search

Selvreguleringen virker

Der er god grund til at kvittere, når Danske Dagblades Forening vælger den offensive strategi og træffer en beslutning om, at alle kendelser fra Pressenævnet skal frem i aviserne og bringes på si

Der er god grund til at kvittere, når Danske Dagblades Forening vælger den offensive strategi og træffer en beslutning om, at alle kendelser fra Pressenævnet skal frem i aviserne og bringes på side 2. Det er sådan, selvreguleringen anvendes og giver mening.

De seneste dages debat har givet antydninger af, at Pressenævnet ikke nyder den opbakning, der både er nødvendig og helt afgørende for, at selvreguleringen i de danske medier virker. Et af argumenterne har været, at det ind imellem har været svært at få øje på kendelserne fra Pressenævnet, og at det kunne tyde på en manglende respekt for nævnet og dets kendelser. Men nu er opbakningen konkretiseret – kendelser skal i dagbladene frem på side 2.

Et andet område, der skal højt på dagsordenen, er sikringen af, at alle online-medier på samme måde som de øvrige medier automatisk bliver omfattet af Medieansvarsloven og dermed også tilmeldt Pressenævnet. Det gælder også de udenlandsk baserede medier, der de facto er danske medier som eksempelvis kanalerne fra Viasat og SBS.

Oplevelsen af, at selvreguleringen med Pressenævnet som instrument er forudsætningen for de frie medier, skal være klar og tydelig, ellers mister Pressenævnet sin autoritet og der vil dukke ideer om alternativer op. De vil næsten alle kun kunne gå samme vej, nemlig mere statsstyring og flere sanktioner.

Pressenævnet skal ikke være en domstol, men skal få medierne til selv at regulere de redaktionelle valg efter de vejledende presseetiske regler. Og så skal der stå respekt om kendelserne, så det opleves helt legitimt at gå til Pressenævnet, hvis man føler sig krænket i medierne uden, at man af den grund skal ses skævt til.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen