Særlig statsstøtte holder hånd under små aviser i 2013

347 mio. kroner bliver i 2013 fordelt i støtte til 59 dagblade. De største beløb går til Kristeligt Dagblad og Information

347 mio. kroner bliver i 2013 fordelt i støtte til 59 dagblade. De største beløb går til Kristeligt Dagblad og Information

Fordi omlægningen af mediestøtten ikke er forhandlet på plads bliver der i 2013 uddelt særlig statsstøtte til en række dagblade.

I 2013 uddeler Dagbladspuljen under kulturministeriet 347 mio. kroner i støtte til distribution. De største støttebeløb går til Kristeligt Dagblad og Information, der modtager henholdsvis 28,5 mio. kroner og 26,6 mio. kroner.

De to avisers chefredaktører, Erik Bjergager fra Kristeligt Dagblad og Christian Jensen fra Information har tidligere i et høringssvar klart tilkendegivet at de to avisers overlevelse er afhængig af mediestøtten:

"Kristeligt Dagblads og Informations fortsatte bidrag til den demokratiske debat og det danske samfunds- og kulturliv er afhængig af de eksisterende støtteordninger, uden hvilke aviserne ikke ville kunne udkomme. Det er derfor af helt afgørende betydning for disse dagblades overlevelse og udviklingsmuligheder, at den fremtidige mediestøtte fastholdes på et niveau, der svarer til det nuværende," skriver de to chefredaktører i høringssvaret til kulturministeriet. 

Omlægningen af mediestøtten blev udskudt et år i forbindelse med forhandlingerne under daværende kulturminister Uffe Elbæk (Rad.V.)

Der er 59 dagblade, der i 2013 modtager støtte fra kulturministeriet. En række af støttemodtagerne er aviser, der ikke udgives i Danmark. Bl.a. forventes Financial Times at sælge 408.000 eksemplarer i Danmark i 2013 og det udløser et støttebeløb på 926.358,97 viser Kulturstyrelsens opgørelse over tilskuddene.