S og Ø laver forsøg med lobbyregistrering

De næste tre måneder vil Benny Engelbrecht (S) og Per Clausen (Ø) registrere alle deres møder med lobbyister. Registeret skal komme både journalister og kommunikatører til gode, siger Benny Engelbrecht til Journalisten.dk.

De næste tre måneder vil Benny Engelbrecht (S) og Per Clausen (Ø) registrere alle deres møder med lobbyister. Registeret skal komme både journalister og kommunikatører til gode, siger Benny Engelbrecht til Journalisten.dk.

Mens Folketingets præsidium stadig diskuterer, om man skal indføre et obligatorisk lobbyregister, har to politikere på venstrefløjen taget sagen i egen hånd. Per Clausen fra Enhedslisten og Benny Engelbrecht fra Socialdemokraterne vil de næste tre måneder registrere alle møder, de holder med lobbyister og foreninger.

»Vi bliver nødt til at walk the talk. Med dette forsøg vil vi vise, at det i praksis kan lade sig gøre at lave en ubureaukratisk ordning, som både lobbyister og politikere kan se sig selv i,« siger Benny Engelbrecht til Journalisten.dk.

»Vi regner med, at journalister også vil finde sådan en registrering interessant. Der er jo allerede stor åbenhed om store dele af lovgivningsarbejdet, men vi ser ekstremt sjældent historier om lobbyismens indflydelse på lovgivningen.«

Rent praktisk vil Per Clausen og Benny Engelbrecht inden hvert møde med en lobbyist sende et skema. Her kan lobbyisten for det første vælge, om han eller hun har lyst til at deltage i registreringen. Hvis de siger ja tak til det, skal de efterfølgende besvare en række spørgsmål om deres organisation og temaet for mødet. Møderne vil herefter blive registreret på Engelbrechts eller Clausens hjemmeside.

Meningen er, at borgerne og journalisterne skal kunne kigge politikerne over skulderen. Registreringen er ikke møntet direkte på udvalgte lobbyorganisationer, men skal sikre mere åbenhed om lovarbejdet.

»Jeg har bestemt nogle konkrete oplevelser og mistanker om lobbyister, der spiller med fordækte kort. Men langt de fleste har rent mel i posen, og de har jo intet at frygte ved sådan en registrering,« siger Benny Engelbrecht, der dog ikke har lyst til at uddybe de negative oplevelser.

Benny Engelbrecht vurderer selv, at han i sidste uge havde hele 12 møder med folk, der kunne kategoriseres som lobbyister. Men han regner med, at han på en normal uge vil have omkring 10 lignende møder. Og generelt tror han, at tallene for politikernes mødeaktivitet med lobbyister vil overraske.

»Det er ikke unormalt, at 50 organisationer kommer med høringssvar, når vi arbejder med ny lovgivning. Det siger noget om den ekstreme kompleksitet, vi arbejder under. Og i det arbejde kan for eksempel bureaulobbyister være et enormt gode – de er med til at finde frem til snitfladerne, der hvor der er modsatrettede holdninger,« siger han til Journalisten.dk.

Per Clausen og Benny Engelbrecht har inviteret alle Folketingets medlemmer til at deltage i forsøget. Men forsøget bliver ikke vel modtaget fra den modsatte fløj.

»Jeg kunne ikke drømme om at deltage i det. Hvis danskerne stemmer på mig, så er det fordi, de har tillid til, at jeg forvalter deres tillid ud fra mine politiske overvejelser. Derfor vil et register, over hvem jeg mødes med, ikke have nogen værdi,« siger Kristian Jensen, næstformand i Venstre, i dag til Berlingske.

Men fra Dansk Erhverv, en af de interesseorganisationer, der kan ende i lobbyregisteret, lyder der positive toner om et obligatorisk register. Underdirektør Søren Friis Larsens bekymring er dog, at politikerne vil undgå at mødes med hele spekteret af virksomheder og for eksempel afvise møder med Skandinavisk Tobakskompagni, skriver Berlingske.

Benny Engelbrecht understreger, at et lobbyregister ikke kun er i journalisternes interesse. Også kommunikationsbureauerne, der ofte bliver hyret til at snakke en virksomheds eller forenings sag, kan der være fordele at hente.

»Lobbyisme er ikke nødvendigvis af det onde, men er derimod et udtryk for en professionel tilgang. Lobbyister fra både organisationer og fra bureauerne har i den grad en interesse i sådan et register, da det også kan hjælpe på troværdigheden af deres arbejde,« siger han.

Benny Engelbrecht og Per Clausen vil registrere lobbymøder i februar, marts og april. Forsøget skal ende med en rapport, som de to Folketingsmedlemmer efter planen afleverer til Folketingets Præsidium 1. maj.

0 Kommentarer