search

Seniorjob: 32.000 eller 20.000 kr. for journalistisk arbejde

Journalister og kommunikatører i seniorjobs risikerer at miste op mod 12.000 kroner i månedsløn, fordi kommunerne kan sætte dem på HK-overenskomst. »Kommunen kan sagtens sige, at det er HK-arbejde, hvilket betyder, at det skal lønnes efter en HK-overenskomst,« siger ekspert

Karen, der er medlem af AJKS og DJ, blev i april 2013 ansat i seniorjob i Lyngby-Taarbæk Kommune. Stillingen udviklede sig fra forefaldende arbejde, til hvad hun beskriver som journalistik og kommunikation. Hun kom på en HK-overenskomst til ca. 20.000 kroner om måneden. Karen er ikke hendes rigtige navn. Journalisten kender hendes identitet.

Efterfølgende blev Niels-Martin Methmann i september 2015 ansat i seniorjob i samme kommune, hvor han ligeledes skulle lave journalistik og kommunikation. Han kom på en DJ-overenskomst til 32.000 kroner i måneden.

Journalisten har over flere dage forsøgt at få et interview med Lyngby-Taarbæk Kommune om den store forskel, men redaktionen har kun modtaget et e-mailet svar med personaleafdelingen som afsender. Her hedder det blandt andet:

”Kommunen udtaler sig ikke i personsager, men i forhold til seniorjobordningen er der tale om individuelle aftaler inden for reglerne.”

Eksemplet er ikke enestående. Journalisten har talt med flere journalister og kommunikatører, der er i seniorjob og får vidt forskellig løn, selv om de alle mener, at de bruger deres journalistiske værktøjer.

Og det er angiveligt ikke ulovligt. Per H. Jensen, arbejdsmarkedsforsker og professor ved Aalborg universitet, forklarer, at selv om seniorjob skal tilrettelægges, så der tages hensyn til seniorjobberens kvalifikationer og interesser, kan man ikke stille krav om at komme på en given overenskomst.

»I princippet skal seniorjob tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og kompetencer, men det er ikke altid, kommunen kan efterkomme det. Hvis seniorjobberne siger, at de gerne vil arbejde med kommunikation, så prøver kommunen at finde noget med kommunikation. Men kommunen kan sagtens sige, at det er HK-arbejde, hvilket betyder, at det skal lønnes efter en HK-overenskomst,« siger han.

Staten betaler – men …

Selv om seniorjobordningen i realiteten er finansieret af staten via et direkte tilskud på 138.320 kroner årligt og med bloktilskud, der dækker resten af lønnen og udgifterne, kan kommunerne have interesse i at ansætte seniorjobbere til lavere løn.

Det forklarer Verner Sand Kirk, direktør i AK-samvirke, brancheorganisation for danske a-kasser.

»Bloktilskud er noget, alle kommuner får, og pengene i puljen er ikke øremærkede. Det betyder, at hvis kommunen bruger færre penge på lønninger til seniorjobbere, så har de penge til noget andet,« siger han.

Vidt forskellige oplevelser

Karen, der er journalist, fortæller, hvordan hun endte i et seniorjob i Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor der i udgangspunktet intet var at lave.

»Det værste var, at jeg bare var der for at være der. Uden noget at lave. Det går jeg altså ned på,« fortæller hun.

Men i Københavns Kommune fik Sven Fechner sit drømmejob til 39.500 kroner om måneden.

»Jeg synes, at man i meget høj grad selv har et ansvar for at finde ud af, hvad kommunen har behov for – og så må man byde ind med sine idéer og kompetencer,« fortæller han.

Nyt netværk for seniorjobbere

Journalist Susanne Lundbeck har været med til at danne netværket DJ3, der kæmper for bedre vilkår for DJ-medlemmer i seniorjob. Hun er især kritisk over, at der ikke kan stilles hårde nok krav til indholdet i seniorjobbet, og at man som journalist eller kommunikatør kan blive lønnet efter HK-overenskomst. Hun efterlyser mere støtte fra DJ.

»DJ burde tage denne her kamp på deres medlemmers vegne. De burde tage den politiske kamp og vise, at vi som journalister bør være på DJ’s overenskomst med Kommunernes Landsforening og lave noget arbejde, der er journalistisk relevant,« siger Susanne Lundbeck.

»Fagforbundet må da også have en interesse i, at journalistisk arbejde bliver udført til journalistløn,« siger hun.

DJ: Vi gør nok

Og selv om det i udgangspunktet er den enkelte kommune, der bestemmer, hvilken overenskomst seniorjobberen lønnes efter, forklarer arbejdsmarkedsforsker Per H. Jensen, at seniorjobberens fagforening kan gå ind i sagen:

»I princippet skal seniorjob tage udgangspunkt i den enkeltes ønsker og kompetencer, men det er ikke altid muligt at efterkomme det. Hvis en seniorjobber mener, at de udfører journalistisk arbejde og ikke bliver lønnet derefter, så er det deres fagforenings ansvar at henvende sig til kommunen og forsøge at få dem flyttet over på en anden overenskomst,« siger han.

Formand for Dansk Journalistforbund Lars Werge mener, at DJ gør nok for at hjælpe de medlemmer, der enten er i seniorjob eller skal i seniorjob, blandt andet ved at stå klar med faglig rådgivning til medlemmer, der henvender sig.

»Der er mulighed for at søge rådgivning på vores hjemmeside, og vi har faglige konsulenter, der sidder klar til at svare på spørgsmål fra medlemmerne. Vi har ikke nogen kurser i seniorjob, fordi det er en forholdsvis lille medlemsgruppe, og der er 98 kommuner i hele landet, så det ville geografisk ikke give mening,« siger han.

Stor søgning

Da seniorjobordningen blev indført som et led i Velfærdsaftalen i 2006, forventede den daværende regering, at cirka 1.500 ville benytte sig af den. Men ifølge Kommunerne og Regionernes Løndatakonto var der i april 3.971 i seniorjob.

Arbejdsmarkedsforsker Per H. Jensen mener, at det høje tal viser, at ældre arbejdsløse, der ryger ud af dagpengesystemet, har svært ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

»Næsten ligegyldigt hvad man gør, er det svært at få et job, når man har nået en vis alder,« siger han.

 

Kommentarer
13
Niels Riis Ebbesen
10.08.16 11:01
Der er vel grænser for, hvor
Der er vel grænser for, hvor mange ældre journalister der er behov for og fagligt relevant arbejde til i kommunerne, og derfor skal de arbejdsløse seniorer bare stoppe brokkeriet og være glade for, at kommunerne er pålagt at tilbyde dem noget forefaldende arbejde, og er de ikke tilfredse med arbejdsopgaverne og lønnen, så står det dem helt frit for, at de selv kan finde et andet og bedre lønnet arbejde.
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
10.08.16 15:40
Hej Niels, hvor gammel er du?
Hej Niels, hvor gammel er du? Har du opbrugt din dagpengeret, mens du i sidste ende forgæves har søgt minimum to jobs hver eneste uge, mens du har været arbejdsløs?
Det er jo helt forrygende her at få en mand på banen, der går ind for kæft, trit og retning og forefaldende arbejde til arbejdsløse seniorer og som oven i købet gør sig den opsigtsvækkende iagttagelse, at vi alle som én kan vælge og vrage mellem en masse gode DJ-stillinger og til enhver tid kan finde et 'andet og bedre lønnet arbejde.' Hvor er det?
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis Ebbesen
10.08.16 16:58
Hej Morten, jeg går ikke ind
Hej Morten, jeg går ikke ind for kæft, trit og retning, men jeg har den holdning, at når arbejdsløse ikke selv har kunnet finde sig et job i deres fag, så er det nok fordi de ikke er dygtige nok, derfor er det ok at af forvente af dem, at de er omstillingspararte, og det er altså ikke en menneskeret, at arbejdsløse journalister har krav på et fagrelevant seniorjob til 32.000 om måneden.
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
10.08.16 17:08
Hej Niels, så gentager jeg
Hej Niels, så gentager jeg lige mine spørgsmål, som du ikke fik svaret på:
Hvor gammel er du?
Har du opbrugt din dagpengeret, mens du i sidste ende forgæves har søgt minimum to jobs hver eneste uge, mens du har været arbejdsløs?
Hvor findes et 'andet og bedre lønnet arbejde'?
Ved du, hvad løngennemsnittet er for DJ's medlemmer f.eks. i hovedstaden?
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis ebbesen
10.08.16 18:01
Hej Morten, skal vi ikke
Hej Morten, skal vi ikke holde os til det som er relevant for debatten. Og som sagt, så synes jeg, at det er en gave til ældre arbejdsløse, at de kan få et seniorjob, alternativet var jo, at de som alle andre der har opbrugt deres dagpengeret havner på bistandshjælp, og derfor kan de ikke tillade sig, at kræve bedre arbejdsforhold og en bedre løn end andre kommunalt ansatte.
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
11.08.16 07:19
Alle kommunalt ansatte,
Alle kommunalt ansatte, herunder DJ-medlemmer, bør arbejde på og lønnes efter den overenskomst, deres faglige organisation har med KL. Det er absolut relevant for at kvalificere debatten, at du svarer på mine enkle spørgsmål i stedet for at prøve at glide uden om og bare gentage dig selv.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis ebbesen
11.08.16 10:31
Hej Morten, der står ingen
Hej Morten, der står ingen steder skrevet, at kommunerne skal tilbyde de arbejdsløse journalister et fagrelevant seniorjob, og der er i øvrigt mange fag, som der slet ikke er relevante arbejdsopgaver til i en kommunal forvaltning. Og som loven om seniorjobs er skruet sammen, så kan kommunerne udstyre seniorjobberne med en gul refleksvest, og sende dem ud og samle affald langs vejene, og aflønne arbejdet efter overenskomsten med SID.
Fremhævet af Journalisten
Sven Fechner
11.08.16 17:46
Jeg kan høre den gode Morten
Jeg kan høre den gode Morten sige og skrive, at enhver - også dem på 50++ - er sin egen lykkes smed. Gode ven, jeg synes du sku gå den vej som Lykke-Per og jeg håber inderligt at din karriere ikke har været ramt af nedskæringer, omstruktureringer, økonomiske kriser der har påvirket freelanceverdenen, nyuddannede kommunikatører, DJØFFere og magistre, der helt legitimt og dygtigt konkurrere om de - i forhold til andre lande - ganske mange journalist- og kommunikationsjob. De unde konkurrerer i øvrigt mod velvillige gratister og ulønnede praktikjob, som ofte er så kompetencekrævende, at end en med erfaring skal lægge sig i selen for sin løn - hvilken OK eller mangel på samme den end hører ind under.
Jeg kender ikke nogen seniorjobbere der ser sig som ofre eller som ikke vil yde en indsats. Det jeg ser - meget apropos " være sin egen lykkes smed - er, at når man som 50 ++ eller som lige 60 årig af en eller anden grund står uden job ig/eller forsørgelse-, så er alle de her DAere og andre arbejdsgibere ikke lige parat til at give "det grå guld" noget job, selv om vi høre fra den og regeringens side, at vi mangler hænder på arbejdsmarkedet.
Det er ikke sådan kun i Danmark.
Og dernæst: de unge herrer og damer chefer misser store muligheder for at skabe arbejdspladser, hvor ung og erfaren, kvinder og mænd,forskellige nationale baggrunde kan skabe resultater på bundlinien, for arbejdsmiljøet og for kreativiteten....

Fremhævet af Journalisten
Sven Fechner
11.08.16 17:48
Og undskyld slåfejl, jeg blev
Og undskyld slåfejl, jeg blev lidt småsur og skrev på min iPhone. Is gamle rammer jo ved siden af en gang i mellem..;)
Fremhævet af Journalisten
Sven Fechner
11.08.16 17:54
I øvrigt prøver jeg med næb
I øvrigt prøver jeg med næb og klør at holde fast på jobmarkedet. Det ser ud til at kykkes. Og jeg skal lade være med at kede jer og især dig Morten, hvordan systemiske dagpenge- og efterlønsregler efter den seneste "reform" fra 2011 gør det besværligt...også for arbejdsgiverne.

Og så håber heg, at du ikke er omfattet af pensionsreformen og den af slagsen der skulle være på vej. Så skal du jobbe til du blir 70. Det er fint hvis man kan og vil. Men spørg en arbejdsgiveri branchen om de vil have medarbejdere i det segment...
Fremhævet af Journalisten
Morten Friis Jørgensen
11.08.16 20:19
Hej Svend, jeg tror du bytter
Hej Svend, jeg tror du bytter om på Niels Riis Ebbesen og undertegnede i dine indlæg, for jeg går jo hverken mundtligt eller skriftligt ind for, at enhver er sin egen lykkes smed, tværtimod opfordrer jeg til ordentlige forhold via kollektivaftaler, også angående seniorjob for DJ's medlemmer.
Ebbesen har tydeligvis ikke læst på lektien, for et seniorjob skal efter loven osv. bygge på din faglighed, erhvervserfaring og interesse. At nogle kommuner så ser totalt bort fra det, er jo bare endnu en af årsagerne til, at vi sammen skal slås for ordentlige og værdige forhold.
Og til dig, Niels Riis Ebbesen: du mangler stadig at svare på mine høflige spørgsmål.
Fremhævet af Journalisten
Niels Riis ebbesen
14.08.16 15:55
Hej Morten, seniorjobs er et
Hej Morten, seniorjobs er et socialt sikkerhedsnet, der skal redde røven på ældre arbejdsløse over 60 år, som er faldet ud af dagpengesystemet, og sikre dem beskæftigelse og en indtægt ind til de få efterløn.

Og du må altså ha' mig meget undskyldt, men jeg kan altså ikke se, at dine krav er rimelige, for hvorfor skal en arbejdsløs journalist være bedre stillet, og ha' krav på en højere løn end en arbejdsmand, når de havner i et seniorjob.
Fremhævet af Journalisten
Karin Bech
24.08.16 18:25
Så har jeg igen-igen tjekket
Så har jeg igen-igen tjekket DJ's hjemmeside - og det eneste, jeg kan finde om seniorjob, er et uddrag af nogle love og regler, som man kan læse mere udførligt rigtigt mange andre steder. I kan se det pauvre indhold på http://ajks.dk/efterlon/seniorjob22/.

På hjemmesiden kan jeg - i modsætning til, hvad formanden siger - ikke finde noget som helst om, hvordan man gebærder sig for at få skabt et fornuftigt seniorjob, der så sandelig ingen form for rådgivning eller henvisning til, hvor man kan få rådgivning.
Jeg var egentlig berettiget til at søge seniorjob for 2 måneder siden (men tror, jeg slipper, for jeg har arbejdet som en vild med alt muligt mærkeligt for at genoptjene de sidste timer), og har i perioden ikke fået noget som helst tilbud om hjælp fra DJ. Ej heller har A-kassen opfordret mig til at søge rådgivning nogen steder.
Tak til Journalisten for at tage emnet seniorjob op. Næste artikel kunne passende være, at I afdækker, hvad forbundet rent faktisk gør for dem, der står for at skulle i seniorjob.
Fremhævet af Journalisten
Denne artikel er lukket for kommentarer.
data_usage

SENESTE NYT

chevron_left
chevron_right
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen