Særlig statsstøtte holder hånd under små aviser i 2013

347 mio. kroner bliver i 2013 fordelt i støtte til 59 dagblade. De største beløb går til Kristeligt Dagblad og Information

347 mio. kroner bliver i 2013 fordelt i støtte til 59 dagblade. De største beløb går til Kristeligt Dagblad og Information

Fordi omlægningen af mediestøtten ikke er forhandlet på plads bliver der i 2013 uddelt særlig statsstøtte til en række dagblade.

I 2013 uddeler Dagbladspuljen under kulturministeriet 347 mio. kroner i støtte til distribution. De største støttebeløb går til Kristeligt Dagblad og Information, der modtager henholdsvis 28,5 mio. kroner og 26,6 mio. kroner.

De to avisers chefredaktører, Erik Bjergager fra Kristeligt Dagblad og Christian Jensen fra Information har tidligere i et høringssvar klart tilkendegivet at de to avisers overlevelse er afhængig af mediestøtten:

"Kristeligt Dagblads og Informations fortsatte bidrag til den demokratiske debat og det danske samfunds- og kulturliv er afhængig af de eksisterende støtteordninger, uden hvilke aviserne ikke ville kunne udkomme. Det er derfor af helt afgørende betydning for disse dagblades overlevelse og udviklingsmuligheder, at den fremtidige mediestøtte fastholdes på et niveau, der svarer til det nuværende," skriver de to chefredaktører i høringssvaret til kulturministeriet. 

Omlægningen af mediestøtten blev udskudt et år i forbindelse med forhandlingerne under daværende kulturminister Uffe Elbæk (Rad.V.)

Der er 59 dagblade, der i 2013 modtager støtte fra kulturministeriet. En række af støttemodtagerne er aviser, der ikke udgives i Danmark. Bl.a. forventes Financial Times at sælge 408.000 eksemplarer i Danmark i 2013 og det udløser et støttebeløb på 926.358,97 viser Kulturstyrelsens opgørelse over tilskuddene.

2 Kommentarer

Niels Riis Ebbesen
25. JANUAR 2013
Jeg synes det kan være sjovt
Jeg synes det kan være sjovt med noget rav i gaden, derfor vil jeg foreslå, at ejeren og medarbejderne på Samsø Posten går sammen om, at holde skruen i vandet, og om lidt under et år, når nytårsraketterne er skudt af, så kan Samsø Posten sende en klage til EU-komisionen, i den kan de klage over, at mediestøtten har skabt en situation, hvor de store medier Politiken, Berlingske Tidende, Ekstra Bladet, BT, o.s.v. med statsstøtte i ryggen, kan påføre de minde medier en unfair konkurrence.

Det er nemlig i strid med EU's regler for det åbne indre marked, hvis et medlemsland giver statsstøtte til nogle virksomheder, så den frie og lige konkurrence bliver sat ud af kraft.

Derfor ser jeg også frem til, at mediestøtten til netmedier vil blive indklaget for EU-komisionen, netmedierne i Holland, Sverige, Tyskland, o.s.v. udkommer i princippet også i Danmark, og det er jo i strid med EU's regler, når Danmark giver statsstøtte til nogle danske netmedier, så de får en konkurrencemæssig fordel.

Og de små netmedier, som er mindre end de tre årsværk, de bør også få afprøvet denne regel i EU, for det skaber jo en direkte ugunstig konkurrence situation for små nystartede netmedier, når de store etablerede netmedier får statsstøtte.

med venlig hilsen
Niels Riis Ebbesen
Ida Holst Kristensen
24. JANUAR 2013
...Men ingen mediestøtte til
...Men ingen mediestøtte til Samsø Posten fra 2014! Vi er en lille ø med ca. 3.500 indbyggere, med overvægt af ældre, der ikke bruger de elektroniske medier, men derimod ser Samsø Posten som en central livsnerve, det blad, som kitter ø-samfundet sammen ved at nå ud i så godt som alle de små hjem. Den daglige lilleput-avis eksisterer ikke mere fra næste årsskifte, de gamle kan sidde alene i stuerne uden at vide hvad der foregår omkring dem, og endnu en virksomhed i Vandkantsdanmark druknes, når folkene fra Samsøposten mister et job, som ikke blot havde betydning for dem, men for et helt samfund.