Sådan bliver du påvirket af spareplanen

Ledige, der i dag er på dagpenge, vil maksimalt have to års dagpengeperiode fra den 1. juli 2010. Det samme gælder alle, der bliver ledige efter 1. juli.

Ledige, der i dag er på dagpenge, vil maksimalt have to års dagpengeperiode fra den 1. juli 2010. Det samme gælder alle, der bliver ledige efter 1. juli.

Journalisternes A-kasse, AJKS, har gennemgået regeringsaftalen om genopretning af den danske økonomi. De hæfter sig ved følgende punkter:

Dagpengeperioden halveres
Dagpengeperioden halveres fra 4 til 2 år. Den fremtidige periode vil blive 2 år inden for en periode på 3 år (104 uger / 3 år) – før lød den på 4 år inden for en periode på 6 år. Lovændringen træder i kraft 1/7 2010, hvilket betyder, at alle, der bliver ledige efter 1/7 2010, får en dagpengeret på 2 år, og at alle, der er på dagpenge i dag, højst vil kunne få to års dagpenge fra 1/7 2010.

Genoptjening af dagpengeretten
Genoptjening af dagpengeretten (hvor man har mistet dagpengeret) bliver forhøjet, så kravet kommer til at svare til det krav, man skal opfylde for at opnå dagpengeret. Det vi sige, at arbejdskravet fremover kommer til at være 1924 timer, uanset om man har mistet retten til dagpenge eller ej.

Ændret beregning af dagpengesats
Der skal fremover bruges 12 måneder til beregning af dagpengesats i modsætning til de 3 måneder, vi bruger i dag. Det betyder formentlig også, at nyuddannede ikke kan få ny sats, før der er gået mindst 12 måneder.

Afskaffelse af feriedagpenge for nyuddannede
Det betyder, at muligheden for feriedagpenge til nyuddannede fjernes, fremover kan feriedagpenge kun optjenes ved ydelser.

Feriedagpenge ved VEU (folk i arbejde)
Muligheden for at optjene feriedagpenge fjernes.

Efterlønsmodtages mulighed for frivillig indbetaling til ATP
Statens del skal afvikles.
Staten betaler i dag 50 % af den samlede indbetaling til ATP.

Satserne for VEU (medlemmer i arbejde) reduceres
Satserne (max-sats) for VEU reduceres med 20 %.

Støtteperiode for SVU (voksen-SU) for beskæftigede reduceres
Fra 80 uger til 40 uger for almen niveau og fra 52 uger til 40 uger for videregående niveau.

Loft for fradrag for faglige kontingenter i skatten
Der indføres et loft for fagforeningskontingenter på 3.000 kr. pr. år. Loftet omfatter IKKE a-kassekontingent, der fortsat er fuldt fradragsberettiget.

Læs hele aftalen om den økonomiske genopretningsplan her.

(Denne artikel er ændret siden første publicering 13.59.)

0 Kommentarer