Grønland

Selvstyre fik tilsendt hele artikler. Og klagede så over manglende forelæggelse

Grønlands selvstyre fik tilsendt hele artikeludkast og afviste gennem 14 dage at kommentere historierne - for så at klage over ikke at have fået tilstrækkelig tid til at svare.

Den grønlandske avis Sermitsiaq slipper for kritik for ikke at have forelagt oplysninger i god nok tid for Grønlands selvstyre Naalakkersuisut og Kalaallit Airports i forbindelse med to artikler om økonomien for de milliarddyre etableringer af nye lufthavne i Nuuk, Ilulissat og Qaqortoq.

Artikler, der har fået informationschefen for selvstyret til at lange hårdt ud efter avisen med beskyldninger om partsindlæg og aftandstagen fra avisens fremgangsmåde.

Det fremgår af en kendelse fra Det Grønlandske Pressenævn.

I artiklerne fra Sermitsiaq vurderer en ekspert, der opsætter en række forbehold for beregningen, at projektet kommer til at løbe op i omkring 6,5 milliarder kroner, hvilket er næsten dobbelt så meget i forhold til de oprindelige budgetter, der er lagt af selvstyret og Kalaallit Airports.

Historierne har fået Kalaallit Airports og  Naalakkersuisut til at klage til pressenævnet i Grønland for ikke at give dem tid nok til at svare på kritik. Derudover klagede de også over ikke at have fået konkrete spørgsmål i stedet for at “fremsende to færdige artikler uden hoved og hale”.

Begge artikler har karakter af privat partsindlæg fra både journalisten og kildens side og kan derfor ikke betragtes som journalistiske indslag i et ellers seriøst medie.
Informationschefen for Naalakkersuisut

Det på trods af, at avisen havde sendt hele artikeludkast til parterne, godt tre uger inden artiklerne blev udgivet, og at informationschefen havde fremsendt et svar, som “er til info til dig og din redaktion”, og at selvstyret ingen kommentarer har.

Kalder artikler for partsindlæg

Informationschefen for selvstyret gjorde det under den løbende korrespondance klart, at man overvejer at gå til Pressenævnet, hvis historierne bringes:

”Det er mediernes fornemmeste opgave at bringe korrekt information. Desuden er det ligeledes deres opgave at kontrollere, om oplysninger der gives eller gengives er korrekte. Begge artikler har karakter af privat partsindlæg fra både journalisten og kildens side og kan derfor ikke betragtes som journalistiske indslag i et ellers seriøst medie,” skrev informationschefen ifølge sagsgennemgangen fra Det Grønlandske Pressenævn.

”Vi tager skarpt afstand fra fremgangsmåden og påstandene i begge artilder og afviser de mange usandheder og formodninger, der er i artiklerne,” står der videre.

Ganske som varslet gik selvstyret og Kalaallit Airports altså til pressenævnet, da man mente, at der er flere udtalelser i artiklerne, som var krænkende eller agtelsesforringende.

De mente ikke, at de var blevet forelagt oplysningerne i tilstrækkelig tid, før de blev udgivet i Sermitsiaq. Et af klagepunkterne var, at journalisten ikke havde fremsendt konkrete spørgsmål, men artikeludkastet. Det blev første gang sendt til selvstyrets informationschef den 25. oktober og til Kalaalit Airports den 26. oktober.

Sermitsiaq rykkede for svar den 31. oktober, og den 1. november spurgte informationschefen, hvornår der var deadline. Avisen foreslog den 4. november som deadline, da selvstyret på det tidspunkt allerede havde haft artiklerne i en uge.

Den 3. november lød svaret fra informationschefen, at der var tale om ensidig og ukritisk journalistik og uddyber dagen efter, at det er kritisabelt, at der kun er en kilde i artiklerne. Det fik avisen til at svare, at det jo netop var derfor, at artiklerne var sendt til både selvstyret og Kalaallit Airports – så de havde mulighed for at udtale sig.

Ingen kommentarer

Efter endnu en rykker fra Sermitsiaq oplyser informationschefen den 8. november, at selvstyret ingen kommentarer har til historierne.

Artiklerne udkom den 18. november – altså godt tre uger efter artiklerne første gang blev sendt til de kritiserede parter. I artiklerne blev der tilføjet en redaktionel kommentar, der forklarede situationen, og hvorfor avisen bringer artiklerne uden at have en kommentar med fra henholdsvis Naalakkersuisut og Kalaallit Airports.

Den 14. december sendte selvstyret så klagen til Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke, da de ikke mente at have fået tilstrækkelig tid til at forholde sig kritikken i artiklerne. I den forbindelse lagde klagerne vægt på, at de ikke havde modtaget konkrete spørgsmål. Men det får de altså ikke medhold i:

”Naalakkersuisut og Kalaallit Airports fik fornøden mulighed for at kommentere på artiklernes indhold, idet et medie ikke kan anses for at være forpligtet til at formulere konkrete spørgsmål, som skal besvares i forbindelse med forelæggelse af kritiske udtalelser,” lyder det i kendelsen.

”Nævnet finder endvidere, at Sermitsiaq i deres redaktionelle kommentar, som blev bragt i umiddelbar forlængelse af de omhandlede artikler, har formidlet Naalakkersuisut og Kalaallit Airports afvisning af Johann Ehmanns udtalelser.”

 

0 Kommentarer