search

Selvregulering mod censur

Flere mediepolitiske og retspolitiske ordførere har før valgets udskrivelse foreslået, at medieansvarsloven skal under lup.

Flere mediepolitiske og retspolitiske ordførere har før valgets udskrivelse foreslået, at medieansvarsloven skal under lup. Det er muligt, at der er behov for en revision, men husk det helt grundlæggende: Selvreguleringen.
Der kan sagtens være gode grunde til at gå eksisterende love efter i sømmene, og medieansvarsloven med 21 år på bagen vil helt sikkert have godt af et eftersyn.
Men inden ambitionerne bliver skruet op, skal politikerne dog have opmærksomheden rettet mod det helt grundlæggende element: selvreguleringen.
Pressefriheden i Danmark og i en lang række demokratiske lande bygger nemlig på selvregulering, som Pressenævnet er garanten for i Danmark. Det er også derfor, Pressenævnet aldrig må udvikle sig til en domstol, men alene skal komme med kendelser, som medierne efterfølgende skal forholde sig aktivt til.
I samme øjeblik Pressenævnet skulle begynde at dømme medierne, er vejen banet for at genindføre censuren, hvilket er i strid med grundlovens paragraf 77 og i endnu højere grad med Menneskerettighedserklæringens kapitel 10.
Selvreguleringen er ganske enkelt det bedste værn, vi har mod censur. Derfor tager medierne også kendelserne fra Pressenævnet alvorligt, og derfor skal vi til stadighed konstruktivt tage diskussionerne, når kritikken hagler ned over medierne. Det var for eksempel konstruktivt, at dagbladene samlet besluttede at rykke Pressenævnets kendelser frem i alle aviser, da der var berettiget kritik af, at de blev gemt lidt for langt af vejen.
Et eftersyn af medieansvarsloven skal derfor foretages med den præmis, at selvreguleringen er det grundlæggende element, og at det skal gælde medier på alle platforme.

Kommentarer
0
Denne artikel er lukket for kommentarer.
keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen