Sammenlægning

Foreningen for Undersøgende Journalistik og Foreningen for Computerstøttet Journalistik er fusioneret.

Foreningen for Undersøgende Journalistik og Foreningen for Computerstøttet Journalistik er fusioneret. Sammenlægningen falder de to foreninger naturlig, da de deler interessefelt, nemlig styrkelse af den undersøgende journalistik på tværs af grænser. Foreningerne begrunder sammenlægningen med, at behovet for samarbejde mellem journalister, både nationalt og internationalt, er vokset i takt med den stigende globalisering. Samtidig er den computerstøttede journalistik blevet et uundværligt redskab i det journalistiske arbejde.

Den nye fusionerede forening fortsætter under navnet Fore-ningen for Undersøgende Journalistik, og den hidtidige formand for FUJ, Jørgen Flindt Pedersen, fortsætter på formandsposten i det nye FUJ.
Den tidligere formand for FCJ, Tommy Kaas, fortsætter som bestyrelsesmedlem i den nye forening.

0 Kommentarer