“Selvfølgelig kan journalistik måles”

 

 

MetroXpress' chefredaktør, Per Mikael Jensen, har længe drømt om at måle journalistik. Men det skal ske i samarbejde med journalisterne og med flere variable end linier og artikler.

"Det er en af mine hjertesager, du har fat i," siger Per Mikael Jensen, chefredaktør på metroXpress, da JOURNALISTEN fanger ham på en mobiltelefon i New York.

Som tidligere chef på både Politiken og JP-København har Per Mikael Jensen længe haft et ønske om at 'benchmarke' journali-ster, som han kalder det. Det betyder, at man skaffer et udgangspunkt, som man kan måle ud fra.

"Selvfølgelig kan journalistik måles. Man burde benchmarke journalister, ligesom man benchmarker salgsafdelingen på en avis. Jeg har oplevet for mange chefredaktører, som ikke havde et præcist billede af, hvad deres journalister præsterede. Alle chefredaktører ville have gavn af at måle deres journalister," siger Per Mikael Jensen.

– Hvad ville du måle?

"Artiklernes kvalitet. Men alle parametre skulle indgå. For eksempel kunne man sige til journalisten: I denne uge har du lavet 10 artikler. Af dem var tre A-hi-storier, altså meget vigtige for avisen. Tre var B-historier, som var gode historier, der skulle i avisen, og fire var C-historier, som var udmærkede artikler, men som ikke var nødvendige for avisen. Hvis en journalist har lavet 10 ligegyldige C-historier, så er det et vink om, at man bør arbejde dybere med artiklerne."

– Hvorfor er kvaliteten så vigtig?

"Ellers er det ligegyldigt. Kvalitet får folk til at læse avisen."

– Hvorfor er det ikke nok at se på, hvor mange artikler folk laver?

"Det er en fornærmelse mod medarbejderne. Antallet af artikler siger ikke noget om, hvem der laver de gode historier eller kommer med mange gode ideer eller er kreative, eller hvem der holder gejsten oppe på redaktionen. Hvem arrangerer sommerfesten? Det er meget vigtige værdier på en redaktion, og det kan også måles."

– Hvordan ville du lave sådan en opmåling?

"Journalisten skulle selv udfylde skemaet. På den måde kommer journalisten til at se sit arbejde på en anden måde. Hvad faen er det egentlig, jeg render og laver? Er jeg én af dem, der går og laver enormt mange C-historier, som redaktionssekretærerne er glade for, eller bruger jeg meget tid på at lave tophistorier? Journalisternes arbejdsindsats skal vurderes sammen med redaktøren. Det er uhyre vigtigt, at medarbejderne er med til at udvikle skemaet og til at diskutere, hvilke værdier redaktionen skal have, og hvad der er god journalistik."

– Måler du dine egne ansatte?

"Jeg har ikke behov for det på metroXpress. Det er en overskuelig redaktion på knap tyve mand, hvoraf langt de fleste er redigerende. Men det ville have været gavnligt, da jeg var på Jyllands-Posten og Politiken."

Læs også: Artikler i metermål

0 Kommentarer