OK23

Særligt ét element i nyt forlig bør inspirere mediecheferne, mener DJ

Ifølge Dansk Journalistforbund er der spændende takter i weekendens overenskomstforlig på industriens område, der traditionen tro giver et pejlemærke for aftalerne på medieområdet

Et spændende forlig med gode elementer og konkrete løfter om lønstigninger her og nu.

Sådan betegner Dansk Journalistforbunds (DJ) næstformand, Allan Boye Thulstrup, resultatet af den overenskomstaftale, der søndag blev indgået på industriens område.

Forliget sikrer en lønstigning på mindst fire procent over de næste to år til de cirka 230.000 lønmodtagere, der arbejder inden for industrien.

Men også for en række af DJ’s medlemmer kan det såkaldte gennembrudsforlig give et pejlemærke for de igangværende overenskomstforhandlinger. Med weekendens aftale er vejen nemlig banet for, at DJ og arbejdsgiverne på det såkaldte DMA-område kan begynde forhandlingerne om konkrete resultater.

DMA-området tæller DJ’s overenskomster med ’Dansk Erhverv – Danske Mediers Arbejdsgiver’ og dækker stort set samtlige danske dagblade samt en række medier som Ritzau, Radio4 og Watchmedier.

”På DJ’s område betyder gennembrudsforliget, at der nu er et økonomisk stillads omkring vores overenskomster, og at vi dermed kan gå i realitetsforhandlinger,” siger Allan Boye Thulstrup.

Formentlig toårig aftale

Set med DJ’s briller er det grundlæggende positivt, at det overhovedet er lykkedes at lande et forlig på industriens område i et overenskomstår, hvor risikoen for konflikt har været større end længe.

”Det er godt klaret i så svær en periode. Og det er glædeligt, at det er et forlig med mange gode elementer, som forhåbentlig gør, at der stemmes ja til det,” siger Allan Boye Thulstrup.

Men hvad det mere konkret betyder, at der nu er ”et økonomisk stillads” omkring de kommende overenskomster på medieområdet, tør næstformanden endnu ikke spå om.

”Hvordan balancen mellem centrale stigninger og lokale stigninger lander på medieområdet, er for tidligt at sige noget om,” siger Allan Boye Thulstrup, som til gengæld tror, at den toårige aftale på industriens område også betyder, at DJ og DMA lander på en aftale for to år.

”Det vil med stor sandsynlighed betyde, at vi skal i gang igen om to år. Og det kan også give god mening i en tid med stor geopolitisk usikkerhed,” siger han.

Fritvalgsordning er fremsynet

Oveni de centralt besluttede fire procents lønstigninger over de næste to år på industriens område kommer de lønstigninger, man lokalt kan forhandle sig frem til. Desuden stiger mindstelønnen med ni kroner.

Fra nytår vil der derudover blive indbetalt ni procent på den såkaldte fritvalgskonto fremfor de nuværende syv procent.

Fritvalgsordninger giver kort fortalt den enkelte medarbejder mulighed for at vælge mellem frihed, løn eller pensionsindbetaling. De er ikke særlig udbredte i mediebranchen, og det ærgrer DJ.

”Det er meget fremsynet af industriens parter at have så stor en del af den samlede lønstigning som fritvalg. Og det kan virkelig ærgre mig, at mediearbejdsgiverne ikke har samme fremsynethed. De har en række medarbejdere, der har samme problemer med at få arbejdslivet til at hænge sammen, og det her er en moderne måde at løse det på,” siger Allan Boye Thulstrup.

Han håber, at arbejdsgiverne på medieområdet vil lade sig inspirere af gennembrudsforligets fokus og øgede procenter på fritvalgskontoen.

”Det ville klæde mediearbejdsgiverne at komme ind i det 21. århundrede på det her punkt. Vi har lommer, hvor der er fritvalgsordninger, men på det store DMA-område eksisterer det ikke, selv om vi har forsøgt at rejse det mange gange,” siger Allan Boye Thulstrup.

DJ håber at være færdige med overenskomstforhandlerne på DMA-området i begyndelsen af marts.

0 Kommentarer

Læs også

OVERENSKOMSTER

Av av av: Mediefolks løn er under pres, og nu begynder de vanskeligste forhandlinger i mands minde

21. DECEMBER 2022