S og V enige om publicistiske krav til mediestøtten

Landets to største partier erklærer sig nu begge parate til at stille "publicistiske krav" til alle medier, der i fremtiden skal have del i mediestøtten på 5,4 mia. kroner. »Ligesom vi i dag stiller krav til DR, skal vi også gøre det til de øvrige medier,« siger Mogens Jensen (S). Ellen Trane fra Venstre er enig. (opdateret 15:25)

Landets to største partier erklærer sig nu begge parate til at stille "publicistiske krav" til alle medier, der i fremtiden skal have del i mediestøtten på 5,4 mia. kroner. »Ligesom vi i dag stiller krav til DR, skal vi også gøre det til de øvrige medier,« siger Mogens Jensen (S). Ellen Trane fra Venstre er enig. (opdateret 15:25)

Grundvilkårene for mediestøtten vil blive ændret radikalt i de kommende år. Det står i dag klart efter fremlæggelsen af den længe ventede udredning om mediestøtten i Danmark.

Selv om de mediepolitiske forhandlinger først for alvor går i gang i beyndelsen af det nye år, erklærer Socialdemokraterne og Venstre sig allerede nu tilhængere af et opgør med den hidtidige måde at dele støtten ud på, hvor det især har været mediet frem for indholdet, der har haft betydning for tildelingen.

Fremover skal alle således have mulighed for at få offentlig mediestøtte – uanset platform eller historiske traditioner – hvis ellers de opfylder visse public service-kriterier.

»Ligesom vi i dag stilller krav til DR igennem public service-kontrakten og de rammer, der gælder for DR, er vi nødt til at gøre lidt det samme med de øvrige medier. Og når vi skal lave en ny mediestøtteordning, som jeg synes er det eneste rigtige at gøre, er vi nødt til at lave en ordning, der er mere platformsneutral,« siger Mogens Jensen (S) til Journalisten.dk.

Han fremhæver eksempelvis, hvordan den eksisterende nul-moms til dagbladene ikke sikrer kvaliteten eller stiller krav. Her handler det blot om et vist antal udgivelser.

»Dér skal vi fremover stille krav til den samfundsmæssige eller publicistiske nytte af medierne. Hvad betyder de for en række faktorer, som vi kan definere ind i forhold til et publicistisk begrab,« siger Mogens Jensen.

Og Venstres medieordfører er enig:

»Det skal være slut med den evindelige diskussion om, hvorvidt nogle får uberettiget støtte. Derfor er det nødvendigt at få lavet en afgrænsning,« siger Ellen Trane til Journalisten.dk.

Hun understreger, at det ikke er nok bare at lave en gennemgang hvert 10. år.

»Vi er nødt til at se på kvaliteten. I udgangspunktet skal mediestøtten derfor være platformsneutral. Men det har også nogle omkostninger, for hvis man mener dagbladene har en værdi, må man også erkende, at de er forbundet med andre omkostninger at producere,« siger Ellen Trane.

Hun fremhæver flere eksempler på nuværende støttemuligheder, som hun finder groteske – heriblandt omstillingspuljen, der i dag kun er rettet mod avisformatet, hvis ellers man fortsætter med at trykke den på papir.

»Det er altså lidt håbløst.«

Ellen Trane siger videre, at alle bør have en interesse i at få dokumenteret værdien af mediestøtten, frem for nu, hvor der blandt andet bliver lagt vægt på, om man udkommer et bestemt antal gange om ugen.

»Jeg forstår godt, at der er nogle ugeblade, der stiller spørgsmålstegn ved, hvad det lige er, der adskiller deres glittede sider fra Ekstra Bladet, som så slipper med nul-moms og får distributionsstøtte, mens de ikke får en dyt,« udtaler Ellen Trane til Journalisten.dk. 

Hun mener derfor, at politikerne ikke kommer uden om at diskutere det publicistiske indhold som et krav, når mediestøtten skal defineres på ny.

»Men mediepolitik er en balance mellem kulturpolitik og erhvervspolitik. Og vi er nødt til at diskutere begge dele – og ikke bare, hvor mange sider der er i avisen, og hvor tit den udkommer,« udtaler Ellen Trane. 

Ifølge Mogens Jensen er der gode muligheder for at de to partier på lige netop dette punkt kan finde sammen.

»Vi er enige om, at der er behov for at reformere mediestøtten. Og vi er også enige om at indføre et nyt puljesystem, hvor alle medier kan søge,« siger Mogens Jensen (S) til Journalisten.dk.

Han mener dog, at det nye mediestøtte-system, skal indfases over en længere årrække:

»Jeg vil vurdere, at det kan være fuldt indfaset om fire-seks år. Men man kan godt allerede før gå i gang med at stille publicistiske krav til de øvrige medier.«

Læs også om selve den nye udredning om mediestøtten

samt kommentaren fra Journalistforbundets formand, Mogens Blicher Bjerregård: Støtte skal skabe udvikling i medierne

(opdateret)

0 Kommentarer