SBS og MTG åbne for køb af TV 2 Radio

TV 2 forsøger stadig at sælge den kriseramte radiostation, og MTG og SBS signalerer begge interesse. Men lukker TV 2 Radio, er udgiften til koncessionen for alle otte år allerede bogført. (opdateret)

TV 2 forsøger stadig at sælge den kriseramte radiostation, og MTG og SBS signalerer begge interesse. Men lukker TV 2 Radio, er udgiften til koncessionen for alle otte år allerede bogført. (opdateret)

En redning af TV 2 Radio er endnu ikke opgivet. Tværtimod arbejdes der lige nu heftigt i kulisserne på at finde en løsning, som kan indebære et salg eller samarbejde. Men det skal gå hurtigt, da bestyrelsen allerede har sat udgangen af april som deadline. Er der til den tid ikke en løsning, så drejer TV 2 Radio nøglen om.

Journalisten.dk har i dag talt med hovedaktører og konkurrenter på det danske radiomarked, og langt de fleste lader forstå, at forsøgene på at finde en samarbejdspartner endnu er uafklarede. Rundspørgen efterlader dog et billede af, at der kan være konkrete forhandlinger om salg eller samarbejde i gang med eksempelvis SBS eller MTG, der begge ved den oprindelige radioauktion hos Bruun Rasmussens Kunstauktioner var blandt de tilmeldte.

»Jeg ved sgu ikke, hvad vi kan finde ud af sammen. Men jeg har læst mig til, at TV 2 kigger på forskellige muligheder i øjeblikket,« siger adm. direktør i MTG Jørgen Madsen til Journalisten.dk.

Han ønsker ikke at oplyse, hvorvidt MTG har ført eller fører reelle forhandlinger med TV 2.

Men hvis I kunne købe TV 2 Radio for en slik, ville I så være interesseret?

»Så ville jeg snakke med TV 2 om det,« siger han.

Jørgen Madsen ønsker ikke at uddybe det yderligere, men giver dog det indtryk, at MTG ikke er fremmed over for tanken. Snarere tværtimod.

Principielt er der i øvrigt intet, der hindrer TV 2 i at sælge radiostationen videre, hvis blot køberen bliver godkendt af Radio- og tv-nævnet.

»Og der vil vi se på, om en eventuel ny aktør både har viljen og evnen til at leve op til public service-forpligtelserne,« siger nævnets formand, Christian Scherfig.

Det indebærer blandt andet, at den ny ejer forpligter sig til at sende 1000 timer nyheder om året, et dagligt nyhedsmagasin, og endelig skal ca 30 pct. af musikfladen være skandinavisk.

Den anden hovedaktør på det kommercielle radiomarked, SBS Radio, der blandt andet står bag The Voice, kunne være en anden salgs- eller samarbejdsmulighed for TV 2. Men hvis MTG var fåmælt, så er det ingenting i forhold til meldingerne fra SBS Radio.

»Jeg har ingen kommentarer,« gentager direktør for SBS Radio, Eric Hansen, til alle spørgsmål, som Journalisten.dk stiller ham.

Eric Hansen plejer ellers gerne at tale, men er i dag kategorisk afvisende.

Danmarks mest succesrige kommercielle radiostation, Talpa Radio, der driver Radio 100FM, må til gengæld slet ikke købe stationen af hensyn til pluralismen. Så skal Talpa Radio i hvert fald opgive sit nuværende ejerskab af frekvensen, hvor Radio 100FM sender.

Adm. direktør for 100FM, Jim Receveur, tilkendegiver dog, at de håber på, at TV 2 Radio overlever, så der bliver flere om at løfte det kommercielle marked og ikke mindst udfordre DR.

Skulle forhandlingerne om salg eller samarbejde med TV 2 Radio mislykkes, så tyder alt til gengæld på, at TV 2 lukker og slukker TV 2 Radio. Det er ikke engang muligt at sætte radiostationen på stand by og holde pause en periode, indtil markedet eventuelt udvikler sig mere positivt. Koncessionsaftalen forpligter TV 2 til at sende, så længe TV 2 har koncessionen.

Derimod kan TV 2 levere koncessionen tilbage til staten. Det indebærer dog, at TV 2 fortsat skal betale for hele den otte-årige koncessionsperiode.

Den udvej har TV 2 dog allerede taget højde for. I årsregnskabet for 2007, der blev fremlagt for få uger siden, har man nemlig bogført udgiften til hele den resterende periode af den i alt otte-årige koncessionsaftale. Og det endda selv om det kun er godt et år siden, at TV 2 Radio gik i luften.

Som en central kilde udtrykker det: »Den nuværende ledelse har sikret sig den fulde fleksibilitet. Hele koncessionsudgiften er udgiftsført i 2007 og dermed tørret af på den gamle ledelse.«

Adm. direktør for TV 2 Merete Eldrup sad tirsdag i møder og var derfor ikke til at træffe.

Konkurrenten, Radio 100FM, arbejder i øvrigt fortsat på den langsigtede vision om at blive landsdækkende. Senest har dets ejer givet tilsagn om at investere yderligere i planen.

0 Kommentarer