i Dagens Nyheter.

I Sverige har 18 procent af journalisterne et tidsbegrænset job. I Danmark er det cirka ti procent af Dansk Journalistforbunds (DJ) ansatte medlemmer, der sidder i en tidsbegrænset stilling. Det skønner faglig konsulent i DJ Flemming Reinvard på baggrund af de oplysninger, forbundet indsamlede i forbindelse med lønstatistikken.

På DR var 15 procent af de overenskomstansatte i december tidsbegrænset ansat. Bodil Rahbek, formand for DRs Journalistgruppe, har aldrig hørt, at nogle skulle være blevet lovet et job, hvis de kvitterede med sex. Derimod genkender hun billedet af tidsbegrænsede ansatte som udsatte og stressede.

Mogens Blicher Bjerregård, formand for DJ, kender heller ikke eksempler på, at sex fører til fast arbejde.

Sidste år trådte en ny lov i kraft i Danmark. Den har til formål at hindre diskrimination af tidsbegrænsede ansatte. For eksempel er det forbudt ikke at give vikarer pensionsbidrag, genetillæg og betaling for overarbejde.

Det svenske journalistforbund gør i rapporten opmærksom på, at trygge journalister med anstændige arbejdsvilkår er forudsætningen for at medierne skal kunne leve op til sin rolle som vagthunden i et demokratisk samfund.

En journalist fortæller, at man ikke kaster med sten, når man selv bor i et glashus: "Jeg har oplevet, at ingen på en naboredaktion ville undersøge misbrug af korttidsansatte, fordi mediet selv var værst af alle, som journalisterne sagde."

0 Kommentarer