Seerredaktør: Vi retter ikke godt nok i DR

Lytter- og seerredaktør i DR Jacob Mollerup er netop kommet med sin halvårsrapport. Her kritiserer han DR’s afdelinger for ikke at være gode nok til at rette deres fejl: »Jeg synes stadig, der er for få rettelser, og der er jævnligt eksempler på, at de ikke bliver fremhævet tilstrækkeligt,« siger han

Hvert halve år gør Jacob Mollerup, seer- og lytterredaktør i Danmarks Radio, status over mediehusets arbejde – senest i rapporten "Redaktørberetning for 2. halvår 2014", som blev offentliggjort i dag.

Ikke mindst arbejdet med medieetikken har hans opmærksomhed – og denne gang er det især DR’s rettelser, han specielt fokuserer på.

Arbejdet med etikken i DR er forbedret, og processerne er blevet mere omhyggelige, vurderer Jacob Mollerup. Men han mener stadig, at der er plads til forbedringer, før DR’s system med rettelser kører på skinner.

»Der er sket væsentlige fremskridt med indsatsen for at få et niveau, hvor det, der skal rettes, bliver rettet. Men jeg synes, man mangler at tage flere skridt, før niveauet er tilfredsstillende. Jeg synes stadig, der er for få rettelser, og der er jævnligt eksempler på, at de ikke bliver fremhævet tilstrækkeligt,« siger Jacob Mollerup.

Rettelser er en større operation

Han peger på, at det er blevet mere omfattende at rette fejl i dag. Det skyldes blandt andet, at DR nu har flere platforme, hvor historierne foldes ud. Derfor kræver det bedre overblik og flere ressourcer at rette fejl i dag end tidligere.

»Det, der typisk går galt, er, at man ikke tidligt nok kommer hele vejen rundt. Det at lave effektive rettelser er et ret stort arbejde og ikke bare noget, man lige gør. I et medieforetagende som DR er det ikke nok, at man skriver noget i rettespalten, som man gør i avisen. Det er en større operation, og det er ikke sat effektivt nok på skinner. Det er det, der mangler nu,« forklarer Jacob Mollerup.

Derfor skal måden, DR retter fejl på, løbende opdateres, mener han.

Registrerer for få fejl på retteside

Her har DR foretaget flere justeringer de senere år. Blandt andet har DR Etik lavet udførlige regler for, hvordan man retter på nettet, og hvordan man hindrer, at fejl spreder sig. Der er også oprettet en fælles side på dr.dk, hvor fejl og rettelser skal registreres.

Men det er langtfra alle afdelinger i DR, der benytter sig af siden til at registrere fejlene og få budskabet om rettelser bredt ud. Jacob Mollerup forklarer, at der i gennemsnit registreres én fejl om ugen på siden – og det selv om det faktisk er meningen, at alle fejl og rettelser i DR’s produktioner skal fremgå der.

Hvordan kan det være, at nogle afdelinger ikke rigtig eller slet ikke registrerer deres fejl på siden?

»Det ville jeg også gerne vide. DR lovede på et tidspunkt, at man gerne ville samle fejl og rettelser – også for at vise sin gode vilje til at rette. Det sted, det fungerer bedst, er i DR Nyheder, og så er der andre steder, som ikke rigtig er kommet ind i det loop. Det kan have mange årsager,« siger Jacob Mollerup.

Ikke paratviden på alle redaktioner

Jacob Mollerup var selv en af dem, der foreslog en fælles side med rettelser i sin tid – og det var der flere grunde til.

»Det var for at være sikker på, at alle rettelser var søgbare. Det er en af de måder, hvorpå man kan forhindre, at den samme fejl sker igen. Det sker nogle gange, at noget, som man tidligere har erkendt var en forkert vinkel og en fejl, bliver genbrugt,« forklarer Jacob Mollerup.

Kan det have noget at gøre med, at der er for lidt kendskab til de etiske retningslinjer for rettelser i DR’s afdelinger?

»Generelt set er der et rimeligt kendskab til reglerne – men med den tilføjelse, at netop fordi det ikke er så nemt at rette i dag, udbyggede vi for et år siden dén del af DR’s etiske retningslinjer, så det blev meget detaljeret, hvordan man skulle gøre i hvilke situationer. Og de regler er ikke paratviden på alle redaktioner endnu.«

Relativt optimistisk

Jacob Mollerup mener dog, at der er opstået en udpræget erkendelse blandt medarbejdere og chefer i DR om, at rettelser hører med til at have en ordentlig journalistisk standard. Og det er her, det virkelig rykker fremad, mener han.

»Jeg er relativt optimistisk, for holdningen til at rette er ændret markant. For 4-5 år siden var det sådan, at bare omtalen af, at der skulle laves en rettelse på sendefladen, nærmest fik brandalarmen til at gå. Sådan er det bestemt ikke længere,« mener Jacob Mollerup.

Han synes dog, at der er brug for flere kurser og workshops for DR’s medarbejdere, for at få procedurerne ordentligt indarbejdet – og det er allerede en del af DR’s planer for at hæve niveauet fremover, understreger han.

»Det her er et spørgsmål om en løbende indsats, som en del bidrager til. Men jeg ser det som min opgave at skubbe på og ikke være tilfreds med, at man er nået halvvejs.«

2 Kommentarer

Lea Ostenfeld Bitsch
1. MARTS 2015
Kære Jonas.

Kære Jonas.

Her har du et link til DR's Etik: http://www.dr.dk/NR/rdonlyres/533D8CF2-6CA3-4B55-870C-20AA25BE2A82/6051530/DRs_Etik_18122014.pdf

Du kan læse reglerne for rettelser på side 82 og frem.

Hilsen Lea
Jonas Majcherek
28. FEBRUAR 2015
Er det muligt at få et link
Er det muligt at få et link til, hvor man kan se, hvad DR's retningslinjer for rettelser er? Både til information og inspiration.