Satsede – og vandt

De fastansatte i Det Berlingske Hus kaldte det historisk, da de fik en overenskomst, der dækkede alle Orkla-medier i København. Freelancerne rasede og stemte aftalen ned. Nu er en ny overenskomst klar - inklusiv freelance-aftale og fotoaftale.

De fastansatte i Det Berlingske Hus kaldte det historisk, da de fik en overenskomst, der dækkede alle Orkla-medier i København. Freelancerne rasede og stemte aftalen ned. Nu er en ny overenskomst klar – inklusiv freelance-aftale og fotoaftale.

BONUS. Nogle freelancere overvejede at forlade Journalistforbundet, tillidsfolkene i Det Berlingske Hus sendte brev om, at de ikke længere ville forhandle på freelancernes vegne, og i Dansk Journalistforbund (DJ) havde flere travlt med at undskylde, at
videresalgsaftalen upåagtet var gledet igennem.

Problemet var, at Det Berlingske Officin for småpenge frit kunne bruge freelancernes artikler i alle officinets medier, blandt andet 28 lokalaviser, De Bergske Blade og JydskeVestkysten – uden at spørge freelanceren. Den del fik freelancerne til at tænde af, og det så ud til, at det var umuligt at lave en overenskomst for andre end de fastansatte på alle Orklas medier i København.

Men det lykkedes, og en enig hovedbestyrelse anbefaler overenskomsten.

Nu skal den så til afstemning hos de berørte freelancere. Det er ikke planen at sende den til afstemning hos de fastansatte, medmindre der er et udtalt ønske om det. De stemte jo ja sidste sommer, og deres del af aftalen er ikke ændret.

I den nye overenskomst står der, at freelancerens værk kun må bruges i den pågældende virksomheds egne medier, samt at freelancerne ikke må lønnes dårligere end tilsvarende fastansatte. I øjeblikket koster en ansat på Berlingske Tidende i gennemsnit 386 kroner i timen inklusiv ferie, sygdom, pension og efteruddannelse.

Som noget helt nyt er der lavet en særlig aftale for både fastansatte og freelance-fotografer på Scanpix. Ifølge den beholder de fire fotografer på Scanpix deres provision for arkivsalg. Det samme gør de freelancere, der løser enkeltopgaver. Ændringen er, at hvis Scanpix ansætter en fotograf for en dag (7,4 timer), ligesom man kan gøre det i den øvrige del af huset, så er det et vikariat, og så får denne fotograf ikke provision af eventuelt arkivsalg.

Uffe Gardel, medlem af Journalistforbundets hovedbestyrelse og fællestillidsmand i Det Berlingske Hus, sagde:

»Hvis vi vil have freelancerne så tæt på som muligt, så har det omkostninger, og det lykkedes os i sommer at overbevise kollegerne om det.«

Han roste sine medforhandlere, Lykke Wiborg Johansen, tillidsrepræsentant på Urban, og Klaus Moe, tillidsrepræsentant på B.T. Der var også ros til DJs faglige konsulent, Hans Jørgen Dybro – og et par ord om forholdet til andre faglige konsulenter:

»Der har været tidspunkter i foråret, hvor Claus Iwersen har haft lyst til at kvæle mig,« sagde han.

Uffe Gardel takkede både forbundets næstformand og formand. Til formand Mogens Blicher Bjerregård sagde han:

»Da hysteriet var hedest, gik du ud og forsvarede aftalen. Det er jeg glad for, det var modigt gjort. Denne her aftale bliver vigtig for de kommende år.«

Også andre rundt om hovedbestyrelsens bord delte roser ud, da aftalen blev præsenteret på mødet i sidste uge:

»Vi skal også sige tak til de medlemmer, der turde stå op imod det resultat, der var nået. På trods af dommedagsmeldinger om, at der ikke kunne flyttes et komma, turde de gå imod den,« sagde Peter Thornvig, formand for fotograferne, med henvisning til Uffe Gardels udtalelser, da den første overenskomst blev stemt ned.

Til det sagde Uffe Gardel efter mødet til Journalisten:

»Det eneste, freelancerne har 'vundet', er, at videresalg er flyttet ud af den kollektive aftale og over i individuelle aftaler, som de selv skal forhandle. I dag har næsten alle indgået individuelle aftaler, der ikke er bedre end den kollektive aftale, de sagde nej til i sommer. Nye freelancere vil også blive stillet over for kravet om at afstå deres videreudnyttelsesrettigheder, og de vil på grund af arbejdsløsheden ikke have noget reelt valg. Sikke en sejr.«

Formanden for pressefotograferne, Lars Lindskov, manede til besindighed på hovedbestyrelsesmødet:

»Inden I lader champagnepropperne springe, skal vi lige igennem den pædagogiske opgave at få freelancerne til at stemme ja. Det er ikke nogen jubelaftale set med en freelancers øjne, i hvert fald ikke med en freelance-fotografs øjne,« sagde han.

Helle Jørgensen, formand for FreelanceGruppen, sagde, at overenskomsten har vist, at der er store forskelle freelancere imellem.

»Vi har lært noget om de forskellige segmenter, der er blandt freelancerne.«

Hun gjorde opmærksom på, at overenskomsten skal bruges for at give mening.

»Tillidsrepræsentanterne skal bruge overenskomsten til at få indsigt i freelance-aftalerne. Hvis de ikke gør det, er overenskomsten ikke det papir værd, den er skrevet på,« sagde hun og lovede, at FreelanceGruppen vil gå ind i det arbejde.

For de fastansatte er overenskomsten stort set uændret i forhold til i sommer. I forhold til de gamle vilkår er opsigelsesvarslerne forringet, og afspadsering trækker ikke helt så gode renter som tidligere. Det overarbejde, der ryger i 'flexbanken', skal afspadseres i forholdet 1:1, resten i forholdet 1:1 1/2 – tidligere gav en times overarbejde altid ret til halvanden times fri, i nogle tilfælde to timer.

Skalaløn, det vil sige den lønstigning, der automatisk fulgte for hvert år, man var ansat, er også afskaffet. Fremover får medarbejderne en grundløn på 22.000 kroner og må som hidtil forhandle sig til personlige tillæg. Det er dog besluttet, at der vil blive indgået aftaler om et mindstebeløb på hver enkelt arbejdsplads.

Ud over selve princippet med en væg-til-væg-aftale, så er en af gevinsterne, at medarbejderne på Urban rykker op og får syv ugers ferie ligesom kollegerne på Berlingske Tidende og B.T. Til gengæld har Orkla ret til kun at tilbyde seks ugers ferie, hvis der bliver etableret nye datterselskaber i København.

»Vi har opnået et historisk gennembrud for DJ. Bortset fra O-aftalen og Producenterne er der ikke et eneste sted, hvor DJ har sikret, at freelancerne betales lige så godt som fastansatte – på DR bliver freelancerne aflønnet klart dårligere end fastansatte,« siger Uffe Gardel.

0 Kommentarer