S ønsker mere præcis ministerbetjening

Weekenden har budt på en næsten-aflivning af offentlighedsloven, men Socialdemokraternes Karen Hækkerup præciserer, at hun stadig håber på et bredt forlig. Ekspert tror nu på væsentlige forandringer i lovforslaget. (Rettet 15.06)

Weekenden har budt på en næsten-aflivning af offentlighedsloven, men Socialdemokraternes Karen Hækkerup præciserer, at hun stadig håber på et bredt forlig. Ekspert tror nu på væsentlige forandringer i lovforslaget. (Rettet 15.06)Den stærkt omdiskuterede ændring af offentlighedsloven kan være på vej ind i sin afgørende fase.

Karen Hækkerup, medlem af Retsudvalget for Socialdemokraterne, understreger over for Journalisten.dk, at hun ser frem til en videre dialog med de øvrige partier, og at hendes mål er, at § 24, den såkaldte ministerbetjening, bliver præciseret i et omfang, så den bliver politisk spiselig for Socialdemokraterne, men også gerne for de øvrige partier i oppositionen.

»Det er vigtigt, at der kommer en ændring af paragraf 24. Som den er formuleret i dag, kan alt for meget formuleres som et hensyn til ministerbetjeningen, og dermed være holdt uden for aktindsigt. Vi må have lavet en fælles forståelse af, præcist hvilke dokumenter der kan undtages. Vi skal have videre dialog, og jeg håber, vi får lavet en bred aftale,« siger Karen Hækkerup til Journalisten.dk.

Dermed lægger Karen Hækkerup afstand til weekendens nedskydning af offentlighedsloven, hvor blandt andet Jyllands-Posten kunne notere, at loven ikke bliver vedtaget, som paragraf 24 er formuleret i dag. Karen Hækkerup tror stadig på en aftale, og hun understreger, at Socialdemokraterne stadig går efter et bredt forlig.

»Det her er så vigtigt et område, at vi skal have mange partier med.«

Vil det sige, at en aftale alene mellem Socialdemokraterne, Venstre og Konservative ikke er bredt nok?

»Det er ikke bredt nok. Den aftale er jeg ikke klar til at lave,« siger Karen Hækkerup.

Lektor i pressejura Oluf Jørgensen tolker signalerne således, at der nu vil ske væsentlige ændringer i lovforslaget. Det skyldes, at regeringen er nødt til at lytte, fordi den ikke har sikret sig et flertal på forhånd.

»Justitsministeren havde ikke forhandlet med ordførere før fremsættelsen af forslag til ny offentlighedslov. Derfor er der en helt åben drøftelse i Retsudvalget,« siger Oluf Jørgensen til Journalisten.dk.

Ifølge tidsplanen for Folketingets Retsudvalg skal udvalget afgive betænkning til Folketinget
7. april.

Ud over, at dele af offentlighedsloven er blevet kritiseret for i visse tilfælde at begrænse journalisters adgang til aktindsigt, er den også blevet rost for at øge offentlighedens indsigt i blandt andet delvist offentligt ejede selskaber. Dansk Journalistforbund håber, at politikernes kritiske syn på loven ikke går ud over disse elementer.

»Der bør ikke være noget til hinder for, at disse ændringer kan gennemføres, samtidig med at paragrafferne om ministerbetjening, ministerrådgivning og udveksling af dokumenter mellem folketingsmedlemmer og ministre i lovgivningsarbejdet ryger ud,« siger Mogens Blicher Bjerregård.

Karen Hækkerup og en række øvrige medlemmer af Retsudvalget har netop været i Norge og Finland for at studere offentlighedslove i de to lande. Men Karen Hækkerup understreger, at det er meget vanskeligt at sammenligne styreformerne i de tre lande direkte. Dermed var det også begrænset, hvad hun fik med hjem af erfaringer.

Men hvis du er klar til videre forhandlinger om loven og stadig tror på et bredt forlig, hvorfor så historierne om, at loven er ved at dø?

»Jyllands-Posten ringer og siger, at de laver en stor historie om loven, og det kommenterer jeg på. Men vi har jo dårligt talt sammen endnu efter studieturen til Norge og Finland, og jeg er klar til at gå i dialog med de øvrige partier.«

(Opdateret klokken 10.34.)

(Rettet klokken 15.06. Tidligere skrev vi, at Jyllands-Posten havde skrevet, at loven ikke bliver vedtaget. Nu har vi præciseret, at avisen skrev, at loven ikke bliver vedtaget , som paragraf 24 er formuleret i dag.

0 Kommentarer