Så kom han: Menneskechefen

  Ansatte i DR kan ikke bare se frem til besparelser. De kan også se frem til en ny type chef. Menneskechefen skal have fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling.

Ansatte i DR kan ikke bare se frem til besparelser. De kan også se frem til en ny type chef. Menneskechefen skal have fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling.

Ledelse. Midt i besparelser og fyringsrunder har DR delt chefen i to og lancerer nu en helt ny ledertype. Menneskechefen. Mens en programchef får ansvar for programudvikling, har menneskechefen ene og alene til opgave at sørge for den enkelte medarbejders trivsel og udvikling. Det lyder som enhver journalists chefdrøm. Eller et oplæg til en god kantinevittighed.

Udnævnelsen af foreløbig fem menneskechefer i Jylland har da også givet anledning til en del af slagsen. Og det er også meningen, forklarer programdirektør Lars Vesterlykke.

»Ordet menneskechef får os til at stille spørgsmål og provokerer til at tænke anderledes. Mange i DR har protesteret, fordi de mener, det lyder åndssvagt. Men vi har bevidst valgt navnet, fordi det i sig selv er nyskabende og fortæller, hvad det her handler om. Nemlig at sætte fokus på mennesket,« siger han.

Lars Vesterlykke afviser, at menneskecheferne har noget med de aktuelle spareplaner at gøre.

»Det er en måde at strukturere os til mere fokus på medarbejderudvikling og tænke mere i samarbejde end i intern konkurrence. Så lever vi med, at folk smiler lidt,« siger Lars Vesterløkke, der har sat chefdelingen i gang.

De nye menneskechefer eller M-chefer er begyndt som et pilotprojekt i Jylland, men ordningen skal bredes ud til hele DR. I Jylland er cheffunktionen også udvidet til en ressourcechef med økonomiansvar, mens resten af DR foreløbig satser på to chefer. Menneskecheferne giver dog ikke de øvrige chefer carte blanche til umenneskelig optræden for fuld psykopatisk styrke.

Det håber tillidsrepræsentanten for DR i Århus Mads Hvitved Grand i hvert fald ikke. Som udgangspunkt ser han positivt på idéen om menneskechefen.

Hvis det vel at mærke kommer til at fungere i praksis.

»Medarbejderudvikling har jo længe været en intention, men det har været stærkt varierende fra chef til chef, hvor meget der blev gjort ud af det i praksis. Nu kommer der en anden fordeling af opgaverne og måske endnu mere fokus på det. Vi får en chef, der sammen med os kan sætte rammer for fremtiden og sikre, at vi har de kompetencer, vi får brug for. Det ser jeg som positivt,« siger Mads Hvitved Grand.

Indførelsen af menneskechefer sker som et led i DRs store omstrukturering, men også i en erkendelse af, at den tidligere enhedschef med ansvar for økonomi, programudvikling og personale har haft svært ved at løse alle opgaver lige godt. Samtidig har det turbulente mediebillede ikke gjort behovet for medarbejderfokus mindre.

»Cheferne i DR har haft for mange opgaver, og i den daglige produktion har medarbejdere og udviklingskompetencer måske ikke altid stået højt på dagsordnen. Vi er nødt til at have nogen, der udelukkende fokuserer på medarbejderudvikling for at kunne følge med i en medieverden, der forandrer sig så helvedes hurtigt,« siger Lars Vesterløkke.

De jyske medarbejdere har ikke bare fået en menneskechef. De har også næsten selv fået lov til at vælge eller i hvert fald ønske sig den af de fem mulige chefer, som de helst ville høre under. Derfor er Jan Ørskov, menneskechefen i Holstebro, ansvarlig for 72 medarbejdere i både Århus og Holstebro. Han har allerede lagt øre til en del kantinevittigheder om sin nye stillingsbetegnelse.

»Det her betyder ikke, at ledelsen i DR har været umenneskelig indtil nu.

Det betyder, at menneskechefen kan fokusere på at få det bedste frem i vores allervigtigste ressource: Medarbejderen. Mediearbejdspladser har generelt haltet bagefter i forhold til at have blik for medarbejderne og deres kompetenceudvikling. Behovet er stort, og det tror jeg, man har indset.

Selve titlen menneskechef skal jeg nok lige vænne mig til. Første gang, jeg hørte ordet, tænkte jeg: 'Jeg kan vælge at være til grin eller bare trendsættende.' Jeg besluttede mig for det sidste,« siger Jan Ørskov, der mener, at idéen vil brede sig til andre virksomheder.

Jobbeskrivelsen for en menneskechef lyder blandt andet på at sætte udviklingsmål for hver medarbejder, sætte det bedste hold og sikre, at medarbejderen har de rette kompetencer samt sikre trivsel og høj mobilitet blandt medarbejderne. Men den indeholder også gamle chefkendinge som at holde udviklingssamtaler og stå for lønforhandlinger, ansættelser og afskedigelser.

Det sidste har tillidsrepræsentanten Mads Hvitved Grand bemærket.

»Jeg tror, kollegerne ser menneskechefen som en velkommen medspiller. Men også en modspiller. Det bliver menneskechefens ansvar at ansætte og afskedige, og vi ved jo alle sammen, at der skal fyres medarbejdere i fremtiden. Spørgsmålet er, hvor meget ansvar M-chefen får. Mange mener, at det er fint nok med fem menneskechefer i Jylland, men at det i sidste ende nok stadig er chefredaktionen i DR, der som eneste kunde bestemmer,« siger Mads Hvitved Grand.

Han mener også, at ordningen kommer til at stille store krav til chefernes evne til at samarbejde for at sikre, at konkrete projekter tager hensyn til de planer, som menneskechefen har lagt i samarbejde med medarbejderen. Det er hverken menneskechefen i Holstebro eller programdirektøren uenig i.

»Det kræver, at vi arbejder på kryds og tværs som et hold. Det er helt oplagt. Men jeg forestiller mig nu ikke det store chefrivegilde. Vi spiller på samme hold og har det samme mål,« siger Jan Ørskov, der allerede har praktisk erfaring med rollen som menneskechef. I sin tidligere stilling som redaktionschef på TV/MIDT-VEST i Holstebro har han i fire år fungeret som menneskechef eller det, der på TV 2-sprog betegnes som 'nærmeste chef', hvor medarbejderen er knyttet til en bestemt chef i forhold til kompetencer, udvikling og personlige sager.

»Det gav os helt andre muligheder for at hjælpe medarbejderen med at få deres behov opfyldt og sørge for, at de udviklede sig. Min erfaring er, at det fungerer rigtigt godt med den opdeling, og det er derfor, jeg har sagt ja tak til jobbet. Udfordringen bliver at få det til at fungere i praksis.

Der findes ikke en kogebog for menneskechefer. Endnu.«

De fem nye menneskechefer i Jylland er: Per Krogh Simonsen. Pia Lasborg. Marianne Blichfeldt. Jan Ørskov. Tharben Hansen

Læs også: Sådan overlever du din medieimperialist

0 Kommentarer