Satellitter på egen kurs

  ISOLATION. Den sjællandske kreds, den sønderjyske og den vestjyske har ingen formelle kontakter til Journalistforbundet. Det har Grønlands-kredsen, Forlagsgruppen og de studerende ved RUC heller ikke. Andet end at de er velkomne som observatører ved hovedbestyrelsens møder.Nogle mærker isolationen, andre trækker på gamle venskaber og uformelle kontakter.

 

 

ISOLATION. Den sjællandske kreds, den sønderjyske og den vestjyske har ingen formelle kontakter til Journalistforbundet. Det har Grønlands-kredsen, Forlagsgruppen og de studerende ved RUC heller ikke. Andet end at de er velkomne som observatører ved hovedbestyrelsens møder.

Nogle mærker isolationen, andre trækker på gamle venskaber og uformelle kontakter.

Søren Lundberg, formand for Forlagsgruppen er aldrig med ved hovedbestyrelsesmøder, for som han siger »der er sjældent noget for os«. Han sidder heller ikke i nogen af forbundets udvalg.

»Forbundet aner ikke, hvad vi er for nogen,« siger Søren Lundberg, men skynder sig at understrege, at hver gang han har spurgt om hjælp, så har den været der – og det hurtigt.

Journalistforbundets formand Mogens Blicher Bjerregård siger da også:

»Har forlagsgruppen et særligt behov, skal jeg nok være der.«

Forlagsgruppen overvejer lige nu at bryde deres isolerede bane og fusionere med Visuelt Forum.

Arne Gamst, formand for Kreds 2, der dækker det sjællandske territorie uden for København, mærker magtkoncentrationen.

»Vi er stille og roligt blevet sorteret fra, når udvalgene skulle besættes, selv om vi har lagt billet ind på poster og anbefalet folk. Vi er totalt uden for indflydelse,« siger han.

I Grønland hedder formanden Erik Holmsgaard.

»Når det gælder politisk indflydelse, er vi på et nulpunkt. Men vi har kontakter. Delegeretmødet er vores livline til forbundet,« siger han og understreger, at kredsen får god hjælp, når der skal forhandles overenskomster.

»Vi får gode råd, så vi undgår dumheder,« siger han.

Formanden for Kreds 3, den sønderjyske kreds, Sven Rørbæk Madsen, ser ikke sin kreds som en ensom satellit.

»Vi kender flere centrale politikere i hovedbestyrelsen rigtig godt, så vi er ikke længere fra magten end den nærmeste telefon,« siger han med en tilføjelse om, at kredsen ikke føler noget stort behov for at påvirke beslutninger lige nu, måske fordi der hersker tilfredshed med de beslutninger, der bliver taget.

FreelanceGruppens formand, Helle Jørgensen, der rangerer langt nede på listen over de personer, der kan påvirke forbundets beslutninger, bruger også uformelle kanaler.

»Analysen viser ikke, hvem jeg networker med. Jeg synes, at FreelanceGruppens bestyrelsesmedlemmer har stor indflydelse. Mange er jo også placeret højere på listen end mig, netop fordi vi uddelegerer ansvaret,« siger hun, men tilføjer så, at hun grundlæggende synes, Journalistforbundets struktur er alt for rigid.

»De magtstrukturer, vi har i dag, er forkerte. Når jeg går ind og siger noget på vegne af freelancerne, skal det høres. Det går galt, når vores holdninger ikke bliver hørt. Se bare på problemerne med overenskomsten på Berlingske Tidende. Det er en usund organisation, der lukker sig om sig selv. Det har vi ikke råd til,« siger hun.

Læs også:
En netværksanalyse af DJ bliver til
Navlebeskuelse
Sig mig hvem du omgås…
Vestjysk boykot
Undersøgelsens resultater – link til Dicars hjemmeside

0 Kommentarer