S: Her er vores mediepolitik efter valget

Socialdemokraterne fremlægger nu for første gang i valgkampen partiets planer for hele medieområdet. I et interview med Journalisten.dk fortæller Mogens Jensen, at fagblade og fritstående internetmedier skal have penge. Desuden skal privatiseringen af TV 2 standses. Læs samtlige punkter her. (opdateret kl. 14:19)

Socialdemokraterne fremlægger nu for første gang i valgkampen partiets planer for hele medieområdet. I et interview med Journalisten.dk fortæller Mogens Jensen, at fagblade og fritstående internetmedier skal have penge. Desuden skal privatiseringen af TV 2 standses. Læs samtlige punkter her. (opdateret kl. 14:19)Hvis Socialdemokraterne kommer til magten efter folketingsvalget den 15. september, så betyder det en større omlægning af den danske mediestøtte. Samtidig skal der justeres på en række andre områder – blandt andet DR's formålsparagraf, TV 2-regionernes vilkår, udbredelsen af product placement og fordelingen af public servicepuljen.

Det fortæller partiets medieordfører, Mogens Jensen, som kandiderer til posten som ny kulturminister.

Overodnet ønsker han et regulært opgør med VKO-regeringens mediepolitik. Og øverst på dagsorden er blandt andet indførelsen af en helt ny form for mediestøtte, der skal tilgodese fritstående online-medier som eksempelvis Altinget.dk og Avisen.dk samt genindførelse af den særlige portostøtte til fagbladene, som regeringen afskaffede i 2004. Og som allerede året efter havde kostet de første 500 fagblade livet.

»Vi vil gennemføre en ændring af mediestøtten, så den i højere grad tilgodeser de nye medieplatforme – herunder fritstående internetmedier,« siger Mogens Jensen til Journalisten.dk.

Hvordan kagen skal skæres, og hvem der ikke længere skal have støtte – eller mindre støtte – ønsker han endnu ikke at komme med et præcist bud på. I stedet vil han tage udgangspunkt i resultaterne fra 'Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte', der har den tidligere konservative minister Henning Dyremose i spidsen. Formålet med udvalget er at kigge på en ny og fremtidssikret måde at sammensætte den danske mediestøtte. Og når vurderingerne fra udvalget foreligger senere i år, så vil de ifølge Mogens Jensen danne grundlag for en ny fordeling af støtten.

»Jeg har ikke sat kroner og ører på, hvordan mediestøtten skal ændres. Det skal vi selvfølgelig gøre på et tidspunkt, men det vil være rigtigst at afvente, hvad Dyremose-udvalget kommer med af forslag,« siger han og tilføjer, at grundlæggende skal mediestøtten i fremtiden være »langt mere teknologi-neutral«.

»Vores udgangspunkt er også, at det her skal ske på en måde, så man ikke river gulvtæppet væk under de eksisterende mediehuse. Men der er ingen tvivl om, at fra Socialdemokraternes side har vi særligt fokus på de regionale og lokale mediehuse og dagblade, så vi ikke får lavet et system, der underminerer dem,« siger Mogens Jensen, der betegner det som »utrolig vigtigt«, at man sikrer de lokale medier.

»Vi oplever en centralisering på medieområdet. Derfor er det vigtigt at holde fast i den decentrale medestruktur, som kan understøtte den demokratiske proces ude i samfundet.«

I forbindelse med en ændring af mediestøtten ønsker Mogens Jensen også at indføre en ny særlig pulje eller fond, der skal gå specifikt til kritisk undersøgende journalistik. Ligesom han taler varmt for en ny etableringsstøtte til fritstående internetmedier i de første 3-5 år. 

I den røde plan for en ny mediestøtte indgår også genindførelse af støtten til fagbladene.

»Da den borgerlige regering fjernede støtten til fagbladene, var det jo ikke noget, man gjorde tilfældigt. Det var en politisk aktion mod fagpressen, som ramte en masse specialmedier og en 8-900 foreningsblade,« siger Mogens Jensen, der henviser til medieprofessor Anker Brink Lunds undersøgelse, som viste, at både fagbladene og specialbladene bidrager til vædiskabelsen i nyhedskæden og hele nyhedsstrømmen.

»Mediestøtten til fagbladene skal bestemt tilbage igen. De skal helt sikkert tages med ind i diskussionen, og de bør indgå i en ny mediestøtteordning.« 

Socialdemokraternes medieordfører påpeger, at støtten til foreningsblade, specialmedier og fagpressen udgjorde en yderst lille andel af den samlede mediestøtte. Og derfor vil det ikke være noget, der vælter budgettet, mener han.

»Men det er helt rimeligt og legitimt, at mediestøtten understøtter, at der foregår en debat blandt medlemmer i medlemsblade og fagforeningsblade.«

Hvem er det, der så ikke længere skal have mediestøtte?

»Den fordelingsnøgle må vi se på, når der ligger konkrete oplæg fra Dyremose-udvalget. Det bliver også en politisk forhandling. Vi har ikke lavet et konkret forslag. Det afventer udvalget. Men det er helt klart, at der vil være flere nye, som skal have. OG så er der andre, der skal have mindre,« siger han. 

Mogens Jensen håber derudover på, at man på sigt ved en omlægning af den såkaldte nul-moms til dagbladene kan frigive »nogle ekstra 100 mio. kroner«, som så kan anvendes som ekstra støttemidler.

»Men det kommer næppe til at ske inden for de første fire år,« siger han.

Når det gælder de elektroniske medier, så ønsker Socialdemokraterne også at ændre på VKO's mediepolitik. Først og fremmest skal der sættes en stoppe for salget af TV 2.

»Det er klart, at det vil øjeblikkeligt blive sat i bero. Og det vil være noget af de første, som sker. Dernæst vil vi indkalde til forhandlinger om en ny medieaftale, som skal afløse den blokaftale, som VKO har indgået,« siger Mogens Jensen.

På dagsorden vil her blandt andet være et opgør med den nuværende brug af licensmidlerne.

»Vi kan ikke skrue Radio 24syv tilbage, som vi ellers havde ønsket. Men vi kan se på, om de her udlægningskrav, man har givet DR, hvor man skal lægge medieproduktion for 150 mio. kr. uden for institutionens rammer, om de kan bringes tilbage. Det vil vi også kigge på.«

Når det gælder DR, så ønsker Socialdemokraterne endvidere, at man får genindført ordet integration som en del af målsætningen.

»Det skal selvfølgelig ind igen. Det er jo mærkeligt, når alle partier i Folketinget – måske lige med undtagelse af Dansk Folkeparti – taler om, at man ønsker at fremme integrationen i samfundet, at man så har skrevet den målsætning ud. Der er det naturligvis kun rimeligt, at DR også bidrager til den del. Ikke mindst set i lyset af, at DR er defineret som, at man skal være noget for alle danskere. Så skal det også gælde for danskere med anden etnisk baggrund.«

Hvad angår TV 2-regionerne – som i modsætning til TV 2 får del i licensmidlerne – ønsker Mogens Jensen at styrke regionerne ved at give flere midler til indholdet på den fælles regionale 24timers kanal.

»Vi skal også se på størrelsen for den særlige public service-pulje. Der er det vores opfattelse, at den er blevet for stor. Vi vil gerne have det ned på det niveau, den var på før sidste medieforlig. For vi ønsker i det hele taget ikke at sende licenskroner til programmer, der sendes på udenlandsk-ejede stationer.«

Ud over at mindske puljens størrelse, så vil Mogens Jensen komme med et krav om, at der ikke må sendes reklamer i og omkring de udsendelser, der er produceret og sendt med støtte fra public service-puljen. Ej heller i de tilfælde, hvor de vises på udenlandske kanaler.

»OG så vil vi også fjerne VKO's beslutning om at åbne for product placement i programmerne. Det ønsker vi ikke. Så den lovændring, de fik lavet, den fjerner vi,« siger han og opsummerer hele tankesættet for Socialdemokraternes ønsker til ny mediestøtte og ændringer af VKO's medielovgivning på følgende vis:

»Det, der gerne skulle blive resultatet af det her, er en endnu bedre kvalitet af udsendelserne på public service-stationerne – det vil sige TV 2-regionerne og DR.«

Og hvis Socialdemokraterne kommer til magten efter valget, bliver det så dig som kulturminster, der skal føre det ud i livet?

»Det ved jeg jo ikke. Det bestemmer jo vores formand og de forhandlinger, der skal være mellem partierne, hvis vi ellers skal danne regering efter valget. Men det er klart, at jeg har arbejdet med det her i mange år og er klar til at løfte opgaven, hvis jeg skulle få den. Det er jeg bestemt!«

0 Kommentarer