SCHULTZ FYRET

Aktuelts chefredaktør Kresten Schultz Jørgensen blev fyret, fordi han i for direkte vendinger i blandt andet Politiken luftede avisens fremtidsplaner uden at cleare med sit bagland. I forvejenvar han upopulær hos fagbevægelsen, der sponsorerer avisen.

Aktuelts chefredaktør Kresten Schultz Jørgensen blev fyret, fordi han i for direkte vendinger i blandt andet Politiken luftede avisens fremtidsplaner uden at cleare med sit bagland. I forvejenvar han upopulær hos fagbevægelsen, der sponsorerer avisen.

Efter godt to år i jobbet som næstkommanderende chefredaktør på Aktuelt måtte Kresten Schultz Jørgensen midt i oktober erkende, at det ikke er uden omkostninger, at han gentagne gange – også uden for avisen – har givet udtryk for sine tanker om Aktuelts fremtid. Da han over for Politiken i oktober bekræftede planerne om Aktuelt som mulig weekendavis, var det den berømte dråbe, der kostede ham jobbet.
Hverken Kresten Schultz Jørgensen, hans nære kollega ansvarshavende chefredakør Anders Jerichow eller A-Pressens direktør Bjarne Salomonsen ønsker at kommentere selve bruddet, der sker efter såkaldt gensidig overenskomst.
Men JOURNALISTENs oplysninger fra kilder tæt på forløbet viser, at Anders Jerichow følte sig illoyalt behandlet, da hans med-chefredaktør Kresten Schultz Jørgensen over for Politiken luftede, at Aktuelt konkret overvejer en fremtid som weekendavis.
Konflikten tager sin begyndelse, da journalister på Politiken den 5. oktober kontakter Kresten Schultz Jørgensen. Han udtaler – uden medchefredaktør Anders Jerichows vidende – til citat til Politikens journalister, at han foretrak, at Aktuelt forblev dagblad, men at meget talte for en week-endavis – blandt andet det faktum, at folk primært læser avis i weekenden.
"Alle muligheder er åbne," lød hans konklusion.

Heinesen ringer
Udrustet med citatet fra Kresten Schultz Jørgensen indhenter Politiken-journalisterne kommentarer fra blandt andet fagbevægelsen – hvor dementierne står i kø. Uroen og forvirringen breder sig i den gamle organisation:
"Unge Schultz vil lukke Aktuelt som dagblad!" gungrer jungletrommerne.
Formanden for Aktuelts bestyrelse, Knud Heinesen, kontakter Kresten Schultz Jørgensen og beder om en forklaring. Kort efter ringer Kresten Schultz Jørgensen tilbage til Politiken og siger, at han risikerer en fyring, hvis han citeres uden nuancer. Han har dog intet at indvende, da han hører, hvorledes Politiken regner med at citere ham.
Kresten Schultz Jørgensen er i clearings-minutterne den 5. oktober på vej til konference i Nice, og han beder Politikens journalister læse citaterne højt for kollegaen Anders Jerichow, ansvarshavende redaktør på Aktuelt.
Formålet er angiveligt at sikre, at Jerichow ved, hvad ‘avisen' har udtalt – men præcist her begynder jobbet at skride under Kresten Schultz Jørgensen.
For Anders Jerichow kan "ikke genkende planerne," siger han til Politiken med en følelsesladet opfølgning om, at det er "langt ude i hampen!". Også direktøren for A-pressen Bjarne Salomonsen afviser de konkrete planer om week-endavis over for Politiken.
Dermed er Kresten Schultz Jørgensen isoleret i forhold til Aktuelts øvrige ledelse. Fra Nice tager han luften ud af konflikten, så han ikke optræder i direkte karambolage med sin redaktørkollega. Han trækker sine citater.
Udgangen bliver, at Politiken skriver "ifølge Politikens oplysninger" overvejer Aktuelt at reducere de faste udgifter gennem en styrkelse af weekendavisen.
Historien om konflikten i Aktuelts chefredaktion, skriver Politiken.

For tidligt ude
Dermed er der ikke umiddelbart tale om en episode, der kan hive tæppet væk under Kresten Schultz Jørgensen. Men Anders Jerichow er tilsyneladende stærkt pikeret. I hvert fald kalder han i en sen nattetime kollegaen for "illoyal".
En kilde tæt på forløbet mener, at Anders Jerichow i sin ophidselse har taget Kresten Schultz Jørgensens udtalelser som udtryk for, at Kresten Schultz egenhændigt var gået i gang med de strategiske forhandlinger om en _weekendavis.
"Anders Jerichow er nærmest håbløst anstændig. Han er blevet såret og stødt over Kresten Schultz Jørgensen," lyder en udlægning fra en Aktuelt-journalist.
Overvejelserne om Aktuelt i en styrket weekendudgave er ikke løs snak. Det bekræfter Bjarne Salomonsen, direktør i A-Pressen.
"Der læses mere avis i weekenden. Derfor har vi diskuteret på direktionsplan, om det kan forsvares, at Aktuelt flytter ressourcer, så mandag til torsdag er en tyndere avis, mens fredag og lørdag er tykkere," siger Bjarne Salomonsen til JOURNALISTEN – med en tilføjelse, der antyder, at Kresten Schultz Jørgensen var for tidligt ude.
"Vores konklusion er blevet, at det er for tidligt at sige noget. Vi skal have flere analyser."

Ringe opbakning
Kresten Schultz Jørgensen kan kun fyres af Aktuelts bestyrelse. Og her har han ikke den store opbakning.
"Det har ikke været vanskeligt at overbevise Aktuelts bestyrelse, ej heller A-pressens bestyrelse om, at han skulle udskiftes," lyder det fra en kilde, der understreger, at den 35-årige cand.scient.pol. Kresten Schultz Jørgensen aldrig har dyrket kontakter i fagbevægelsen men kun i Socialdemokratiet.
Kresten Schultz Jørgensen har på chefredaktionsplan været ansvarlig for indenrigs- og samfundsdækningen. Dermed har han stået midt i projektilets bane, når kræfter i fagbevægelsen har kritiseret, at LO ikke fik nok journalistisk valuta for de godt 60 millioner kroner, bevægelsen hvert år yder til Aktuelt.
"Ét er kritisk journalistik – noget andet er helt at blive ignoreret," lyder det fra en kilde, der påpeger, at andre aviser har overhalet Aktuelt på det arbejdspolitiske stof.
Aktuelt har i dag højere appel hos veluddannede og vellønnede funktionærer end hos den oprindelige målgruppe – arbejderne. Kresten Schultz Jørgensen har også titel af maketingdirektør – strategierne bag udskiftningen af læsergruppen er dermed også hans tankegods. Og selv om avisens udvikling er i tråd med LO-kongressernes beslutninger, har frustrationerne alligevel bredt sig hos dele af sponsorerne.
Formanden for Dansk Metalarbejderforbund i Ålborg Kurt T. Nielsen har for nylig udtalt, at Aktuelt efter hans mening lige så godt kunne lukke, nu hvor den ikke længere var en arbejderavis.
"Aktuelt skriver om de kristelige fagforeninger på forsiden. Det er for galt," siger han til JOURNALISTEN.
"Vores modstandere får reklame. Vi får ikke nok for pengene."
Der er for alvor uro på bagsmækken, og Kresten Schultz Jørgensens ‘fortalelse' falder på et meget uheldigt tidspunkt.
"Selv om avisens øvrige ledelse måske er enige med Schultz, så måtte han væk – alene for at holde LO-skeptikerne fra døren," siger en Aktuelt-journalist.

Send færre penge
Aktuelt skal til årsskiftet igennem den årlige drøftelse i LOs hovedbestyrelse. Ifølge JOURNALISTENs oplysninger er tankerne om en styrket weekendavis et muligt bidrag i det katalog, avisens ledelse afleverer til hovedbestyrelsen.
Idekataloget kan rumme overraskelser. Det omtales af en kilde tæt på forløbet som et "vidtgående og dramatisk visionsprojekt".
En overordnet strategi kan være, at Aktuelt – meget overraskende – fremover vil bede LO om færre penge – ud fra devisen: Når vi skriver til folkeskolelærere og sygeplejersker, så kan vi lige så godt indstille os på, at LO ikke bliver ved med at betale gildet. En weekend-avis kan angiveligt spare Aktuelt for penge, men den tanke er kun én blandt mange. Ny adresse og dermed mindre husleje kan være en anden.
Hvorvidt strategien er, at Aktuelt skal frigøre sig fra en stadig mere kritisk sponsor, vil Anders Jerichow ikke forholde sig til – men han siger dog:
"Vi vil til hver en tid gerne lave avisen for færre penge."
Anders Jerichow er fortrøstningsfuld over for fremtiden, men han vil ikke kommentere, om JOURNALISTENs beskrivelse af forløbet stemmer overens med hans egen opfattelse. Hans eneste kommentar er et:
"Tjaaa!".

0 Kommentarer