Seerredaktør: V-udspil kan svække kritisk journalistik

Den kritiske journalistik tager skade, hvis Venstres medieoplæg bliver vedtaget. De vil styrke Pressenævnet, men det er en farlig idé, mener TV 2's seerredaktør Lars Bennike.

Den kritiske journalistik tager skade, hvis Venstres medieoplæg bliver vedtaget. De vil styrke Pressenævnet, men det er en farlig idé, mener TV 2's seerredaktør Lars Bennike.

Mere magt til Pressenævnet. Det er et af forslagene i Venstres medieoplæg, som udkom i februar.

I oplægget står, at Venstre vil "styrke Pressenævnet som institution, herunder deres mulighed for at tage principielle sager op". Og det skal indføjes i de to public service-medier DR og TV 2's kontrakter, at "det er et selvstændigt mål, at antallet af sager, hvor der udtales kritik fra pressenævnet reduceres".

Det møder nu stærk kritik fra TV 2's seerredaktør Lars Bennike. I sin faste klumme på tv-stationens hjemmeside maner han til besindelse. Man risikerer at tage "kvælertag på den kritiske journalistik" ved at kræve færre tabte sager ved nævnet.

"Efter min vurdering vil det være vanskeligt at bringe tallet yderligere ned, hvis man stadig skal leve op til ånden i public service-kravene og bedrive opsøgende journalistik og søge at afdække kritisable forhold i samfundet," skriver han.

Ifølge Lars Bennike er det nemlig allerede meget få sager, TV 2 taber.

"TV 2 har således de seneste tre år modtaget kritik/delvis kritik fra Pressenævnet i tre sager i 2007, tre sager i 2008 og tre sager i 2009. I 2009 blev TV 2 derudover pålagt genmæle i to sager," skriver han.

Venstre fremhæver brugen af skjult kamera som et område, hvor Pressenævnet flere gange har udtalt kritik. Men ifølge Lars Bennike har TV 2 ud af fire sager om skjult kamera kun fået delvis kritik i én.

Venstre lægger også i forslaget op til, at erstatningen til den forurettede øges, når en sag ved Pressenævnet er afgjort. I så fald vil Lars Bennike have en ankemulighed for medierne.

"Ikke alle Pressenævnets kendelser er lige velbegrundede, og hvis nævnet skal have øgede beføjelser, kan der være behov for, at parterne i en sag kan anke utilfredsstillende afgørelser til en højere retsinstans," skriver han.

Venstres medieoplæg er tidligere blevet kritiseret fra branchen, da Ekstra Bladets chefredaktør Poul Madsen kaldte det "vås". Det gjorde han, fordi det blev foreslået, at et særligt organ – state of the news – skal vurdere, hvilke medier, der er publicistiske nok til at få statsstøtte.

0 Kommentarer