Særlig nordjysk økonomi

 

 

"Budget? Altså, jeg fornemmer, at hvis vi forhøjer budgettet med fem kroner, så vil regnskabet alt andet lige ende på nul. Det er vel også en slags budget. I hvert fald tror jeg, det går op med underskuddet."

Bestyrelsens kasserer, Tommy Hald, fumlede med både ord og tal, da Eva Seider fra Nordjyske Stiftstidende spurgte, hvad kontingentstigningen skulle bruges til.

Bestyrelsen havde ikke på forhånd stillet forslag om en kontingentstigning, som vedtægterne foreskriver, men det så de fremmødte bort fra. Ligesom de også så bort fra, at kredsgeneralforsamlingen ikke var annonceret i behørig tid.

Det med budgetter interesserer ikke nordjyderne. Eva Seider var i hvert fald den eneste, der ville vide, hvad pengene skulle bruges til. Alle andre stemte for at lade kredskontingentet stige fra 25 til 30 kroner.

Forinden havde formand Allan Gregersen fortalt, at kredsens økonomi var ved at blive kørt i sænk i 2001, fordi antallet af arbejdsløse voksede, og de plejer at få diæter, når de skal på kursus. Det gik kredsene sammen om at stoppe. Nu får arbejdsløse cirka 93 kroner i diæt på ud- og hjemrejse dagen. På de mellemliggende kursusdage må de nøjes med den mad og drikke, der bliver serveret på kurset.

Kredsen har i årets løb ikke selv arrangeret noget for ledige medlemmer.

Allan Gregersen fortalte også om Nordjyske, der arbejder såvel med mediekonvergens som med at genbruge stoffet fra avisen i distriktsbladene. Det gav en længere snak om mediekonvergens bagefter. Der blev talt om at stå sammen, holde ledelsen fast på løfter om uddannelse og om ikke at gå i gang, førend man er klar.

"Learning by doing er meget godt, men ikke for åben skærm," advarede Walter Turnowsky.

Allan Gregersen fortalte, hvordan kollegerne på TV 2 Nord reddede fire kolleger fra at blive fyret ved hver at tage tre feriedage uden løn i år 2002 og 2003. Kort tid efter viste det sig, at tv-stationen havde penge nok til at forære 250.000 til Musikkens Hus.

Han fortalte, at kredsens freelancere godt kan mærke arbejdsløsheden. De bombarderer de samme fagblade og magasiner med forslag, derfor opfordrede han freelancerne til at finde nye kunder blandt kommuner og fagforeninger og fortalte, at de nordjyske freelancere står sammen om arbejdsgivere, der vil trykke prisen.

Torben Duch Holm fra Nordjy-ske Stiftstidende så med væmmelse på, at på Fyens Stiftstidende og Århus Stiftstidende kan de fyrede kolleger se, at deres spalteplads bliver fyldt ud med stof fra Berlingske Tidende:

"Det er ubehageligt at se, at de fastansatte på Berlingske kan få lidt ekstra penge for at sælge til de aviser, der har fyret folk," sagde han.

Da selve generalforsamlingen var overstået, skulle Marens Pris uddeles. En kæmpe ghettoblaster blev tændt, og en kendingsmelodi gik i gang – og så blev der klappet, mens alle så på Margit Brandt.

Hun fik prisen for sine levende portrætudsendelser, hvor hun lokker fortælleren frem hos selv den mest forsagte.

Valgene blev overstået med genvalg og fredsvalg.

Kredsformanden hedder fortsat Allan Gregersen, freelancer. Nordjyske Stiftstidende kæmpede for en anden kandidat sidste år, men Torben Duch Holm sagde på generalforsamlingen i år, at Allan havde gjort det godt. De andre i bestyrelsen er Henrik Louis Simonsen, Marianne Isen, Dorte Kandi og Michael Christiansen – alle fra Nordjyske Stiftstidende, samt Tommy Hald fra TV 2/Nord og fotograf Tove Koch.

0 Kommentarer