Satellitstationen the Longonot Earth Station var i mange år det eneste bindeled mellem Kenya og resten af verden.

0 Kommentarer