Sats på medlemsfremgang duer ikke

Jeg kunne læse i Journalisten nummer 6, at DJ's økonomi er afhængig af, at man i 2012 runder 16.100 medlemmer, og at der den 9. maj var 15.653 medlemmer.

Jeg kunne læse i Journalisten nummer 6, at DJ's økonomi er afhængig af, at man i 2012 runder 16.100 medlemmer, og at der den 9. maj var 15.653 medlemmer.

I Journalisten kunne man også læse, hvordan medlemskontingentmillionerne er væltet ind de seneste mange år. Alligevel har DJ et underskud på driften på 1,4 millioner kroner i 2012. Hvordan kan DJ være sikker på, at medlemsfremgangen fortsætter?

Hvorfor ikke prøve at sætte udgifterne til faglige aktiviteter ned, så man undgår underskud på driften i det hele taget? I stedet for at satse på medlemsvæksten skal man tilpasse udgifterne til de medlemmer, man rent faktisk har.

Jeg tror, at der er mange af de nuværende medlemmer, som i deres stille sind overvejer, om det nu også er pengene værd. Medlemmer, som aldrig deltager i Fagfestival eller andre af de arrangementer, som medlemskronerne er med til at finansiere. Specielt i denne tid, hvor lønstigninger nærmest kun er noget, som ledelsen kender til.

– Eva Lyng Johansen, journalist på Nordvestnyt (tidligere Holbæk Amts Venstreblad og Kalundborg Folkeblad)

SVAR: Kære Eva. Tak for din kommentar til DJ's regnskab, som blev godkendt af hovedbestyrelsen på et møde i slutningen af marts i år. Jeg har et par svar til dig:

DJ's økonomi er afhængig af flere indtægter. Som det blev beskrevet, så har forbundet i 2011 haft glæde af overskud i Sikringsfondens forrentning. Men for at nå målet, hvor vi har (lidt) flere indtægter end udgifter, har hovedbestyrelsen besluttet at budgettere med øget medlemstilgang.

Alternativet ville enten være at skrue ned for udgifterne og dermed på den service, faglige ekspertise og sparring, som kommer alle vore medlemmer til gode. Eller det ville være at sætte kontingentet op – og det ønsker hovedbestyrelsen ikke. Kontingentet til DJ er blevet holdt i ro de seneste otte år.

Hvad angår ledelsens lønstigninger, så er det en delegeretmødebeslutning, at lønnen fremskrives med gennemsnittet af vore medlemmers lønudvikling ud fra den årlige lønstatistik. I 2011 steg lønnen her 2,1 procent – det gør DJ's ledelses løn så i 2012.

Med venlig hilsen
– Lars Werge, næstformand, DJ

0 Kommentarer