Sådan vil Loud skaffe flere lyttere

Loud vil lade sig inspirere af ”det bedste fra Radio24syv” for at få lyttere til

Der skal gennemgribende ændringer til for at rette op på de utilfredsstillende lyttertal, som Loud har præsteret det seneste halvandet år.

Derfor foreslår Kulturradio Danmark, der står bag Radio Loud, en række ændringer med håb om at kunne trække flere lyttere til.

Ændringerne fremgår af den redegørelse, som Radio- og tv-nævnet har bedt om, efter at nævnet udtalte usædvanlig hård kritik af kanalen, der på flere parametre ikke levede op til kravene i sendetilladelsen.

Der er ingen krav til lyttertal i Radio Louds sendetilladelse, og derfor har der ikke været anledning for Radio- og tv-nævnet til at kritisere den udskældte radiokanal på den baggrund.

Flere programmer

De flere lyttere skal blive trukket til af en ny programstrategi, der betyder ’flere stærke programmer i flowtime’. Programstrategien indeholder følgende punkter:

  • Flere stærke programmer i flowtime klokken 6-9 og klokken 15-18 samt lørdag og søndag morgen og formiddag. Tidspunktet skal øge livelytningen, især når lyttere er i bil til og fra arbejde.
  • Flere erfarne og velkendte værter, der laver interessante programmer.
  • Bedre distribution, der indebærer en ny app med mulighed for interaktion mellem værter og lyttere.

Oplysninger om enkelte programmer og værter er overstreget i aktindsigten, men Loud præsenterede i går fem nye programmer i form af kulturprogrammet ’Ringdal & Kristensen’, morgenfladen ’Reporterne’, formiddagsprogrammerne ’Z for Zamani’, ’Godt nytår med Gyrith Cecilie Ross’ og ’Alis fædreland’.

De tre sidstnævnte har i forvejen kendte værter, der ifølge Kulturradio Danmark skal øge radioens appel.

Styrker fokus på den ældre del af målgruppen

Apropos appel har der de seneste måneder og uger været spekuleret i, hvorvidt Radio Loud ville udvide sin målgruppe.

Det er der ikke tale om på papiret, bliver der slået fast i redegørelsen. Loud har siden begyndelsen haft de 15-32-årige samt alle født efter 1980 som målgruppe.

Der vil dog komme et nyt fokus på den ældre del af de 15-32-årige, da det er Kulturradio Danmarks opfattelse, at Radio Loud har undladt at udnytte mulighederne for at lave radio, der henvender sig til den ældre del af målgruppen og i stedet henvendt sig til den meget unge del.

”Dette afspejler sig blandt andet i radioens ”tone” i en række programmer, og den tilknyttede kommunikation, der har været for ekskluderende over for unge voksne,” står der i redegørelsen.

Vil lade sig inspirere af det bedste fra Radio24syv

Det er Kulturradio Danmarks håb at få vendt skuden og få lyttere til kanalen ved at lade Berlingske Media købe tre af de eksisterende ejere ud, så Berlingske-koncernen kommer til at eje 91,1 procent af Kulturradio Danmark.

Derudover vil man for markedsføringens skyld ændre navnet til 24Syv for at slippe af med navnet Loud, der har været omgærdet af primært dårlig omtale.

Samtidig vil man ”lade sig inspirere af alt det bedste fra Radio24syv” og skabe en ”24syvsk”-inspireret taleradio.

”Navneskiftet fra Loud til 24Syv vil markere det forestående skifte til en ny organisation, bedre programmer, værter med høj profil, provokerende og kantet debat, mere live, interaktion med lytterne, appel til hele målgruppen og opgraderet distribution via alle kanaler,” står der i redegørelsen.

Radio- og tv-nævnet tager stilling til redegørelsen og ændringsforslagene i organisationen på mødet i nævnet på torsdag den 4. november.

0 Kommentarer

Læs også

Heartbeats er klar til at lægge sag an mod radio- og tv-nævet

Heartbeats er klar til at lægge sag an mod Radio- og tv-nævnet

02. NOVEMBER 2021
Push-beskeder, mailadresser, lokalredaktioner og ny programplan skal rette op på Louds mangler

Aktindsigt: Chat og mails skal redde Louds interaktion

02. NOVEMBER 2021
<span class=”Bitterheden må have en ende”: Her er Louds argumenter for at skifte navn til 24Syv">

”Bitterheden skal have en ende”: Her er Louds argumenter for at skifte navn til 24Syv

02. NOVEMBER 2021
<span class=Professor: Louds navneskift til 24syv vil skabe diskussioner i nævnet">

Professor: Usikkert, om nævnet vil godkende Louds navneskift til 24Syv

27. OKTOBER 2021