Debat

Selvstændige surfer ikke på en bølge af frihed

”Næste gang, I på Journalisten vil vejlede medlemmerne i at drive selvstændig virksomhed, så gør jer den ulejlighed at lave lidt research,” skriver Christine Christiansen

Får du som senior afslag på de job, du søger? Så bliv selvstændig, og surf af sted på en bølge af frihed.

Det er sådan, jeg læser det sjette råd, som Journalisten primo marts 2023 bringer som supplement til artiklen ’Holder vi tiden ud?’ En i øvrigt relevant artikel, hvori en bred skare af medlemmer sætter ord på deres frygt for fremtiden i deres fag.

Afsenderne af bemeldte sjette råd er en karrierekonsulent fra Dansk Journalistforbund og en karrierevejleder fra AJKS. Med rådet udstråler de en bemærkelsesværdig mangel på indsigt i selvstændiges arbejdsvilkår.

Med plus 15 års erfaring som selvstændig journalist bliver jeg trist over den overfladiske tilgang.

Frihed er det sidste, jeg som selvstændig har følt i en epoke med finanskrise, corona-pandemi og senest inflation med økonomisk nedgang til følge. Faktorer, som har ramt mange selvstændige hårdt. Vi får det fint udfoldet af artiklens case, den selvstændige grafiker Bente Stensen Christensen: Ærligt fortæller hun, hvordan kunder opsiger aftaler, og eksistensgrundlaget ryger.

At grundlægge og drive en selvstændig virksomhed i mediebranchen er ikke en retræte-tjans, man tager med venstre hånd, mens man med højre hånd kører med frihedsklatten.
Christine Christiansen

At grundlægge og drive en selvstændig virksomhed i mediebranchen er ikke en retræte-tjans, man tager med venstre hånd, mens man med højre hånd kører med frihedsklatten.

Det er foruroligende, at ansatte i Dansk Journalistforbund og AJKS, der har til opgave at rådgive medlemmer om netop karriere, formidler et så forkert og decideret vildledende råd. Tilmed er rådet en hån mod de selvstændige medlemmer, der i en økonomisk presset tid agerer på vanskelige vilkår.

Næste gang, I på Journalisten vil vejlede medlemmerne i at drive selvstændig virksomhed, så gør jer den ulejlighed at lave lidt research. Spørg for eksempel nogle selvstændige medlemmer, der har førstehåndserfaringen på feltet – og tilmed en nuanceret viden om, hvor stor en arbejdsindsats det rent faktisk kræver.

Christine Christiansen er journalist

Replik fra Christian Lindhardt, chefredaktør på Journalisten:

Kære Christine

Tak for ros af vores artikler i temaet ’Holder vi tiden ud?’.

Og også tak for at forholde dig kritisk til de råd, som vi videregiver i meget kondenseret form efter at have talt med karriererådgivere i DJ og AJKS.

Du kritiserer vores brug af ordet ’frihed’ i forbindelse med det at overveje at blive selvstændig. Men for mange selvstændige er det netop friheden til selv at kunne beslutte arbejdsopgaver, arbejdstider og mængden af arbejde, der er tiltrækkende ved at være selvstændig. Det er ikke det samme som, at det er en dans på roser eller en retræte-tjans, og vi skal beklage, hvis det er det indtryk, som vi har givet med formuleringen.

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right