search

Sammen om bedre forhold for freelancere

Freelancere i DJ er ofte frustrerede over deres aftalevilkår og for få muligheder for at komme på overenskomst. "Den frustration forstår jeg til fulde," skriver DJ-formand Mogens Blicher Bjerregård 

Freelancere i DJ er ofte frustrerede over deres aftalevilkår og for få muligheder for at komme på overenskomst, ligesom nogle er frustrerede over at tjene for lidt. Senest har en debat på journalisten.dk sat gang i diskussionen om udfordringerne ved at være freelancer og DJ’s rolle på det fleksible arbejdsmarked. Den frustration forstår jeg til fulde. For DJ er ikke i mål, når det gælder kollektive aftaler for freelancere

Vi er til gengæld langt foran de fleste andre faglige organisationer, fordi vi gennem årene har været parate til at indgå aftaler med arbejdsgiverne, når muligheden har været der – og fordi vi med et stærkt bagland har arbejdet for det. Vi skal hjælpe medlemmerne kollektivt, og vi skal hjælpe dem individuelt.

For eksempel når DR-freelanceren Aske Munck gør det helt rigtige, nemlig at opsige den rabataftale, han har lavet med DR, og i stedet kræver overenskomstmæssig takst, fordi DR bruger aftalen forkert. Der er vi i DJ helt afhængige af en god dialog mellem de enkelte medlemmer, tillidsrepræsentanter og medarbejdere og ledere i forbundshuset. Og i den aktuelle situation tager vi en ny dialog med DR.

Vi kan fastholde aftaler og arbejde for nye for både freelancere og fastansatte. Men vi kan ikke som forbund bestemme det kvalitetsniveau, arbejdsgiverne vælger. Vi kan i DJ desværre heller ikke sætte prisen på freelanceopgaver, men vi kan vejlede om dem og hjælpe medlemmerne til at navigere i markedet. Jeg tror, det er vigtigt at fastholde gode vejledende vilkår til freelancerne, også selv om nogle oplever ikke at kunne hente dem hjem. Vi skal sætte barren højt og altid pointere, at kvalitet koster.

Et mindst lige så vigtigt redskab er evnen til at kunne drive forretning, se hvornår en mulighed byder sig og udvide sit virke og sit netværk for at få et veletableret miks af opgaver.

Fordi forretningsdelen af et freelanceliv er så vigtigt, har DJ udviklet særlige kurser og har satset med de såkaldte BIZ-kurser. Her får freelanceren skærpet sin viden om egne styrker, kundegrundlag og økonomi, uanset om det gælder salg af journalistik og kommunikation som lønmodtager-freelancer eller med momspligtige ydelser som selvstændig. Og det er vigtigt at sige til dem, der tvivler, at faglig tyngde inden for journalistik og kommunikation godt kan gå hånd i hånd med forretningsforståelse. Et moderne freelanceliv kræver begge dele, og der skal DJ hjælpe.

Vi har i DJ valgt at bruge mange ressourcer på vores freelancemedlemmer, både fordi hver femte medlem arbejder på den måde, og fordi det har enorm betydning for alle medlemmer, at vilkårene for freelancerne og selvstændige bliver forbedret. På samme måde er det vigtigt for freelanceren, at vi forsvarer og udbygger aftalerne for de ansatte, fordi det er med til at sætte standarder. 

At forbedre forhold for freelancere i medie- og kommunikationsbranchen er en fælles sag. Og vi skal sammen finde både problemer og løsninger.

 

Kommentarer
0

Husk at skrive dit fulde navn og en gyldig mail-adresse i felterne ovenfor, ellers vil din kommentar blive fjernet. Du kan se Journalistens regler for kommentarer her.
Tak fordi du deltager i debatten!

keyboard_arrow_up
Tilbage til toppen