Sådan en formand, tak

Af Caterine la Cour.

Af Caterine la Cour.
Dan Lykke,
redigeringstekniker på TV-Avisen, nyt DJ medlem:
»Den nye formand skal være stærk i forhandlingssituationer og stadig lytte til medlemmerne og ikke trække noget ned over hovedet, som vi har oplevet det i Metal.«

Jutta Thuesen,
formand for Kreds 4:
»Den nye formand skal have en markant fagpolitisk profil og skal være mindre taktisk betonet end Lars Poulsen. Nogle gange er det svært at se, om Lars Poulsen er embedsmand eller politiker.«
»Jeg så gerne Kate Bluhme som formand. Hun er god til at holde fast i, hvad det politiske indhold i en sag er.«

René Simmel,
formand for Kreds 1:
»Lars Poulsen var en skidegod formand. God til at samle og trække holdninger ud af sammenhænge.«
»Den nye formand skal være mere orienteret mod de faglige problemstillinger og opgaver, eksempelvis ordentlig løn til alle, og nedtone diskussionerne om presseetik, mediepolitik og kommaregler.«

Jens Langergaard,
tillidsmand på
Berlingske Tidende og Weekendavisen:
»Formanden skal være en person med gennemslagskraft, for et formandsskift sker altid på et uheldigt tidspunkt – altid op til en overenskomstforhandling.«
»Formanden skal være visionær og ikke bare en overgangsfigur.«
»Lars Poulsen har givet ren besked, og Christian Kierkegaard har vidst i et år, at Lars ville gå. Derfor må han ligeså klart sige, om han vil være formand eller næstformand.«

Lars Bo Larsen,
tillidsmand på Politiken:
»DJ skal have en formand, der kan samle folk og samtidig være meget udadvendt og sælge vores holdninger, for der er meget grøde i øjeblikket om fagforeninger og deres rolle i forhold til andre fagforeninger.«
»Fagforeningen har ikke automatisk en central rolle. Derfor er det vigtigt med en formand, der kan markere sig og være en samlende figur. Men formanden skal også turde tage emner op, også de ømme punkter, og gå forrest i fornyelsen.

Jørgen Krogh,
tillidsmand på
Århus Stiftstidende:
»Jeg er ked af, at Lars Poulsen går af. Han er en god forhandler, og god til at opfange strømninger og gå imod det konservative. Han har en mere liberal holdning til, hvilke medlemmer vi skal organisere.«
»Den nye formand skal også være liberal. Vi skal organisere folk i hele mediebranchen og ikke være så højhellige omkring, at DJ kun er for journalister og holde på pressekortet.«
»Diskussionen af etik er lige så vigtig som, om vi får mere i lønningsposen.«

Ebbe Dal,
administrerende direktør i Danske Dagblades Forening (DDF):
»Jeg regner med, der som vanligt bliver tale om en dygtig og samarbejdsvillig formand, så vi kan bevare de gode forbindelser, vi har til DJ.«

Margit Brandt,
journalist på
Nordjyllands Radio:
»Jeg ønsker mig en formand, som fører ordentlig faglig politik, for det er længe siden, det er gjort.«
»Der skal være mere fokus på fagpolitik, for det er som om, man tror, arbejdskampen er slut. Men jeg tror, vi får at mange arbejdsskader og dårlige nerver at se de kommende år. Arbejdsvilkårene bør der gøres meget mere ved.«

Jørgen Sander,
tillidsrepræsentant
på Se og Hør:
»Den nye formand skal være stærk og arbejde mere på at få samlet mediegruppen i DJ. Mediegruppen er for mig fotografer, journalister og tv-folk. Alle mulige forskellige andre faggrupper skal ikke nødvendigvis have lov til at være medlem af DJ. Man skal i hvert fald bevise, at man har arbejdet i branchen først, ellers udvandes DJ.«
»Der kan blive for mange særinteresser og fraktioner, der skiller det hele ad, og forbundet skal ikke bare hverve medlemmer for at hverve medlemmer.«

Henrik Saxgren,
fotograf:
»I disse tiders forskruede medieudvikling skal formanden kunne skelne skarpt mellem de medier, hvis eneste formål er at underholde, og de medier der bedriver relevant, forpligtende journalistik. Jeg har i hvert fald ikke lyst til at være medlem af et forbund, hvor formanden går på barrikaderne for underholdningsmedierne.«

Kristian Melgaard,
formand for
FreelanceGruppen:
»Den nye formand skal fortsætte med at udvikle det medieforbund, DJ er i dag, og få udvidet journalistbegrebet, så DJ kan være med til at bringe de journalistiske dyder ud i de hjørner af mediebilledet, DJ for få år siden ikke befattede sig med: de sponsorerede nyheder, reklamefotografi, doku-reportagen – og fagområder som tekniske fotografer, teknikere i DR, grafikere og layoutere.«

Jes Dorph-Petersen,
journalist og studievært på TV 2:
»Ikke for at fedte for Lars Poulsen, men jeg mener, DJ skal gå efter at få en formand som ham, som ikke tænker så meget på, hvad journalister må og ikke må.«
»På TV 2 har det været meget frugtbart, at vi alle på produktionssiden er engageret i DJ, og det samme ser nu ud til at ske for DR med nyhedssidens fælles overenskomst. At være fagligt skarpt delt op i dag er noget pjat. Og jeg håber virkelig, den nye formand vil være lige så liberal som Lars Poulsen i sin tankegang frem for at være fagpuritaner.«

0 Kommentarer