Sådan gør naboerne

SVENSK JOURNALISTFORBUNDI april måned strejkede 2000 journalister på 24 svenske dagblade. Strejken varede en uge.

SVENSK JOURNALISTFORBUND
I april måned strejkede 2000 journalister på 24 svenske dagblade. Strejken varede en uge.
Når svenske journalister strejker, får de lønkompensation svarende til, hvad de får udbetalt efter skat. Strejkestøtte er nemlig skattefrit i både Sverige og Norge.
Der blev ikke opkrævet ekstra strejkekontingent, idet strejkekassen har en sådan størrelse, at den skal kunne klare en større konflikt, oplyser Arne König, næstformand i Svensk Journalistforbund.

NORSK JOURNALISTFORBUND
Cirka 3500 journalister på dagbladsområdet strejkede 11 dage omkring 1. juni i år.
De strejkeramte fik hver 340 skattefri kroner i strejkestøtte om dagen – i alle 11 dage. Dertil kunne man få 32 kroner per dag for hver person, man forsørger.
De, som ikke var i strejke, blev opkrævet et ekstra engangs-kontin-gent på 200 kroner. Det oplyser Stein Svendsen, faglig sekretær i Norsk Journalistforbund.

HK
Ved storkonflikten i 98 fik de HK-strejkende fuld lønkompensation, dog minus ni procent svarende til arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag.
HK-medlemmerne blev ikke opkrævet ekstra konfliktstøtte.
Det oplyser økonomichef i HK, Christian Brønnum.

KAD
20.000 medlemmer var i strejke i 98. De fik kompensation svarende til højeste dagpengesats, hvilket betød, at nogle strejkende gik 50 procent ned i løn.
KAD opkrævede ikke ekstra konfliktstøtte.
Det oplyser hovedkasserer i KAD, Ingelise Storm.

DANSK SYGEPLEJERÅD
Sygeplejerskerne får kompensation under strejke svarende til et gennemsnit af deres sidste tre månedslønne – inklusive tillæg og pensionsbidrag.
I 1997 var der en konflikt, der varede 27 dage. Her betalte medlemmerne 272 kroner i strejkekontin-gent (en fordobling af det sædvanlige kontingent) i to måneder.
For sygeplejerskerne er der det specielle, at selv om de er i strejke, skal mange på arbejde, fordi der skal være et beredskab.
I 1999 var der en strejke, der varede i seks dage. Fordi den var så kort, blev der ikke opkrævet ekstra strejkekontingent, oplyser Dansk Sygeplejeråds direktør, Kirsten Kenneth Larsen.

Læs også: Fordobling af kontingent og Protestudmelding

0 Kommentarer