Samspil lukker

 Samspil og På Let Dansk eksi-sterer ikke længere. Regeringen har fjernet tilskuddet til Den Selvejende Institution, Indvandrerbladet, der har udgivet de to blade.

 

Samspil og På Let Dansk eksi-sterer ikke længere. Regeringen har fjernet tilskuddet til Den Selvejende Institution, Indvandrerbladet, der har udgivet de to blade.

11. januar kunne de to medarbejdere på redaktionen finde deres egen arbejdsplads på regeringens liste over råd, nævn og institutioner, der ikke læn-gere ville få støtte. Uden statens tilskud på 1,5 millioner kroner, 65 procent af det samlede budget – er mulighederne for at fortsætte små.

Dermed lukker de to eneste udgivelser i Danmark, der målrettet har formidlet journali-stik til flygtninge og indvandrere og givet dem mulighed for at følge med i aktuelle nationale, internationale og kulturelle emner – på et letlæseligt dansk.

"Det er svært at forstå. Regeringen hævder at ville styrke integrationen af flygtninge-/indvandrere i Danmark, og så fjerner de støtten til Samspil, som vi mener, giver en seriøs og bedre dækning af de spørgsmål, end medierne generelt gør. At På Let Dansk også lukker, ser jeg som et demokratisk problem. Bladet er den eneste dagbladslignende publikation, hvor de flygtninge/indvandrere, der sprogligt står svagt, kan holde sig orienterede," mener Ulla Søgaard Thomsen, der er redaktør på begge blade.

Medarbejderne havde ikke fået nogen form for varsel eller en begrundelse.

"Der er skåret ned på en lang række tilskud på alle områder, og det rammer bredt – og altså også Samspil og På Let Dansk. Det er dog mit håb, at bladene vil fortsætte uden statstilskuddet," siger integrationsminister Bertel Haarder til JOURNALISTEN.

Formanden for POEM, landets største paraplyorganisation for etniske minoriteter, Muharrem Aydas, er uforstående over for regeringens uvilje mod at støtte Samspil og På Let Dansk.

"Det er ikke logisk. Regerin-gen taler om den vigtige integration, og så lukker den de to blade, der uafhængigt af nogen interesser har forstået at komme tæt på emnet og formået at formidle viden bredt," siger Muharrem Aydas.
I øjeblikket arbejder Ulla Søgaard Thomsen sammen med bestyrelsen på at skaffe tilskud, så bladene kan komme i gang igen.

0 Kommentarer