Selvtillid og prestige

 

Fagbladet 3F fik Bording-prisen for samspillet mellem blad og web, men efter redaktionens mening også, fordi bladet har satset meget på at gå efter og forfølge den gode historie. Der var Bording-plaketter til bladene Musikeren, Børn & Unge samt Dagens Medicin

MÅLRETTET. At holde fast og at forfølge historierne. Det mener Fagbladet 3Fs redaktionschef, Brian Pabst, er hemmeligheden bag historien om svinefarme i Polen, historier om illegale arbejdere og Tørnæs og Bodum-sagen om aktivering af ledige.

Fagbladet fik Bording-prisen for samspillet mellem blad og web, men efter redaktionens mening også, fordi bladet har satset meget på at gå efter og forfølge den gode historie.

»Før skrev vi bare historien, og det var så det. Det har givet pote at være vedholdende.«

Tidligere var de stolte på redaktionen, når andre medier brugte deres historier, men de følte sig samtidig lidt som underdogs i forhold til den øvrige presse. Det er slut nu.

»Vi har bevist, at de historier, vi laver, er rigtig journalistik. Tidligere var vi måske mere talerør for organisationen, mens det nu er journalistikken, der kommer først.«

Kollegers anerkendelse betyder meget. Det styrker selvtilliden og giver lyst til at arbejde videre. Selvtilliden har fået redaktionen til at skrive en pæn mail eller et brev til redaktører eller journalister, der glemmer at nævne, når Fagbladet er kilden, og det giver god respons.

Bording Prisen er foreløbig kronen på værket, men redaktionen går efter guldet.

»Vi har arbejdet målrettet mod det her og mener, at prisen er fuldt fortjent. Vi er meget stolte og glade. Der er ganske vist ikke tradition for at give Cavling-prisen til en hel redaktion, men den vil vi sætte næsen op efter næste gang.

Nollers nye liv og andre historier om musikere og misbrug har trukket en plakette hjem til Musikeren. Nollers portræt var omgivet af scenelys på forsiden, og de personlige historier om musikeres misbrug blev suppleret med faktastof om pårørendegrupper og anonym telefonrådgivning.

Bladet fik en plakette for kritisk og konstruktiv tema-journalistik. Musikeren skal skabe identitet blandt Dansk Musikerforbunds 6.300 medlemmer, der spænder fra keyboardspilleren ved familiefester til koncertmesteren i Det Kongelige Kapel. Samtidig vil bladet gerne påvirke kulturen.

»Vi sørger for, at bladet ligger på kulturordførernes skriveborde. Vi vil gerne tale musikernes sag og præge kulturdebatten og -politikken, så vi indgår med stor fornøjelse i mediefødekæden. Vi vil gerne trække, og folk er ret flinke til at kreditere os,« siger redaktør Henrik Strube.

Hans vision er, at musiklivet og musikeres forhold om-tales lige så meget og varieret som sport i medierne.

Redaktionen er glad for at få journalistisk anerkendelse.

»Det giver bladet prestige og viser, at en lille redaktion på fire plus freelancere også kan skabe et slagkraftigt blad.«

Mere et medlemsblad end et blad for organisationens politikere, fremhævede Svend Erik Pedersen i sin tale til journalisterne Steffen Hagemann, Ivan Enoksen, Morten Bonde Pedersen og redaktions-sekretær Tom Nissen fra Børn & Unge.

Det er journalist Steffen Hagemann glad for. Han har hængt sin del af plaketten op på kontoret.

»Nu er den synlig, men mere betyder den nok heller ikke her. Jeg har ikke fået lønforhøjelse … Vi har ikke et frihedsbrev, men en hovedbestyrelsesbeslutning om, at bladet skal laves efter journalistiske principper. Men vi ved også, at sådan noget kun gælder fra gang til gang. Det er ikke en garanti for noget som helst.«

Ingenting kommer af sig selv, og den diskussion vil altid være aktuel på et organisationsblad.

»Vi er rigtig glade for plaketten og for, at vi alle sammen har vores job endnu, og vi vil stadig lave et godt medlemsblad for pædagoger og klubfolk,« siger Steffen Hagemann.

»Helt hundrede, det skal selvfølgelig stå på mit cv.« 25-årige Per Thiemann har fået en pris, mens han stadig er under uddannelse på RUC. Han skrev sin artikelserie om fejlmedicinering af gamle på plejehjem, da han var praktikant på Dagens Medicin.

Historien er en af den slags, hvor den ene idé tog den anden. Gennembruddet kom, da han fik fat i en god kilde, 'damen med papkassen', en læge, som havde set forfærdelige eksempler på fejlagtig brug af psykofarmaka.

»De fleste er demente og hjælpeløse og kan ikke tale deres egen sag,« siger Per Thiemann. Han blev især optaget af historien, da han opdagede, at myndighederne var i tvivl om reglerne på området og gav modstridende svar. Allerede en måned inde i serien blev spørgsmålet taget op i Folketinget, og Lars Løkke satte en undersøgelse i gang.

»Helt vildt stort,« mener Per Thiemann om at få Bording-plaketten.

»Det er fascinerende at skrive om den type offentligt system, som på mange måder fungerer godt, men som også bliver blind over for egne fejl.«

Han er glad for, at Dagens Medicin gav ham lov til at skrive historier, som skød direkte på bladets kernelæsere.

»Artiklerne var ikke blevet til, hvis ledelsen ikke havde haft modet, eller hvis den havde afgjort, at annoncerne vejede tungere,« siger Per Thiemann.

Hans artikler kan læses på www.dagensmedicin.dk

Fagbladet 3F

BORDINGPRISEN. Når man kobler aktiv og dybdeborende journalistik med et samspil mellem blad og elektronisk publicering, bliver det interessant. Det kendetegner vinderen af Bording Prisen 2005, Fagbladet 3F.

Priskomitéens formand Svend Erik Pedersen, re-daktør for Dansk Presse, roste vinderen for gennemslagskraft, tæft og talent og for en elektronisk udgave, som næsten hver dag bringer aktiv og levende journalistik. Redaktionen blev også rost for at arbejde med både radio og web-tv i kommunikationen med medlemmer og offentlighed.

»I får prisen for aktiv journalistik, stor offentlig synlighed – og for at være rollemodel for fagpressens muligheder i samspillet mellem print og elektronisk kommunikation.«

Musikeren

MISBRUG. Kritisk og konstruktiv tema-journalistik om musikere og misbrug, lød begrundelsen for plaketten til bladet Musikeren.

Svend Erik Pedersen udbyggede med ordene:

»Lille og vågen og modig nok til at tage fat på et tabubelagt område. Det er godt, når en branche ser på sig selv med både kritiske og konstruktive øjne og lægger problemet ud i det offentlige rum for at skabe forståelse og debat.« Der var også ros for at skabe samspil mellem hjemmeside og nyhedsbrev.

Børn & Unge

MOD. »Modig afdækning og vedholdende kritik af pengefråds i moderorganisationen,« lød begrundelsen for Bording-plaketten til Børn & Unge efterfulgt af forklaringen:

»Redaktionen på Børn & Unge måtte træffe et valg, da tre upopulære chefer tog deres afsked og tilsammen hævede godtgørelser i millionklassen.«

Journalisterne Steffen Hagemann, Ivan Enoksen, Morten Bonde Pedersen og redaktionssekretær Tom Nissen gjorde med Svend Erik Pedersens ord »deres pligt trods ledelsens ønske om at lægge låg på. Det er samtidig en påmindelse til alle organisationer om, at bladet og redaktionen er medlemmernes – og ikke ledelsens forlængede arm«.


Dagens Medicin

LIVSFARE. Journaliststuderende Per Thiemann fik en plakette for ni artikler i Dagens Medicin med begrundelsen:

»For afdækning af det store overforbrug af antipsykotisk medicin blandt plejehjemsbeboere.«

»Artiklerne førte til ændret rådgivningspraksis og skabte opmærksomhed om et væsentligt problem i det danske sundhedsvæsen og ældreplejen, som ingen tog sig af. En fejlmedicinering og en aktiv passificering, som er uværdig og i værste fald livsfarlig,« sagde Svend Erik Pedersen.
 

  • Bording-prisen

    Anders Bording udgav det første periodiske tidsskrift herhjemme, Den Danske Mercurius, i 1666.

    Bording Prisen uddeles af Dansk Fagpresse, brancheorganisation for 332 fagblade.

0 Kommentarer