Seks ugers voksenpasning

Langt de fleste arbejdsløse DJ-medlemmer kommer nu i kontakt med den private jobformidling, som akademikere i årevis har klaget over. Rigide regler og krav om tvangsaktivering betyder ubrugelige kurser og lav tilfredshed blandt de arbejdsløse.

Langt de fleste arbejdsløse DJ-medlemmer kommer nu i kontakt med den private jobformidling, som akademikere i årevis har klaget over. Rigide regler og krav om tvangsaktivering betyder ubrugelige kurser og lav tilfredshed blandt de arbejdsløse.

AKTIVERING. Et trehovedet monster. Sådan beskriver mange ledige dagpengesystemet, hvor tre forskellige aktører er involveret i sagsbehandlingen. Tidligere skulle man som ledig DJ'er forholde sig til to instanser for at modtage dagpenge: Sin A-kasse og sit jobcenter, der stod for arbejdsformidling og aktivering.

Men siden 2002 er ledige med stigende frekvens blev henvist til private firmaer, der skal stå for jobformidling og aktivering. Disse private firmaer kaldes Anden Aktører, og det var én af dem – Institut for Karriereudvikling – som journalisten René Fredensborg på de foregående sider fortalte om sit møde med.

Alle akademikere – det vil blandt andet sige kandidatuddannede journalister og kommunikationsfolk – bliver per automatik overført til en Anden Aktør, mens ledige med kortere uddannelse kan blive længere tid hos de kommunale jobcentre, hvor der bliver truffet individuel afgørelse om, hvem der bliver sendt videre. Organisationskonsulent i Dansk Journalistforbunds a-kasse, AJKS, Steen Rønnegart siger, at det efterhånden er undtagelsen, hvis ledige DJ-medlemmer ikke bliver sendt videre til en Anden Aktør.

»Når jeg snakker med medlemmerne, så er det min klare fornemmelse, at stort set samtlige bliver sendt videre til en Anden Aktør,« siger han.

En af de faggrupper, som kender systemet med Anden Aktør bedst, er akademikerne. For det er i høj grad dem, systemet er bygget op omkring.
Arbejdsformidlingen havde meget svært ved at få arbejdsløse akademikere i job. Derfor håbede regeringen, at udbudsrunder blandt private aktører med tæt virksomhedskontakt kunne sætte skub i jobformidlingen.

Men systemændringen har ikke gavnet de ledige, mener politisk afdelingschef i Akademikernes Centralorganisation, som journalisternes a-kasse, AJKS, er en del af, Niels Lykke Jensen.
»Rammerne er helt umulige, og det ligner en gammelkommunistisk tilgang. Man skal lige give de ledige en chance for selv at finde et job. Hvis de stadig er ledige efter nogle måneder, kan det godt være, de skal have en hånd,« siger han.
I marts i år trådte nye regler i kraft, der betyder, at alle akademikere bliver henvist til Anden Aktør, når de skal aktiveres.

En nyuddannet cand.comm. eller cand.public. under 30 år får bare seks uger som ledig, før han skal møde hos en privat jobformidler, hvor der allerede ved anden samtale planlægges et seks måneders aktiveringsforløb.

En Anden Aktør har to opgaver: Virksomheden skal forsøge at få de ledige i job, og den skal stå for tvangsaktiveringen i mellemtiden. Der findes tre former for aktivering: Et job med løntilskud fra staten, en ulønnet virksomhedspraktik eller forskellige kurser.

Det er svært at finde relevante løntilskudsstillinger og virksomhedspraktikker. Især hvis man vil have arbejde i den kriseramte mediebranche. Den billigste og simpleste løsning er, hvis Anden Aktøren selv afholder et kursus i jobsøgning. Regler tillader kurser af maksimalt seks ugers varighed, og det er netop den tid, de fleste kurser tager, selv om flere deltagere ifølge Niels Lykke Jensen peger på, at der slet ikke er indhold nok i kurset. Kun 40 procent er tilfredse med jobsøgningskurserne, viser en undersøgelse fra Magistrenes A-kasse. 

»Til tider ligner det en voksenpasningsordning. Kurserne er for lange, og deltagerne får følelsen af, at det bare er opbevaring. De skal ikke dummeaktiveres, men have reel jobcoaching,« siger Niels Lykke Jensen.

Aktivering kan virke på to måder, forklarer arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Flemming Larsen. Dels kan det gøre den arbejdsløse dygtigere eller lære ham noget nyt, der gør ham mere attraktiv på jobmarkedet. Dels kan det være med til at presse den arbejdsløse til selv at finde et job.

»Siden slutningen af 90'erne har der været en kraftig tendens til, at aktivering bliver brugt som motivation. Man kan kalde det en skræmmeeffekt. Og det virker. Søgefrekvensen stiger lige inden skæringsdatoen for, at folk skal aktiveres,« siger Flemming Larsen.

Reglerne siger, at Anden Aktørerne skal aktivere de ledige i minimum 40 procent af ledighedsperioden. Det krav stiller sammen med aflønningssystemet aktørerne i et kæmpedilemma, mener Flemming Larsen. Anden Aktører bliver honoreret per ledige, de har hos sig. 25 procent af beløbet gives blot for at have den ledige i systemet, mens de resterende 75 procent gives i bonus, hvis den ledige kommer i job. Samtidig skal Anden Aktøren selv betale for alle kurser, den ledige skal igennem.

»Det er et stort problem, fordi Anden Aktøren selv bærer hele risikoen. De ved ikke, om den ledige kommer i job, og de dermed får bonussen. Derfor holder de bare omkostningerne mest muligt nede og tænker kortsigtet,« siger Flemming Larsen.

Det er for usikkert for en privat aktør at bruge penge på dyre, opkvalificerende kurser. Derfor vælger hovedparten af aktørerne den billigste løsning med egne jobsøgningskurser og håber på, at den motiverende faktor i aktiveringstruslen er nok til, at den ledige selv skaffer et arbejde.

Niels Lykke Jensen er enig i, at reglerne for Anden Aktører ikke giver incitament til at give den bedste service over for de ledige.
»Langt hen ad vejen er det ikke Anden Aktørs egen skyld, at de leverer dårlig service. Det er de rigide regler fra politikerne, der gør det umuligt at manøvrere,« siger han.


➼ Sådan får du mest ud af din Anden Aktør:

Hvis du bliver sendt videre til Anden Aktør, kan du selv gøre en indsats for at få mest muligt ud af tiden. Først og fremmest skal du sætte dig ind i, hvorfor Anden Aktøren gør, som den gør. Den sender dig ikke på seks ugers jobsøgningskursus, fordi den er ond, men fordi det er det nemmeste, og Anden Aktøren vil ofte vælge den nemmeste løsning.

Derfor kan det betale sig at være offensiv og gøre arbejdet selv: Find selv din virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Dansk Journalistforbund har lister over virksomheder, der tidligere har taget ledige ind. Find konkrete opgaver, der er irriterende for arbejdsgiveren, men som det ikke kan betale sig at hyre en fuldtidsmedarbejder til.

Hvis du kommer på et kursus hos Anden Aktøren, så sæt dig et realistisk mål for, hvad du vil have ud af kurset, og hav en positiv indstilling. Så kan du sagtens få noget med hjem fra kurset.

Kilde: Karriererådgiver Mads Løkke Rasmussen, Dansk Journalistforbund.

0 Kommentarer