Se og Hør-vikaren på rutshebanetur i retten

Se og Hørs tidligere udgiverdirektør Per Ingdal var orienteret om kreditkortkilden, sagde bladets tidligere redaktionschef Kim Bretov, da han i dag var indkaldt som vidne i Se og Hør-sagen. Men kort efter blev der igen sået tvivl om hans medvide

25. august blev Kim Bretov, tidligere redaktionschef på Se og Hør, idømt seks måneders betinget fængsel for sin medvirken til brug af kreditkortkildens oplysninger. I dag sad han i vidneskranken i Se og Hør-sagen ved Retten i Glostrup.

Under anklagerens afhøringer var han utvetydig i oplysningen om, at han havde orienteret den daværende konstituerede chefredaktør Per Ingdal om kreditkortkilden. Det skete umiddelbart efter, at Ingdal var tiltrådt som vikar på chefredaktørposten, da Henrik Qvortrup fratrådte ved udgangen af 2008.

Men kort efter den forklaring fik domsmandsretten forevist en ganske illustrerende mail sendt fra journalist Kasper Kopping til Kim Bretov. Her udtrykte Kopping sine betænkeligheder: Han ville nødigt miste kreditkortkilden, og det kunne ske, hvis Per Ingdal fik nys om hans eksistens. På den anden side ville han ikke stå som den, der tog sig af udbetaling af sorte penge.

Bondesen: Man kunne godt sige nej  

Afhøringen af Bretov gav i øvrigt anledning til det første åbne rivegilde mellem de tidligere medarbejdere. Bretov fortalte om en mail fra journalist Ken B. Rasmussen, der startede sagen. Rasmussen bad om at blive genafhørt og sagde kort, at Bretov er fyldt med løgn.

Også Se og Hørs tidligere nyhedschef Lise Bondesen blev afhørt som vidne i retten i dag. Her gik vidneafhøringen meget på hendes etiske og moralske overvejelser i sladderbladets samarbejde med tys-tys-kilden. 

Hun beskrev et arbejdsklima, hvor man godt kunne sige nej til en opgave eller to. Hun havde dog ikke sagt fra, og hun havde selv efterlyst flere oplysninger fra kreditkortkilden i konkrete sager. De konkrete og udtalte betænkeligheder kom dog først, da man havde brugt guldkilden et par år og på baggrund af den britiske skandale med News of the World-journalister, der hackede sig ind i de kendtes mobiltelefoner.

Også Lise Bondesen aflagde tilståelse den 25. august og modtog en dom på seks måneders betinget fængsel.

Tvivl om det forsvarlige i opdelingen af straffesagen

Hverken Bondesen eller Bretov ville svare på spørgsmål fra de øvrige tiltaltes forsvarer den 25. august, men torsdag var de nødt til det.

Spørgsmålene om indholdet i deres tilståelser blev derfor rullet ud i dagens retsmøde. Og Kim Bretov erkendte, at han havde tilstået noget, som han egentlig ikke kunne huske, han havde gjort. Men tilståelsen kom, fordi det var dokumenteret, hvad han havde gjort. 

Lise Bondesen blev meget direkte spurgt, om hun indså rækkevidden i de paragraffer, hun blev dømt efter. Eller med andre ord; hvad det var, der var forkert dengang. Der var tvivl om hendes forståelse af paragrafferne, og forsvarerne for de øvrige tiltalte noterede i stilhed, at betingelserne for gennemførelsen af tilståelsessagerne egentlig ikke havde været til stede.

Forsvarerne har hele tiden forholdt sig kritisk til opdelingen med en selvstændig sag for Bondesen og Bretov. Og uden for retten fik de sagt, at de nu havde belæg for, at der ikke forelå tilståelser, der opfyldte retsplejelovens krav til klarhed.

Dermed føler de sig styrket i det videre arbejde for at nedlægge påstand om frifindelse for deres klienter, noget der blev sløret af de to tidligere tilståelser. Forsvarerne har stadig en anmodning i Procesbevillingsnævnet for at få Højesteret til at efterprøve, om opsplitningen af sagen gav deres klienter den tilstrækkelige retssikkerhed.

0 Kommentarer