Sænk kontingentet, eller vent på masseflugten

DYRT. Det er sjældent, at der er fagligt stof og læserbreve om faglige emner i Journalisten. Desværre. Men for nylig var der en læserbrevsskribent, der spurgte, hvad der skete med kontingentreformen i Dansk Journalistforbund.

DYRT. Det er sjældent, at der er fagligt stof og læserbreve om faglige emner i Journalisten. Desværre. Men for nylig var der en læserbrevsskribent, der spurgte, hvad der skete med kontingentreformen i Dansk Journalistforbund.

Som arkitekten bag forslaget om gradueret kontingent ærgrer det mig stadig, at hovedbestyrelsen ikke kunne stå sammen om ét forslag på det pågældende delegeretmøde. Og jeg gætter på, at sporene skræmmer, så ingen siden har turdet foreslå noget. Eller villet. DJ's formænd ønsker åbenbart slet ikke ændringer. De har stået i spidsen for en forøgelse af DJ's udgifter fra cirka 55 millioner kroner i 2004 til nu omkring 85-90 millioner kroner. Det har kunnet lade sig gøre i det skjulte på grund af et voksende medlemstal.

Men nu er der en ny situation. Regeringen har – ganske fornuftigt – sat en grænse for fradrag af fagforeningskontingent. Hvorfor skal hr. og fru Lavtlønsdanmark betale en tredjedel af mit faglige kontingent? Og der er kommet en økonomisk krise, som især rammer de medlemmer, der ryger ud i ledighed i en alder, hvor det er svært at komme i arbejde igen.
Så rigtigt mange begynder at se sig om efter besparelser, også DJ-medlemmer. Og det er slet ikke svært.

I DJ betaler man som K-gruppemedlem 505 kroner om måneden til DJ, inklusive kreds og specialgruppe – plus 401 kroner til a-kassen. Det er 906 kroner om måneden. Hvis man i stedet melder sig ind i Lederne, er udgiften 478,33 kroner om måneden. Den årlige besparelse før skat er 5.132 kroner eller 427,66 kroner om måneden.

Jeg kender godt alle argumenterne for, at man som journalist og kommunikatør skal være medlem af DJ, og jeg har p.t. ikke lyst til at skifte. Men det er stensikkert, at hvis ikke DJ sænker kontingentet, så kommer masseflugten. Hovedbestyrelsen bør allerede nu forberede sig. Alt andet er ansvarsforflygtigelse.

Selv vil jeg på delegeretmødet som en begyndelse foreslå, at beløbsgrænsen, som man skal ligge under for at få halvt kontingent, bliver sat 2.000 kroner op. Altså dagpengeloft plus 4.000 kroner. Daværende HB-medlem Thomas Szlavik foreslog det som et kompromis i organisationsudvalget, og i dag fortryder jeg, at jeg ikke lyttede til ham.

– Finn Arne Hansen,Information Officer, Svendborg

0 Kommentarer