Så blev jeg krænket igen!

Hvorfor er det så svært at forstå, at der er ophavsrettigheder på billeder???

Hvorfor er det så svært at forstå, at der er ophavsrettigheder på billeder??? I min korte stund som freelancefotograf er jeg blevet tvunget til diverse krumspring for at imødekomme kunder der har svært ved at forstå, at man ikke vil opgive ens rettigheder, bare fordi de har betalt for opgaven en gang. Nu er jeg i to tilfælde blevet presset ud i situationer, hvor jeg muligvis mister kunden. Og det er helt sikkert ikke sidste gang.

Den ene gang skulle jeg underskrive en kontrakt, der gav dem frit råderet over mine billeder til firmaets publikationer, og det var både til trykte og digitale medier. Med rystende hånd sendte jeg mailen retur om, at det kunne jeg ikke skrive under på og forklarede hvorfor, og hvad jeg kunne gå med til. 
Den anden gang ville de også have lov til at bruge billederne i flere forskellige blade, da de mente det talte som en udgivelse, da det var den samme artikel, selvom den kommer i flere forskellige blade. At de enkelte blade er tiltrådt O-aftalen som individuelle blade kom underligt nok bag på chefen, men det ændrede ikke vedkommendes standpunkt. Tværtimod kom der udsagn om, at i tilfælde af, at opgaven kostede mere så måtte samarbejdet ophøre.
Det pudsige er, at det mere virker som dårligt købmandsskab, hvor man prøver at presse en enkelt fotograf til at arbejde billigere, frem for en generel holdning, hvor man presser alle, der arbejder for en. Jeg har nemlig kendskab til folk der arbejder for samme firmaer uden de samme problemer. Og det er ikke fordi jeg er dyrere, eller de er utilfredse med kvaliteten på mine opgaver. Den eneste grund jeg kan se er, at jeg er forholdsvis ny på markedet og måske står mere usikkert end de etablerede fotografer, og så derfor er jeg nemmere at presse. 
Det endte med at jeg i første tilfælde satte mine kragetæer på en revideret kontrakt, der giver dem ret til at viderebruge billederne til den tilhørende opgave på nettet. Mere kunne jeg ikke gå med til. Det accepterede de. Til gengæld må jeg ikke arbejde for firmaets andre blade, hvilket jeg har svært ved at se logikken i. Og jeg laver løbende opgaver for dem.
I det andet tilfælde ved jeg endnu ikke, om jeg er købt eller solgt. Jeg havde lavet opgaven, da jeg snakkede med chefen, derfor mente jeg ikke det var fair at ændre deres udspil, selvom det ikke var muligt at diskutere prisen før opgaven skulle løses, og jeg dermed ikke havde accepteret prisen. Jeg gjorde det dog klart i en efterfølgende mail, at jeg ikke kan acceptere den pågældende pris ved opgaver i fremtiden. Jeg har dog svært ved at forestille mig at de ringer igen.  
Det skal nævnes, at jeg begge steder er glade for at samarbejdet, og der derudover ikke er problemer med firmaerne. Derfor er de heller ikke nævnt ved navn, da jeg gerne vil fortsætte samarbejdet, så længe de vil betale for det de bruger. 

0 Kommentarer

data_usage
chevron_left
chevron_right