SAMARBEJDSKRISE

Samarbejdskrisen mellem Journalistforbundets ledelse og FreelanceGruppen er så alvorlig, at der nu er bevilget 150.000 kr. til en mæglingsproces, som skal få de to parter til at tale sammen.
Samarbejdskrisen mellem Journalistforbundets ledelse og FreelanceGruppen er så alvorlig, at der nu er bevilget 150.000 kr. til en mæglingsproces, som skal få de to parter til at tale sammen.

»Vi kan ikke leve med den her situation. Det er utåleligt,« konstaterede forbundsformand Mogens Blicher Bjerregård på hovedbestyrelsesmødet i sidste uge.
Ordet utålelig og andre ikke særligt lykkelige tillægsord blev brugt flere gange under punktet om det meget dårlige samarbejdsklima mellem DJs ledelse og FreelanceGruppen.
Krisen kulminerede på FreelanceGruppens (FG) generalforsamling for en måned siden, hvor formanden for gruppen, Kristian Melgaard, gav udtryk for, »at det er som om, at forbundet er os en større fjende end alverdens arbejdsgivere« (JOURNALISTEN nr. 18).
Hovedbestyrelsen skulle tage stilling til en indstilling fra forretningsudvalget om, at der bevilges 150.000 kr. til at få parterne på talefod. Pengene skal gå til et eksternt konsulentfirma i konfliktløsning; ENCORE. En konsulent, kaldet en mediator, skal interviewe samtlige i FGs bestyrelse og i DJs forretningsudvalg og efterfølgende skal der i begyndelsen af januar holdes et weekendseminar.
»Vi kommer ikke videre uden professionel hjælp. Jeg har set flere formænd brække i stykker på grund af det dårlige samarbejde. Hvis I ikke beslutter det her, skal der findes en ny formand for FreelanceGruppen 1. januar,« sagde Kristian Melgaard der kunne oplyse, at hele FG-bestyrelsen trak sig, hvis de 150.000 kr. ikke blev bevilget.
»Det handler om at finde nogle værktøjer til at få samarbejdet til at køre. Når der dukker problemer op, så skylles det ofte ikke substansen, men måden der bliver kommunikeret på,« sagde Fred Jacobsen, DJs freelancekoordinator.
Mange – hvoraf mange endte med at stemme for – talte imod forslaget.
»Det her handler om voksne mennesker, som skal lære at tale ordentligt til hinanden. Man kan ikke købe sig til en løsning. Det handler om politiske forskelle, og dem kan man ikke løse på den her måde. Vi skylder at prøve at løse problemerne selv. Der er generelt et problem med vores debat-kultur i forbundet – tonen er hård,« sagde Uffe Gardel, Berlingske Tidende.

Moderne ledelse
»Jeg kender mange, der er gået til en ægteskabsrådgiver, uden at de har fået noget ud af det. De er i hvert fald ikke blevet sammen af den grund. Det er mange penge at bruge på noget, jeg ikke tror på, virker,« sagde Carsten Lorenzen fra DR i Aalborg.
»Det er sjældent godt at tvinge nogen til at elske hinanden. Jeg tror ikke på moderne heksedokteori. Det er da en falliterklæring, at vi i vores forbund ikke kan kommunikere. Jeg kan ikke forstå, hvorfor myterne ikke bare kan komme på bordet,« sagde Thomas Szlavik, Ekstra Bladet.
Mange hovedbestyrelsesmedlemmer var meget overraskede over, at det stod så slemt til med samarbejdet, da de over de seneste år har oplevet en stigende forståelse mellem freelancere og fastansatte.
Næstformanden, Christian Kierkegaard, mente da også, at både kemi og den politiske forståelse mellem de to parter er langt bedre end for fem år siden.
»Problemet er de motiver, vi tillægger hinanden. Vi skal have problemet løst, for der bliver brugt for mange negative kræfter på det,« sagde Kierkegaard.
»Selvfølgelig er det en falliterklæring. Men den eneste løsning er professionel hjælp. Vi har prøvet at løse problemerne selv, men det er blevet stadigt mere frustrerende,« mente Kate Bluhme fra FU, der bad inderligt om, at pengene blev bevilget.
Og det blev de – efter halvanden times debat. Kun Dan Lykke, DR, stemte imod, Uffe Gardel undlod at stemme.

0 Kommentarer