Samling på forlagsredaktørerne

    FUSION. »Det er da fuldstændig idiotisk, at to fagforeninger har den samme slags medlemmer og de samme interesser og derfor bruger kræfter på at lave fuldstændigt det samme.«Det siger Søren Lundberg, forlagsredaktør og formand for Forlagsgruppen i Dansk Journalistforbund.

FUSION. »Det er da fuldstændig idiotisk, at to fagforeninger har den samme slags medlemmer og de samme interesser og derfor bruger kræfter på at lave fuldstændigt det samme.«

Det siger Søren Lundberg, forlagsredaktør og formand for Forlagsgruppen i Dansk Journalistforbund.

Han markerer sig, fordi både Dansk Magisterforening (DM) og Dansk Journalistforbund (DJ) organiserer magistre og journalister, der arbejder som forlagsredaktører. I DJ består Forlagsgruppen af 65 personer, mens DM har godt 100 i sin forlagsgruppe.

»Det er da vanvittigt, at begge fagforeninger har faglige konsulenter, der laver nøjagtigt det samme,« siger han.

Derfor har Søren Lundberg taget initiativ til et møde med Magisterforeningens forlagsgruppe. De besluttede, at de to bestyrelser i første omgang vil arbejde tættere sammen.

»Det er mit mål, at vi på længere sigt får dannet en samlet specialgruppe for forlagsfolk på tværs af de to fagforeninger,« siger Søren Lundberg.

Han håber, at de to fagforeninger kan finde ud af at dele arbejdet mellem sig, så de ikke laver dobbeltarbejde. På lang sigt håber han at kunne samle forlagsfolkene i en af fagforeningerne.

0 Kommentarer