Safety på skemaet

»Vi har nu et momentum, hvor sikkerhed kan komme i fokus til gavn for både danske journalister og vores kolleger ude i verden.«

»Vi har nu et momentum, hvor sikkerhed kan komme i fokus til gavn for både danske journalister og vores kolleger
ude i verden.«

Vi skal i Danmark tage begrebet "safety" meget alvorlig. Det blev tydeligt demonstreret, da to danske studerende med accept fra deres universitet i oktober rejste til Iran for at udføre feltarbejdet til deres hovedopgave.

Den ene studerende havnede som bekendt i det frygtede fængsel Evin i Teheran, men den anden måtte haste til Danmark. Heldigvis blev den fængslede Niels Krogsgård løsladt efter seks dage i fængsel. Her er der grund til at kvittere for, at alle uden undtagelse arbejdede intensivt med det ene mål for øje at få Niels Krogsgård hjem til Danmark.

Det danske diplomati udførte opgaven til et 12-tal, og jeg er glad for, at vi i DJ kunne være behjælpelige i det omfang, det var muligt, og at alle hjalp med informationer. Her skylder vi en tak til vores internationale forbindelser for at reagere hurtigt og dermed gøre os i stand til at være på forkant rent informationsmæssigt. I den forbindelse oplevede vi i DJ, hvor vigtig den internationale solidaritet er.

Vi er først og fremmest glade for, at det gik godt. Dernæst har vi vist lært en lektie, der fortæller os, at sikkerheden skal meget mere på dagsordenen hos os alle sammen – og allerede under uddannelsen. En klar lære må for alle være, at der nu skal stilles krav til alle uddannelsesstederne om sikkerhedsopdatering i dels de studerendes forberedelser og dels uddannelsesinstitutionens godkendelsesprocedure, herunder spørgsmålet om, hvilke visa man kan rejse på.

Alle tre journalistuddannelser samt andre relevante medierettede uddannelser bør nu have "safety" på skemaet. International Federation of Journalists (IFJ), International News Safety Institute (INSI) og danskbaserede International Media Support (IMS) med verdensomspændende aktiviteter i konfliktområder kan alle levere materiale i form af teori og praksis til skolerne. Det er en enestående mulighed, som jeg mener, at uddannelserne skal benytte sig af.

Jeg vil derfor opfordre til, at journalistuddannelserne i Århus, Odense og Roskilde i første omgang sætter sig sammen og får tilrettelagt et omfattende forløb i, hvordan man forholder sig sikkerhedsmæssigt – et studieforløb, som bør være obligatorisk for samtlige studerende.

Det må også være afgørende for de danske medier, der ofte sender reportere og fotografer til konfliktområder, at deres færdiguddannede journalister har grundlæggende kompetence inden for forståelse af sikkerhed under det journalistiske arbejde. Derfor vil det også være oplagt at bruge både de erfaringer, medierne allerede har, samt den viden og ekspertise, de professionelle medieorganisationer har.

Lige så indlysende er det, at skolerne får koordineret deres politik på området, hvor Journalisthøjskolen i Århus for eksempel har meget klare nedskrevne regler for, hvad studerende kan og ikke kan, når det gælder rejseopgaver.

Lad mig understrege, at det selvfølgelig er mediernes pligt at beskæftige sig med konfliktområderne, og at det handler om at vælge de mest forsvarlige fremgangsmåder. Dernæst skal man være bevidst om, at der er en række aspekter, man skal være opmærksom på, hvad enten det er i krigszoner eller betændte kriminelle miljøer:

Sikkerheden for sig selv, og det er meget mere og andet end skudsikre veste. Det handler for eksempel også om netværk og om at kunne kontrollere uventede opståede situationer. Her er det en begyndelse at have haft en særlig opmærksomhed på det under uddannelsen.

Sikkerheden for andre – og ikke mindst sine kilder. Én ting er at komme under forhør og slippe fra det igen. Men under det ophold, man har haft indtil da, har der været kilder inde over, og deres kildebeskyttelse kan ikke understreges nok, for her kan det blive rigtig farligt.

Sikkerheden for en kvalitetsmæssig mediedækning af etisk høj standard. Her kan næppe udstedes garantier, men også her skal grunduddannelsen bidrage til løsninger.

Ud over at vi fik vores medlem og studerende godt hjem, har vi nu et momentum, hvor sikkerhed kan komme i fokus til gavn for både danske journalister og vores kolleger ude i verden.

0 Kommentarer